Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0125/2017

Indgivne tekster :

B8-0125/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 266kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om krisen med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om krisen med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til beslutning af 18. maj 2011 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om fremtidige udfordringer for demokratiet og overholdelsen af den forfatningsmæssige orden i AVS- og EU-lande,

–  der henviser til beslutning af 15. juni 2016 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse fra FN, Den Afrikanske Union, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande af 16. februar 2016,

–  der henviser til redegørelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og hendes talsmand om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringerne fra Den Europæiske Unions delegation til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet, valgprocessen og den såkaldte nationale dialog,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. december, 17. oktober og 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen af 2. september 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 12. februar 2015 fra Den Afrikanske Unions (AU's) særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere og Den Afrikanske Unions særlige rapportør om fængsler og forholdene i tilbageholdelsescentre i Afrika og om menneskerettighedssituationen efter begivenhederne i forbindelse med ændring af valgloven i DRC,

–  der henviser til rapporten af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til midtvejsrapporten af 28. december 2016 fra FN's ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den beslutning om situationen efter valget i Gabon, der blev vedtaget på det 624. møde i Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd den 13. september 2016,

–  der henviser til den erklæring af 31. august 2016, der tilskrives FN's generalsekretærs talsmand, efter offentliggørelsen af de foreløbige valgresultater i Den Gabonesiske Republik,

–  der henviser til de fælles erklæringer om Gabon, der blev afgivet af talsmændene for den højtstående repræsentant/næstformand, Federica Mogherini, og for kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, den 11. og 17. september 2016, og efter meddelelsen fra Den Gabonesiske Republiks forfatningsdomstol om det endelige resultat af præsidentvalget, der blev offentliggjort den 24. september 2016,

–  der henviser til den pressemeddelelse, der blev udsendt af Den Afrikanske Union den 1. september 2016, om fordømmelse af volden i forbindelse med konflikten efter valget i Gabon og med opfordring til en fredelig løsning på denne konflikt,

–  der henviser til AVS-erklæringen af 2. september 2016 om situationen i Gabon,

–  der henviser til erklæringen fra den ledende observatør i EU's valgobservationsmission til Gabon om resultatet af valget, navnlig i provinsen Haut-Ogooué,

–  der henviser til den valgmission, der blev gennemført af afrikanske jurister med mandat fra Den Afrikanske Union,

–  der henviser til den gabonesiske forfatning,

–  der henviser til Gabons valglov,

–  der henviser til afgørelse nr. 052/CC af 23. september 2016 med angivelse af resultatet af valget til præsident for Den Gabonesiske Republik den 27. august 2016,

–  der henviser til det aftalememorandum, der blev undertegnet mellem Republikken Gabon og Den Europæiske Union vedrørende EU's valgobservationsmission,

–  der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 og ændret den 25. juni 2005 og den 22. juni 2010,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at både Gabon og Den Demokratiske Republik Congo (DRC) har gennemlevet større kriser i forbindelse med afholdelsen af præsidentvalg;

B.  der henviser til, at der skulle have været afholdt præsidentvalg i DRC i 2016, men at det blev forsinket med alle mulige midler, for at præsident Kabila kunne blive ved magten;

C.  der henviser til, at præsidentvalget i Gabon blev afholdt i august 2016 og præsident Bongo erklæret vinder, selv om der herskede alvorlig tvivl om resultaterne i Bongos hjemregion, Haut-Ogooué, som ændrede det officielle resultat, efter at hans udfordrer, Ping, havde vundet i alle andre regioner;

D.  der henviser til, at den konstitutionelle krise i DRC fortsat ledsages af alvorlig undertrykkelse af oppositionen, chikane af menneskerettighedsforkæmpere, mord på og mishandling af demonstranter, forsvindinger, isolationsfængslinger og undertrykkelse af medierne;

E.  der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfriheden i landet er blevet kraftigt begrænset, bl.a. ved brug af overdreven magt mod fredelige demonstranter, journalister, politiske ledere og andre, der modsætter sig forsøget på at give præsident Joseph Kabila mulighed for at forblive ved magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to mandatperioder;

F.  der henviser til, at sikkerhedskræfter i den congolesiske hovedstad Kinshasa skød og dræbte mindst 20 demonstranter, som var gået på gaden for at kræve, at Kabila trådte tilbage, efter at hans forfatningsmæssige mandat var udløbet;

G.  der henviser til, at tidligere protester i september 2016 mod, at præsident Kabila holdt sig ved magten, har ført til brutale overgreb mod demonstranter og oppositionen; der henviser til, at FN har rapporteret, at 422 mennesker er blevet ofre for menneskerettighedskrænkelser i Kinshasa begået af statslige repræsentanter, herunder er 48 blevet dræbt, 143 såret, 8 journalister og 288 andre arresteret og tilbageholdt ulovligt, og lokaler tilhørende politiske partier er blevet ødelagt;

H.  der henviser til, at det regerende congolesiske parti AMP og den største oppositionskoalition, Rally (de forenede kræfter for sociale og politiske ændringer) den 31. december 2016 undertegnede en banebrydende politisk aftale efter forhandlinger formidlet af den nationale biskopskonference i Congo, med et udkast til en politisk løsning på valgkrisen; der henviser til, at aftalen forlænger præsident Kabilas embedsperiode, indtil der er valgt en efterfølger inden udgangen af 2017;

I.  der henviser til, at det er nødvendigt at fortsatte forhandlingerne mellem regeringspartiet og oppositionspartierne om vilkårene for gennemførelse af denne aftale;

J.  der henviser til, at EU's valgobservatører i Gabon kun havde begrænset adgang til afstemningsdokumenter og klagede over klare fejl og over valgsystemets svaghed; der henviser til, at missionen har været mål for gentagne intimiderende handlinger, især i form af en meget intensiv smædekampagne i pressen, og har været udsat for betydelige trusler og betydeligt pres fra de gabonesiske myndigheder, der indgav en klage og foretog en undersøgelse af EU-valgobservationsmissionens arbejde med henblik på at miskreditere missionens rapport;

K.  der henviser til, at Den Afrikanske Union og Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab begge har opfordret til, at resultaterne for hvert enkelt valgsted offentliggøres;

L.  der henviser til, at de gabonesiske myndigheder ikke har imødekommet denne opfordring, men at stemmesedlerne derimod er blevet brændt, hvilket gør det meget vanskeligt at kontrollere de officielle valgresultater;

M.  der henviser til, at forfatningsdomstolen under forsæde af et familiemedlem til den officielle vinder af valget, Ali Bongo, har erklæret det officielle valgresultat gyldigt;

N.  der henviser til, at krisen efter valget ifølge menneskerettighedsorganisationer har ført til en betydelig forværring af menneskeretssituationen i Gabon, som er karakteriseret ved en stigning i volden blandt civilbefolkningen og myndighedernes målrettede anholdelser og angreb på pressefriheden som f.eks. det, som oppositionsavisen Échos du Nord var udsat for den 3. november 2013;  

O.  der henviser til, at offentliggørelsen af de foreløbige valgresultater udløste demonstrationer i de to større gabonesiske byer Libreville og Port-Gentil og en opblussende vold, der varede i flere dage;

P.  der henviser til, at demonstranter satte ild på parlamentet og regeringens tv-station;

Q.  der henviser til, at de gabonesiske sikkerhedskræfter anvendte vold over for demonstranter, hvilket førte til mindst fem dødsfald (ifølge nogle kilder helt op til 100 dødsfald), stormede oppositionens hovedsæde og foretog talrige anholdelser, og at snesevis af anholdte fortsat var tilbageholdt mange uger senere;

R.  der henviser til, at de gabonesiske sikkerhedskræfter tidligere har anvendt magt imod fredelige demonstranter, f.eks. den 23. juli 2016, og har arresteret civilsamfundsaktivister og oppositionspolitikere;

1.  fordømmer de alvorlige krænkelser af de retsstatslige forhold, herunder de konstitutionelle bestemmelser om afholdelse af valg, som har fundet sted både i DRC og Gabon;

2.  erindrer om de relevante bestemmelser i bl.a. akten om oprettelse af Den Afrikanske Union, protokollen om oprettelse af Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd og
det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

3.  mener, at det eneste formål med alle de manipulationer, der er blevet iagttaget, var at give præsident Kabila og præsident Bongo mulighed for at forblive ved magten;

4.  fordømmer kraftdigt al den vold, der er blevet udøvet, menneskerettighedskrænkelserne, de vilkårlige anholdelser og ulovlige tilbageholdelser, den politiske intimidering af civilsamfundet og oppositionsmedlemmer og krænkelserne af pressefriheden og ytringsfriheden før og efter præsidentvalget i Gabon og i løbet af de sidste to år i DRC; kræver løsladelse af alle politiske tilbageholdte; mener, at denne udvikling udgør en alvorlig krænkelse af Cotonou-aftalens grundlæggende værdier;

5.  glæder sig over den politiske aftale, der er opnået mellem de congolesiske partier, og som indeholder et udkast til løsning på den nuværende krise; nærer imidlertid stadig betænkeligheder med hensyn til præsident Kabilas og hans regeringspartis vilje til loyalt at gennemføre aftalen;

6.  opfordrer derfor indtrængende præsident Kabila til at overholde betingelserne i aftalen og til at tillade afholdelse af et præsidentvalg i 2017, hvor han ikke stiller op;

7.  opfordrer indtrængende AMP til i god tro at forhandle om gennemførelsen af aftalen og til ikke at anvende en forsinkelsestaktik, der vil give præsident Kabila mulighed for at blive ved magten endnu længere;

8.  opfordrer indtrængende den congolesiske regering til øjeblikkeligt at tage fat på de åbne spørgsmål i forbindelse med tidsplanen for afholdelse af valget, dets budget og ajourføringen af valglisten med henblik på at sikre, at frie, retfærdige og gennemsigtige valg kan løbe af stablen inden for de kommende måneder;

9.  opfordrer EU til nøje at følge med i valgforberedelserne og om nødvendigt indlede forhandlinger med den congolesiske regering i henhold til artikel 96 i Cotonou-aftalen;

10.  minder om, at den uafhængige nationale valgkommission bør være en upartisk og inklusiv institution med tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en samlet og gennemsigtig proces;

11.  opfordrer de congolesiske og gabonesiske myndigheder til at ratificere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse hurtigst muligt;

12.  beklager, at EU-valgobservationsmissionens arbejde i Gabon blev alvorligt hæmmet i strid med de aftalte vilkår;

13.  minder om de tilsagn, som DRC og Gabon i henhold til Cotonou-aftalen har afgivet om at respektere demokratiet, retsstatsprincipperne og menneskerettighederne, hvilket omfatter ytrings- og mediefrihed, forsvarlig regeringsførelse og gennemsigtighed for politiske hverv; opfordrer indtrængende begge regeringer til at respektere disse bestemmelser i overensstemmelse med artikel 11b, 96 og 97 i Cotonou-aftalen;

14.  opfordrer indtrængende de congolesiske og gabonesiske myndigheder til at genoprette et gunstigt miljø for fri og fredelig udøvelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden og pressefriheden og til at ophøre med at chikanere oppositionskræfter og -ledere;

15.  anser dette skridt for at være af den allerstørste betydning for, at de planlagte valg kan blive frie og retfærdige;

16.  opfordrer myndighederne i begge lande til at efterforske, retsforfølge og på passende vis straffe sikkerhedsstyrker og efterretningsmedarbejdere og andre ansvarlige for de voldelige og ulovlige angreb på aktivister og oppositionsledere og andre, der har modsat sig præsident Kabilas forsøg på at forblive ved magten eller har protesteret mod præsident Bongo;

17.  opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til at undersøge de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted i begge lande for nyligt;

18.  opfordrer EU til klart og utvetydigt at meddele, at det betragter præsident Kabila som illegitim præsident, og til at gøre sit yderste for at støtte afholdelsen af præsidentvalg i 2017; glæder sig over EU's beslutning om at indføre restriktive foranstaltninger over for visse medlemmer af de congolesiske sikkerhedsstyrker, men beklager, at EU har været så længe om at iværksætte de første sanktioner; opfordrer EU til at udvide disse foranstaltninger til at omfatte andre medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, der har været involveret i alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og til at overveje at træffe den samme slags foranstaltninger over for medlemmer af sikkerhedsstyrkerne i Gabon;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, FN's generalsekretær, Den Internationale Organisation af Frankofone Lande, Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab (CEEAC), præsidenten, premierministeren og parlamentet i Gabon samt til regeringen og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo.

 

Juridisk meddelelse