Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0123/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0123/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 180kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.434v01-00
 
B8-0123/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))


Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))  
B8-0123/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa demokratiasta ja oikeusvaltiosta useissa Afrikan maissa ja erityisesti päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 10. maaliskuuta 2016(1), 23. kesäkuuta 2016(2) ja 1. joulukuuta 2016(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 4. tammikuuta 2017 annetun YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan julkilausuman, jossa suhtaudutaan myönteisesti Kongon demokraattisen tasavallan kattavaan ja osallistavaan rauhansopimukseen,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2016 annetun EU:n neuvoston julkilausuman, jossa asetetaan pakotteita seitsemää väkivaltaan Kongon demokraattisen tasavallassa syyllistynyttä henkilöä vastaan,

–  ottaa huomioon Gaboniin vuonna 2016 lähetetyn Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan antaman loppuraportin,

–  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, jonka varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica antoivat 24. syyskuuta 2016 Gabonin perustuslakituomioistuimen ilmoitettua presidentinvaalien viralliset tulokset,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja Yhdistyneiden kansakuntien yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon EU:n edustuston lausumat Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti 23. marraskuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut lausumat,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2016 annetun varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaavan komission jäsenen Neven Mimican tiedottajien julkilausuman,

–  ottaa huomioon parlamentin täysistunnossa 13. syyskuuta 2016 käydyn keskustelun Gabonin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2016 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta sekä 2. elokuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessista maassa käynnistetyn kansallisen vuoropuhelun jälkeen,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Gabonin perustuslain,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 ja 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan kesäkuulta 1981,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että useiden Afrikan maiden pyrkiessä jatkuvasti torjumaan korruptiota, sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymistä ja valtiollisten instituutioiden aseman heikkenemistä tehdään väkivallantekoja, jotka ovat osoitus lainsäädännön ongelmista, jotka johtuvat pääasiassa puoluepoliittisin perustein tehdyistä nimityksistä ja yhden puolueen pääsemisestä määräävään asemaan ja joiden tuloksena on usein kuolemantapauksia ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien vakavia rikkomisia;

B.  katsoo, että vaalit ovat keskeisen tärkeitä ja että niiden järjestäminen rauhanomaisesti, avoimesti, jouhevasti ja oikea-aikaisesti edesauttaisi merkittävästi kehittyvän demokratian aikaansaaman edistyksen vakiinnuttamista;

C.  toteaa, että humanitaaristen järjestöjen arvioiden mukaan poliittinen epävakaus on ajamassa nämä kaksi maata kaaokseen ja saa niiden väestöt, jotka ovat jo valmiiksi kärsineet menneistä ja nykyisistä kriiseistä, vaipumaan äärimmäiseen köyhyyteen ja turvattomuuteen ja että miljoonat ihmiset ovat entistä enemmän avun tarpeessa;

D.  toteaa, että mielenosoitukset, jotka leimahtivat Gabonissa vaalien jälkeisessä kriisissä elokuussa 2016 sekä presidentti Kabilan hallitusta vastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa presidentin toimikauden umpeuduttua 19. joulukuuta 2016, ovat johtaneet ihmisoikeustilanteen ja tiedotusvälineiden vapauden vakavaan heikkenemiseen, mikä ilmenee väkivallan lisääntymisenä siviiliväestön keskuudessa sekä viranomaisten molemmissa maissa määrääminä kohdennettuina pidätyksinä;

E.  ottaa huomioon, että viranomaiset ovat sulkeneet ainakin kymmenen tiedotusvälinettä ja radioasemaa Kongon demokraattisessa tasavallassa kahden viime vuoden aikana;

Kongon demokraattinen tasavalta

F.  toteaa, että Joseph Kabila on ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidenttinä vuodesta 2011 lähtien; ottaa huomioon, että Kabilan toisen ja perustuslain mukaan viimeisen toimikauden oli määrä päättyä 19. joulukuuta 2016; ottaa huomioon, että presidentti Kabila on lykännyt vaaleja ja pysynyt vallassa perustuslain mukaisen toimikautensa päätyttyä 19. joulukuuta 2016, mikä on aiheuttanut ennennäkemättömiä poliittisia jännitteitä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia kaikkialla maassa ja johtanut lukuisiin kuolemiin; toteaa, että YK:n raportin mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vuoden 2016 joulukuun lopussa järjestetyissä mielenosoituksissa kuoli 40, loukkaantui 107 ja pidätettiin vähintään 460 henkilöä;

G.  ottaa huomioon, että viikkokausia kestäneiden kiistelyiden ja lukuisten epäonnistuneiden aloitusyritysten jälkeen Kongon oppositiojohtajat allekirjoittivat Kongon demokraattisen tasavallan katolisten piispojen kokouksen Afrikan unionin puitteissa suorittaman välitystoiminnan seurauksena 31. joulukuuta 2016 Kinshasassa presidentti Joseph Kabilan puolueen kanssa tehdyn kattavan ja osallistavan poliittisen sopimuksen, joka korvasi 18. lokakuuta 2016 tehdyn poliittisen sopimuksen ja jonka mukaisesti presidentti Kabilan on luovuttava vallasta vuoden 2017 loppuun mennessä pidettävien vaalien jälkeen;

H.  ottaa huomioon, että Kongossa valtaa pitävä liittoutuma avasi hiljattain 18. tammikuuta 2017 ”vaalikeskuksen”, jolla on tarkoitus tarjota logistista tukea ja valistaa kansalaisia vaaleista, jotka on määrä järjestää vuoden 2017 loppuun mennessä;

Gabon

I.  toteaa, että Gabonin väistyvä presidentti Ali Bongo julistettiin 31. elokuuta 2016 presidentinvaalien voittajaksi sisäministeriön ilmoitettua alustavan tuloksen kansallisen vaalilautakunnan julkistamien tulosten perusteella;

J.  ottaa huomioon, että Jean Ping ja tämän kannattajat kiistivät ja tuomitsivat tuloksen välittömästi; toteaa, että perustuslakituomioistuimelle esitettiin vetoomus, jossa väitetiin, että vaaleissa oli ilmennyt väärinkäytöksiä, ja vaadittiin ääntenlaskennan tarkastamista;

K.  ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijat ja erityisesti Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunta havaitsivat epäjohdonmukaisuuksia tulosten laskennassa, erityisesti Haut-Ogoouén maakunnassa; ottaa huomioon, että myös oppositio vaati laskemaan äänet uudestaan kyseisessä maakunnassa, jossa presidentti Bongon väitetään saaneen 95 prosentin kannatuksen ja jossa äänestysvilkkauden väitettiin nousseen 99 prosenttiin; toteaa, että myös Gabonin vaalilautakunnan jäsenet epäilivät Haut-Ogoouén ääntenlaskennan tuloksia;

L.  ottaa huomioon, että muita todettuja epäjohdonmukaisuuksia ovat muun muassa kieltäytyminen uudesta ääntenlaskennasta ja kummankin osapuolen laatimien virallisten raporttien vertaamisesta; ottaa huomioon, että niin Afrikan unioni kuin Keski-Afrikan talousyhteisö on vaatinut julkistamaan äänestyspaikkakohtaiset tulokset; ottaa huomioon, että Gabonin viranomaiset eivät suostuneet tähän pyyntöön; toteaa, että päin vastoin äänestyslippuja poltettiin, mikä teki vaalien virallisten tulosten tarkistamisen hyvin vaikeaksi;

M.  toteaa, että perustuslakituomioistuin ilmoitti 24. syyskuuta 2016 presidentinvaalien lopullisen virallisen tuloksen ja vahvisti Ali Bongon voittaneen; ottaa kuitenkin huomioon, että vetoomuksen käsittely ei hälventänyt kaikkia presidentinvaalien tulokseen liittyviä epäilyjä;

N.  toteaa, että vaalien jälkeisestä päivästä lähtien pääsy internetiin estettiin kuukauden ajan; ottaa huomioon, että 31. elokuuta 2016 puhkesi katumielenosoituksia kaikkialla maassa alustavien tulosten tultua ilmi; ottaa huomioon, että 31. elokuuta 2016 seuranneena yönä turvallisuusjoukkojen jäsenet hyökkäsivät Jean Pingin kampanjapäämajaan, mikä johti vakaviin väkivaltaisuuksiin, joiden yhteydessä useat henkilöt menettivät henkensä ja satoja pidätettiin;

O.  toteaa, että äänten uudelleenlaskennasta ja vaalien kummankin osapuolen virallisten raporttien vertaamisesta kieltäytymisen vuoksi presidentinvaalien tulokseen liittyvät vakavat epäilyt eivät vielä ole hälvenneet;

P.  ottaa huomioon, että Bongon hallinto on liitetty lukuisissa tapauksissa ennen vuoden 2016 vaaleja ja niiden jälkeen ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutukseen, huonoon kohteluun sekä Bongon hallintoa tai uudelleenvalintaa vastustavia mielipiteitä esittäneiden henkilöiden ja toimittajien murhiin ja sieppauksiin; toteaa, että viimeisin esimerkki tällaisista rikkomuksista on Echos du Nord -lehden toimittajien pidättäminen 3. marraskuuta 2016;

Q.  ottaa huomioon, että vastauksena Gabonin viranomaisten esittämään pyyntöön, jossa viitattiin todisteisiin, joiden mukaan opposition kannattajat ovat yllyttäneet kansanmurhaan ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on ilmoittanut käynnistävänsä Gabonin vaalienjälkeistä tilannetta koskevat alustavat tutkimukset;

R.  ottaa huomioon, että vaaliprosessia ankarasti arvostelleeseen Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntaan on toistuvasti kohdistettu pelottelutoimia ja sitä vastaan on sosiaalisen median verkostoissa käyty laaja-alaista kampanjaa sen uskottavuuden kyseenalaistamiseksi; toteaa, että kyseistä kampanjaa ovat edistäneet Gabonin viranomaisten edustajien lausunnot, joita on käsitelty erityisesti Journal du Dimanche -lehdessä julkaistuissa artikkeleissa, joissa annetaan ymmärtää, että Gabonin salainen palvelu on vakoillut vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäseniä; toteaa, että kampanjaa on vauhdittanut myös se tosiseikka, että viranomaiset ovat käynnistäneet tutkimuksen, jolla on tarkoitus saattaa valtuuskunta ja sen päätelmät huonoon valoon;

1.  pitää valitettavana, että viime viikkojen mielenosoituksissa sekä Kongon demokraattisessa tasavallassa että Gabonissa on kuollut ihmisiä, ja ilmaisee syvimmän myötätuntonsa uhrien perheille;

2.  tuomitsee voimakkaasti jatkuvat uhkailut, hyökkäykset, voimankäytön ja ankarat rajoitukset ja pelottelun, joiden kohteeksi rauhanomaiset mielenosoittajat, opposition jäsenet, ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat ovat joutuneet sekä Kongon demokraattisessa tasavallassa että Gabonissa; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit;

3.  muistuttaa niin Gabonin kuin Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksen mukaisesti antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita, kuten sananvapautta, tiedotusvälineiden vapautta, hyvää hallintotapaa ja avoimuutta poliittisissa viroissa;

4.  kehottaa EU:n valtuuskuntaa seuraamaan edelleen tiiviisti Gabonin sekä Kongon demokraattisen tasavallan kehitystä ja käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä ihmisoikeuksien puolustajien ja demokratialiikkeiden tukemiseksi sekä käymään laajennettua poliittista vuoropuhelua viranomaisten kanssa Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti;

5.  kehottaa Gabonin ja Kongon demokraattisen tasavallan hallituksia tarkastelemaan vaalimenettelyjä perusteellisesti ja pikaisesti uudelleen sekä panemaan ripeästi täytäntöön uudistukset, jotka ovat tarpeen prosessien parantamiseksi ja kansalaisten luottamuksen puolelleen voittamiseksi;

Kongon demokraattinen tasavalta

6.  kiittää Kongon demokraattisen tasavallan piispojen kokouksen (Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO) valtuuttamia välittäjiä näiden väsymättömästä ponnistelusta edesauttaakseen sopimukseen pääsemistä kompromissiratkaisusta, jonka mukaisesti siirtymäkauden jälkeen voidaan järjestää kauan odotetut presidentinvaalit vuoden 2017 loppuun mennessä ilman, että perustuslakia muutetaan; kehottaa sekä viranomaisia että oppositiota pidättäytymään toimista tai lausunnoista, jotka voisivat johtaa levottomuuksien laajenemiseen;

7.  pitää valitettavana, että hallitus ja riippumaton kansallinen vaalilautakunta (CENI) eivät järjestä presidentinvaaleja Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain mukaisessa määräajassa; muistuttaa kehottaneensa toimittamaan vaalit asianmukaisesti ja ajallaan Kongon perustuslakia sekä demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa täysimääräisesti noudattaen ja korostaa Kongon hallituksen vastuuta taata toimintaolosuhteet, jotka mahdollistavat avoimien, uskottavien ja osallistavien vaalien järjestämisen mahdollisimman pian;

8.  on syvästi huolestunut ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja poliittisen liikkumatilan entistä tarkemmasta rajoittamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä erityisesti oikeusjärjestelmän välineellistämisestä ja ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin ja toimittajiin kohdistetusta väkivallasta ja pelottelusta; vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit välittömästi; pyytää viranomaisia luopumaan välittömästi kaikista tiedotusvälineisiin kohdistuvista rajoituksista;

9.  suhtautuu myönteisesti kohdennettuihin pakotteisiin, kuten matkustuskieltoihin ja varojen jäädytyksiin, jotka EU on asettanut niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja demokratiaprosessin heikentämisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa; kehottaa neuvostoa harkitsemaan näiden rajoittavien toimenpiteiden laajentamista, jos väkivaltaa jälleen esiintyy;

10.  palauttaa mieliin olevansa valmis toimimaan yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa sen varmistamiseksi, että otetaan käyttöön selkeä ja kattava suunnitelma Kongon vaalien rahoittamiseksi ja että kyseisestä suunnitelmasta tiedotetaan laajasti, edellyttäen, että vaalien aikataulu on uskottava ja niiden järjestämiselle on selkeä poliittinen tahto; toteaa, että näin ollen resurssien puute ei estä perustuslain mukaisten vaalien järjestämistä;

Gabon

11.  katsoo, että presidentinvaalien viralliset tulokset eivät ole avoimet ja että ne ovat sen sijaan hyvin arveluttavat, minkä vuoksi presidentti Bongon aseman laillisuus on asetettu kyseenalaiseksi;

12.  kehottaakin laskemaan äänet uudestaan ei ainoastaan perustuslakituomioistuimen vaan myös Afrikan unionin ja YK:n valvonnassa; kehottaa Afrikan unionia käynnistämään vaalien jälkeisen valvontaoperaationsa, jonka sen oli alun perin määrä toteuttaa syyskuussa 2016;

13.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita käynnistämään tehostetun poliittisen vuoropuhelun Gabonin hallituksen kanssa saadakseen maan sitoutumaan demokratian, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen; huomauttaa, että kyseiset arvot on kirjattu Cotonoun sopimukseen ja Afrikan unionin peruskirjaan;

14.  kehottaa Eurooppa-neuvostoa aloittamaan Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisen kuulemisprosessin heti kun tehostetussa poliittisessa vuoropuhelussa lakataan pääsemästä eteenpäin; kehottaa EU:ta siinä tapauksessa, että kuulemisprosessissa osoittautuu mahdottomaksi päästä sopimukseen, ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, kuten matkustusrajoituksiin ja varojen jäädyttämisiin, niitä instituutioita ja henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa vaalituloksen peukaloimisesta ja vaalien jälkeen tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista;

15.  pitää valitettavana, että Ali Bongon julistamiseen vaalien voittajaksi päättynyt vetoomusmenettely ei ollut avoin, minkä vuoksi on ollut mahdotonta hälventää kaikkia lopulliseen tulokseen liittyviä epäilyjä, ja että perustuslakituomioistuin ei ottanut eräissä maakunnissa todettuja säännönvastaisuuksia asianmukaisesti huomioon;

16.  on edelleen erittäin huolissaan riippumattoman keskusvaalilautakunnan todellisesta roolista, sillä vaaliprosessin legitiimiys riippuu pitkälti kyseisestä lautakunnasta; muistuttaa, että vaalilautakunnan olisi oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja avoimeen toimintaan;

17.  tuomitsee mitä ankarimmin pelottelun ja uhkaukset, joiden kohteiksi Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäsenet ovat joutuneet, sekä hyökkäykset, joilla valtuuskunnan puolueettomuus ja avoimuus on asetettu epäilyksenalaisiksi, ja kehottaa Gabonin viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti kaikkia vaalitarkkailulautakunnan loppuraportissa annettuja suosituksia ja panemaan ne täytäntöön;

18.  pitää valitettavana, että toisin kuin mitä Euroopan unionin ja Gabonin hallituksen allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittiin, Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan pääsyä keskitettyyn ääntenlaskentaan paikallisissa vaalikomiteoissa ja maan keskusvaalilautakunnan päätoimipisteessä Librevillessä sekä tämän jälkeen mahdollisuuksia tarkkailla perustuslaillista vetoomusmenettelyä rajoitettiin;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin presidenteille, pääministereille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit P8_TA(2016)0085.

(2)

Hyväksytyt tekstit P8_TA(2016)0290.

(3)

Hyväksytyt tekstit P8_TA(2016)0479.

Oikeudellinen huomautus