Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0123/2017

Pateikti tekstai :

B8-0123/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 420kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.434v01-00
 
B8-0123/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))


Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))  
B8-0123/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl demokratijos ir teisinės valstybės keliose Afrikos šalyse, visų pirma Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), ypač į 2016 m. kovo 10 d.(1), 2016 m. birželio 23 d.(2) ir 2016 m. gruodžio 1 d.(3) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 4 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą, kuriame palankiai įvertinamas Kongo Demokratinėje Respublikoje pasiektas visuotinis ir visa apimantis taikos susitarimas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 12 d. ES Tarybos deklaraciją, kuria patvirtinamos septyniems už smurtą Kongo Demokratinėje Respublikoje atsakingiems asmenims taikytinos sankcijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos Gabone galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 24 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos bendrą pareiškimą, padarytą Gabono Konstituciniam Teismui paskelbus oficialius prezidento rinkimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. paskelbtą JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos KDR,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, visų pirma į 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos atstovų spaudai padarytą bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 13 d. plenariniame posėdyje vykusias diskusijas dėl padėties Gabone,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 25 d. ES vietos lygmeniu padarytą pareiškimą dėl žmogaus teisių padėties KDR, taip pat į 2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. pareiškimus dėl rinkimų proceso KDR, šalyje pradėjus nacionalinį dialogą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR),

–  atsižvelgdamas į Gabono Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. ir spalio 17 d. ES Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, daugeliui Afrikos šalių toliau stengiantis išspręsti korupcijos, didėjančios socialinės ir ekonominės nelygybės ir silpnėjančių valstybės institucijų problemas, smurto aktai tampa probleminių teisės aktų patvirtinimu – tokią padėtį daugiausia nulėmė fanatiškų šalininkų paskyrimas ir vienos partijos dominavimas; kadangi dėl to neretai miršta žmonės ir šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės bei pagrindinės laisvės;

B.  kadangi rinkimai yra labai svarbūs ir kadangi taikūs, skaidrūs, sklandūs ir laiku surengti rinkimai labai padėtų įtvirtinti didėjančios demokratijos srityje padarytą pažangą;

C.  kadangi humanitarinės pagalbos organizacijos nustatė, kad dėl politinio nestabilumo šiose dviejose šalyse įsivyrauja chaosas, o jų gyventojai, jau nusilpę per įvairias ankstesnes ir dabartinę krizes, patiria ypač didelį skurdą ir nesaugumą, dėl kurių šiuo metu pagalbos reikia milijonams asmenų – daugiau nei bet kada anksčiau;

D.  kadangi dėl protestų, prasidėjusių per 2016 m. rugpjūčio mėn. Gabone po rinkimų kilusią krizę ir nukreiptų prieš Prezidento J. Kabilos vyriausybę, kai 2016 m. gruodžio 19 d. KDR baigėsi jo kadencija, labai pablogėjo žmogaus teisių ir žiniasklaidos laisvės padėtis: daugėja smurto tarp civilių gyventojų atvejų, o abiejų šalių valdžios institucijos imasi tikslinių areštų;

E.  kadangi per pastaruosius dvejus metus valdžios institucijos Kongo Demokratinėje Respublikoje uždarė mažiausiai dešimt žiniasklaidos ir radijo stočių;

Kongo Demokratinė Respublika

F.  kadangi Joseph Kabila KDR prezidento pareigas eina nuo 2011 m.; kadangi antroji ir, remiantis Konstitucija, paskutinė J. Kabilos kadencija turėjo pasibaigti 2016 m. gruodžio 19 d.; kadangi Prezidentas J. Kabila atidėjo rinkimus ir, gruodžio 19 d. pasibaigus Konstitucijoje nustatytam jo kadencijos laikotarpiui, liko valdžioje; kadangi dėl to atsirado precedento neturinti politinė įtampa, prasidėjo neramumai ir smurtas ir visoje šalyje žuvo daug žmonių; kadangi, JT ataskaitos duomenimis, KDR per įvairias 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje surengtas demonstracijas 40 asmenų žuvo, 107 asmenys buvo sužeisti ir mažiausiai 460 – sulaikyta;

G.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d., po savaites trukusių ginčų ir klaidingų startų, Kongo Demokratinės Respublikos opozicijos lyderiai, tarpininkaujant Kongo Demokratinės Respublikos katalikų vyskupų konferencijai ir prižiūrint Afrikos Sąjungai, Kinšasoje su Prezidento Josepho Kabilos partija pasirašė visuotinį ir visa apimantį 2016 m. spalio 18 d. pasiektu politiniu susitarimu grindžiamą politinį susitarimą, pagal kurį prezidentas po rinkimų, kuriuos privalu surengti iki 2017 m. pabaigos, turi atsistatydinti;

H.  kadangi 2017 m. sausio 18 d. Kongo Demokratinės Respublikos valdančioji koalicija įsteigė rinkimų centrą, kurio paskirtis – teikti logistinę paramą ir ugdyti žmonių sąmoningumą prieš rinkimus, kuriuos planuojama surengti iki 2017 m. pabaigos;

Gabonas

I.  kadangi 2016 m. rugpjūčio 31 d. kadenciją baigiantis Gabono Prezidentas Ali Bongo, Vidaus reikalų ministerijai paskelbus preliminariuosius prezidento rinkimų rezultatus, kurie grindžiami Nacionalinės rinkimų komisijos (pranc. CENAP) pateiktais rezultatais, paskelbtas prezidento rinkimų nugalėtoju;

J.  kadangi Jean Ping ir jo šalininkai nedelsdami užginčijo ir pasmerkė šiuos rezultatus; kadangi Konstituciniam Teismui pateiktas apeliacinis skundas, kuriame kalbama apie tariamus per rinkimus padarytus pažeidimus ir raginama perskaičiuoti balsus;

K.  kadangi tarptautiniai stebėtojai, visų pirma Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misija, nustatė, kad vertinant rezultatus, visų pirma Aukštutinėje Ogovėje, padaryta pažeidimų; kadangi opozicija taip pat paragino perskaičiuoti balsus šioje provincijoje, kurioje rinkimuose tariamai dalyvavo 99 proc. rinkėjų ir Prezidentas A. Bongo tariamai surinko 95 proc. balsų; kadangi Gabono rinkimų komisijos nariai taip pat abejojo balsų skaičiavimo Aukštutinėje Ogovėje rezultatais;

L.  kadangi pranešta ir apie kitus pažeidimus, įskaitant atsisakymą perskaičiuoti balsus ir palyginti oficialias dviejų rinkimų stovyklų parengtas ataskaitas; kadangi ir Afrikos Sąjunga, ir Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrija paragino rinkimų rezultatus skelbti pagal balsavimo vietas; kadangi Gabono valdžios institucijos šiam prašymui nepritarė – priešingai, sudegino balsavimo biuletenius, todėl tapo labai sudėtinga patikrinti oficialius rinkimų rezultatus;

M.  kadangi 2016 m. rugsėjo 24 d. Konstitucinis Teismas paskelbė galutinius oficialius prezidento rinkimų rezultatus, kurias patvirtinama Ali Bongo pergalė; kadangi, nepaisant to, nagrinėjant apeliacinį skundą neišsklaidytos visos abejonės dėl šių prezidento rinkimų rezultatų;

N.  kadangi kitą dieną po rinkimų buvo mėnesiui užblokuota prieiga prie interneto; kadangi 2016 m. rugpjūčio 31 d., paskelbus preliminariuosius rinkimų rezultatus, visoje šalyje prasidėjo masinės demonstracijos; kadangi 2016 m. rugpjūčio 31 d. naktį saugumo pajėgų nariai šturmavo Jeano Pingo rinkimų kampanijos būstinę ir kadangi dėl to prasiveržė didelis smurtas, dėl kurio nemažai žmonių žuvo ir šimtai buvo sulaikyti;

O.  kadangi atsisakymas perskaičiuoti balsus ir palyginti oficialias dviejų rinkimų stovyklų parengtas ataskaitas reikia, kad dar neišsklaidytos didelės abejonės dėl prezidento rinkimų rezultatų;

P.  kadangi ne vienose prieš 2016 m. rinkimus ir po jų parengtose išvadose A. Bongo režimas siejamas su tokiais žmogaus teisių pažeidimais kaip savavališki suėmimai, kankinimas ar netinkamas elgesys, taip pat su asmenų ir žurnalistų, išreiškusių nepritarimą A. Bongo režimui ar perrinkimui, žudymu ar grobimu (paskutinis toks atvejis – internetinio laikraščio Echos du Nord žurnalistų sulaikymas 2016 m. lapkričio 3 d.);

Q.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras, reaguodamas į Gabono valdžios institucijų prašymą, kuriame pateikiama opozicijos šalininkų „kurstymo vykdyti genocidą ir nusikaltimus žmoniškumui įrodymų“, paskelbė pradedantis preliminarų padėties po rinkimų Gabone tyrimą;

R.  kadangi Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misija, kuri rinkimų procesą vertino labai dalykiškai, tapo pakartotinių bauginimų ir plataus masto socialinės žiniasklaidos tinkluose vykdytos kampanijos, kuria buvo siekiama pasėti abejonių dėl jos patikimumo, taikiniu; kadangi ši kampanija buvo kurstoma Gabono valdžios institucijų atstovų daromais pareiškimais – tai matyti iš visų pirma laikraštyje Journal du Dimanche paskelbtų straipsnių, kuriuose teigiama, kad Gabono slaptoji tarnyba sekė rinkimų stebėjimo misijos narius, taip pat iš pradėto tyrimo, kuriuo buvo siekiama diskredituoti šią misiją ir jos parengtas išvadas;

1.  apgailestauja dėl per pastaruosius keletą mėnesių tiek Kongo Demokratinėje Respublikoje, tiek Gabone vykusias demonstracijas žuvusių žmonių ir reiškia didžiausią užuojautą aukų šeimoms;

2.  griežtai smerkia tiek Gabone, tiek Kongo Demokratinėje Respublikoje taikių demonstrantų, opozicijos, žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų patiriamus nuolatinius grasinimus, prieš juos vykdomus išpuolius ir naudojamą jėgą, taip pat griežtus jų veiklos apribojimus ir bauginimą; ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius;

3.  primena, kad ir Gabonas, ir KDR pagal Kotonu susitarimą įsipareigojo gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, kurie apima saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir skaidriai vykdomas politines pareigas;

4.  ragina ES delegaciją toliau atidžiai stebėti pokyčius Gabone ir KDR, naudotis visomis atitinkamomis priemonėmis žmogaus teisių gynėjams ir demokratiniams judėjimams remti ir vesti aktyvesnį politinį dialogą su valdžios institucijomis, kaip įtvirtinta Kotonu susitarimo 8 straipsnyje;

5.  ragina Gabono ir KDR vyriausybes atidžiai ir greitai peržiūrėti rinkimų tvarką ir skubiai įgyvendinti reformas, būtinas rinkimų procesams tobulinti ir piliečių pasitikėjimui savo vyriausybe didinti;

Kongo Demokratinė Respublika

6.  palankiai vertina nenuilstamas Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinės vyskupų konferencijos (pranc. Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO) tarpininkų pastangas sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti susitarimą, kad būtų galima surasti kompromisinį sprendimą nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį iki 2017 m. pabaigos būtų galima surengti ilgai lauktus prezidento rinkimus, šiuo tikslu nekeičiant Konstitucijos; ragina tiek valdžios institucijas, tiek opoziciją susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar pareiškimų, dėl kurių galėtų išplisti neramumai;

7.  apgailestauja, kad vyriausybei ir Nepriklausomai nacionalinei rinkimų komisijai (pranc. CENI) nepavyko Kongo Demokratinėje Respublikoje per Konstitucijoje nustatytą terminą surengti prezidento rinkimų; dar kartą ragina sėkmingai ir laiku surengti rinkimus, visapusiškai laikantis Kongo Demokratinės Respublikos Konstitucijos ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos, ir primygtinai primena Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybės atsakomybę kuo greičiau užtikrinti skaidriems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką;

8.  reiškia didelį susirūpinimą dėl prastėjančios žmogaus teisių padėties ir vis didesnių politinės erdvės apribojimų KDR, visų pirma dėl naudojimosi teismų sistema, taip pat dėl žmogaus teisių gynėjų, politinių oponentų ir žurnalistų patiriamo smurto ir bauginimo; ragina nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius; prašo valdžios institucijų nedelsiant panaikinti visus žiniasklaidai taikomus apribojimus;

9.  palankiai vertina tai, kad ES patvirtino už smurtinį susidorojimą ir demokratinio proceso žlugdymą Kongo Demokratinėje Respublikoje atsakingiems asmenims taikytinas tikslines sankcijas, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę išplėsti šias ribojamąsias priemones, jeigu smurtas nesiliaus;

10.  pakartoja, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, siekiant užtikrinti, kad būtų parengtas ir išplatintas aiškus ir išsamus Kongo Demokratinės Respublikos rinkimų finansavimo planas, jeigu bus nustatytas patikimas grafikas ir sukaupta aiški politinė valia surengti rinkimus, kad lėšų trūkumas nebūtų kliūtis surengti Konstitucijoje numatytus rinkimus;

Gabonas

11.  mano, kad oficialūs prezidento rinkimų rezultatai yra neskaidrūs ir labai abejotini, todėl kyla abejonių ir dėl Prezidento A. Bongo išrinkimo teisėtumo;

12.  todėl ragina balsų perskaičiavimo klausimą perduoti ne tik Konstituciniam Teismui, bet ir Afrikos Sąjungai bei JT; ragina pradėti Afrikos Sąjungos misiją po rinkimų, kurią iš pradžių buvo numatyta vykdyti 2016 m. rugsėjo mėn.;

13.  ragina ES valstybes nares pradėti aktyvesnį politinį dialogą su Gabono vyriausybe, siekiant užsitikrinti įsipareigojimus stiprinti demokratiją ir gerą valdymą ir labiau gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, nes šios vertybės įtvirtintos Kotonu susitarime ir Afrikos Sąjungos steigiamajame akte;

14.  primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybą, vos tik nustojus daryti pažangą aktyvesnio politinio dialogo srityje, pradėti konsultacijų procesą pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį; primygtinai ragina ES, jeigu paaiškėtų, kad per konsultacijų procesą neįmanoma pasiekti sutarimo, imtis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, apriboti institucijų atstovų ir asmenų, atsakingų už manipuliavimą rinkimų rezultatais ir žmogaus teisių pažeidimus po rinkimų, keliones ir įšaldyti lėšas;

15.  apgailestauja dėl to, kad apeliacijos procedūra, po kurios Ali Bongo paskelbtas rinkimų nugalėtoju, buvo vykdoma neskaidriai, kad todėl tapo neįmanoma išsklaidyti visų abejonių dėl galutinių rezultatų ir kad Konstitucinis Teismas tinkamai neatsižvelgė į kai kuriose provincijose nustatytus pažeidimus;

16.  tebėra labai susirūpinęs dėl veiksmingo Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos vaidmens, nes nuo jos daugiausia priklauso rinkimų proceso teisėtumas; primena, kad ši komisija turėtų būti nešališka ir įtrauki institucija, turinti pakankamai išteklių visapusiam ir skaidriam procesui užtikrinti;

17.  griežčiausiai smerkia bauginimą ir grasinimus, kurių patyrė Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos nariai, taip pat išpuolius, kuriais siekiama pasėti abejonių rinkimų stebėjimo misijos neutralumu ir skaidrumu, ir primygtinai ragina Gabono valdžios institucijas visapusiškai atsižvelgti į ES rinkimų stebėjimo misijos galutinėje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir jas įgyvendinti;

18.  apgailestauja dėl to, kad, pažeidžiant Europos Sąjungos ir Gabono vyriausybės pasirašytą susitarimo memorandumą, Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijai buvo suteiktos tik ribotos galimybės dalyvauti centralizuotai skaičiuojant balsus vietos rinkimų komisijose (angl. LECs) ir Nacionalinės rinkimų komisijos būstinėje Librevilyje ir vėliau – apeliacijos teikimo Konstituciniam Teismui procedūroje;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, KDR ir Gabono prezidentams, ministrams pirmininkams ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0085.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0479.

Teisinis pranešimas