Διαδικασία : 2017/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0120/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0120/2017

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 424kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.431v01-00
 
B8-0120/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Β8-0120/2017 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως δε εκείνα της 10ης Μαρτίου 2016(1), της 23ης Ιουνίου 2016(2) και της 1ης Δεκεμβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 2ας Αυγούστου 2016 και 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη ΛΔΚ μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ, της 23ης Μαΐου και της 17ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμα 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία CENCO που επιτεύχθηκε μεταξύ του Joseph Kabila και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη, τις προεδρικές εκλογές της Γκαμπόν της 27ης Αυγούστου 2016 και τα ευρήματα της Αποστολής Παρατήρησης των Εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, για τη Γκαμπόν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του 2016 στη Γκαμπόν ήταν ο μέχρι τούδε Πρόεδρος Ali Μπόνγκο Ondimba του Δημοκρατικού Κόμματος της Γκαμπόν, υιός του προηγούμενου Προέδρου Omar Bongo, και ο Jean Ping, της Ένωσης των Δυνάμεων για Αλλαγή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη λήξη των εκλογών, στις 27 Αυγούστου 2016, η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών από την αρμόδια εκλογική επιτροπή της Γκαμπόν καθυστέρησε λόγω της ύπαρξης θεμάτων διοικητικής μέριμνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, ανακοινώθηκε η νίκη του πρώην Προέδρου, στις 31 Αυγούστου 2016, με ποσοστό 49,8 % για τον Μπόνγκο έναντι 48,2 % για τον Ping, με συμμετοχή 59,5 %·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Γκαμπόν, μετά τις προεδρικές εκλογές της 27 Αυγούστου 2016, είχε ως αποτέλεσμα εθνική κρίση, με διαμαρτυρίες στη Libreville, κατά της επανεκλογής του Ali Μπόνγκο Ondimba που εξελίχθηκε σε βία καθώς και ακραίες διαταραχές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των διαταραχών, ότι κυβερνητικά κτίρια, πυρπολήθηκαν και υπήρξαν καταγγελίες ότι η έδρα της αντιπολίτευσης είχε υποστεί βομβαρδισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ στη Γκαμπόν καταδίκασε τη βία που ξέσπασε μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων και επεσήμανε ανωμαλίες στην προσέλευση των ψηφοφόρων σε τουλάχιστον δύο περιοχές, σημειώνοντας ότι ήταν αφύσικα υψηλή, καθώς και το γεγονός ότι τα εκλογικά τμήματα αποτέλεσαν αντικείμενο διαχείρισης κατά τρόπο που δεν ήταν διαφανής και ότι οι παρατηρητές της ΕΕ δεν είχαν παρά περιορισμένη πρόσβαση για την παρακολούθηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, κατά παράβαση της συμφωνίας με την Κυβέρνηση της Γκαμπόν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν δεν ήταν σε θέση να αποκαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό τις ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν στην καταμέτρηση των ψήφων, ούτε ήταν σε θέση να ικανοποιήσει αιτήματα της αντιπολίτευσης για εκ νέου καταμέτρηση των ψήφων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, διαπράχθηκαν διάφορα βίαια εγκλήματα τόσο από την απερχόμενη κυβέρνηση της Γκαμπόν όσο και από την πολιτική αντιπολίτευση, υπό τον Jean Ping, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής κτιρίων, βασανιστηρίων, δολοφονιών και λεηλασιών, καθώς και της υποκίνησης των πράξεων αυτών με τη ρητή πρόθεση να δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου και τρόμου μεταξύ του άμαχου πληθυσμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις υποσχέσεις του Ali Μπόνγκο Ondimba ότι η νέα κυβέρνηση, που σχηματίστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2016, θα είναι αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς, τα μέλη της αντιπολίτευσης ήταν, σε μεγάλο βαθμό, απόντα από τη νέα κυβέρνηση, με εκπροσώπηση μόνο υποψήφιων από άλλο κόμμα, και τα μέλη του κόμματος του Jean Ping να απουσιάζουν εξ ολοκλήρου από κυβερνητικές θέσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 ο Joseph Kabila ήταν Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ),
· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του Προέδρου Kabila έληγε στις 20 Δεκεμβρίου 2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή για το αξίωμα του Προέδρου της ΛΔΚ περιορίζεται από το Σύνταγμα σε δύο θητείες και ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2016·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, ο Πρόεδρος Kabila χρησιμοποιεί διοικητικά και τεχνικά μέσα επιδιώκοντας να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του εντολής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις κατά επτά μελών των δυνάμεων του Κονγκό, τον Δεκεμβρίου του 2016, για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις στους υποστράτηγους Gabriel Amisi Kumba και John Numbi, πρόσωπα του στενού κύκλου του Kabila για τα οποία πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται σε αυτούς που προέτρεψαν τον Πρόεδρο να εφαρμόσει σκληρή γραμμή εναντίον των διαδηλωτών και ότι προέβησαν σε ενέργειες που υπονομεύουν τη δημοκρατία στη ΛΔΚ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο, περισσότερα από 80 άτομα σκοτώθηκαν στην ΛΔΚ ενώ διαμαρτυρόντουσαν για την παραμονή στην εξουσία του Kabila χωρίς εκλογές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιανουαρίου 2017, ο Lambert Mende, εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κονγκό επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια της Human Rights Watch (HRW) της Κεντρικής Αφρικής Ida Sawyer απελάθηκε από την χώρα για παραποίηση του όνοματός της σε έγγραφα περί μεταναστεύσεως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ο Γενικός Γραμματέας της Διάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων του Κονγκό ανήγγειλε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Kabila και του Felix Tshisekedi, εξ ονόματος του Le Rassemblement, ότι θα διεξαχθούν εκλογές το 2017 και ότι το Σύνταγμα δεν θα μεταβληθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη συνεχή θητεία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου Kabila και της αντιπολίτευσης καθυστερούν λόγω διαφωνίας ως προς τη σύνθεση του συμβουλίου για την παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας προς τις εκλογές καθώς και την ικανότητά του Kabila να επιλέξει πρωθυπουργό·

1.  καταδικάζει τη χρήση βίας στην Γκαμπόν, τόσο από τους διαδηλωτές όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία και οι κρατικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση·

2.  συντάσσεται με τα Ηνωμένα Έθνη, ιδίως τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο αίτημα για αποκλιμάκωση της διαμάχης και από τις δύο πλευρές στη Γκαμπόν, την άμεση παύση των βιαιοπραγιών και των προτροπών σε βία καθώς και την άμεση κυκλοφορία διαφανών λεπτομερειών σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας·

3.  συντάσσεται με το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης επαναλαμβάνοντας τη σημασία μιας διαφανούς και τακτικής διαδικασίας προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γκαμπόν προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στη χώρα·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Γκαμπόν να συνεργαστεί πλήρως με την αποστολή γαλλόφωνων παρατηρητών από ανώτατα δικαστήρια άλλων αφρικανικών χωρών προκειμένου να βοηθήσουν το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γκαμπόν·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Γκαμπόν να δεσμευθεί ότι θα εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές εκλογές θα είναι ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές με διαφανείς και αυστηρές εκλογικές διαδικασίες ανοικτές στη διεθνή παρατήρηση·

6.  καλεί τους διαπραγματευτές να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων μετά τον Δεκέμβριο του 2016 είναι να διεξαχθούν εκλογές στη ΛΔΚ, πριν από το τέλος του 2017· τους προτρέπει, συνεπώς, να μην αναλωθούν στις λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και να εντείνουν τις προσπάθειές τους, καλή τη πίστει, μετά τη συμφωνία της τελευταίας στιγμής που συνήφθη με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Διάσκεψης των Επισκόπων (CENCO)· τους υπενθυμίζει τα σοβαρά διακυβεύματα, εάν αποτύχουν να υπάρξει επιτυχής έκβαση·

7.  καλεί όλους τους διεθνείς παράγοντες να παράσχουν σημαντική πολιτική, οικονομική, τεχνική και υλικοτεχνική στήριξη στο Κονγκό, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να διεξαχθούν οι εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017·

8.  καταδικάζει την απέλαση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να επιτρέψει να παραμείνουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα·

9.  καλεί την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να διευρύνει τον κατάλογο των ατόμων που προτρέπουν τον Πρόεδρο Kabila να αγνοήσει το Σύνταγμα, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη βίαιη καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να υποβάλουν πρόταση στο Συμβούλιο για την επέκταση του καταλόγου των παραβατών οι οποίοι υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις) που τους έχουν επιβληθεί από την ΕΕ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στον Πρόεδρο και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και στον Πρόεδρο και στην κυβέρνηση της Γκαμπόν.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0085.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0290.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0479.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου