Процедура : 2017/2510(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0126/2017

Внесени текстове :

B8-0126/2017

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 564kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP))


Мария Габриел, Богдан Брунон Вента, Михаел Галер, Дьорд Хьолвени, Морис Понга, Кристиан Дан Преда, Анна Заборска, Йоахим Целер, Желяна Зовко, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Франк Енгел, Адам Коша, Адам Шейнфелд, Кшищоф Хетман, Тадеуш Звефка, Иво Белет, Паул Рюбиг от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична Република Конго относно положението с правата на човека в страната,

–  като взе предвид изявлението от 18 декември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, относно невъзможността да се постигне споразумение в ДРК,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя/върховен представител от 23 ноември 2016 г. относно настоящите политически усилия в ДРК,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 23 май 2016 г. и от 17 октомври 2016 г. относно ДРК,

–  като взе предвид изявленията на местно равнище на ЕС от 2 август 2016 г. и 24 август 2016 г. относно избирателния процес в ДРК вследствие на стартирането на националния диалог в ДРК,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277 (2016), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

–  като взе предвид изявленията за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 15 юли 2016 г. и 21 септември 2016 г. относно положението в ДРК,

–  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар по правата на човека на ООН относно положението с правата на човека в ДРК, публикуван на 27 юли 2015 г.,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 9 март 2016 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона,

–  като взе предвид съвместното съобщение за медиите от 16 февруари 2016 г. и от 5 юни 2016 г. на Африканския съюз, Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно необходимостта от приобщаващ политически диалог в ДРК и ангажимента им да подкрепят конгоанските участници в усилията им за консолидиране на демокрацията в страната,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите (МНИ),

–  като взе предвид съвместното изявление от 24 септември 2016 г. на заместник-председателя/върховен представител, Федерика Могерини, и члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица, след съобщаването от Конституционния съд на Габон на официалните резултати от президентските избори,

–  като взе предвид изявлението относно Габон на говорителя на заместник-председателя/върховен представител от 11 септември 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението за медиите от 1 септември 2016 г. на Африканския съюз, в което се осъжда насилието в конфликта след изборите в Габон и се призовава за неговото мирно разрешаване,

–  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г., приет от Съвета на Европейския съюз на 22 юни 2015 г.,

–  като взе предвид Националната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г. на 11-ия Европейски фонд за развитие, която отдава приоритет на укрепването на демокрацията, управлението и принципите на правовата държава,

–  като взе предвид конституциите на Конго и Габон,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че редица африкански политически лидери направиха опит да се задържат неправомерно във властта, въпреки конституционни ограничения, оспорени изборни процеси или силни обществени протести, като по този начин вкараха държавите си в продължителен период на криза и нестабилност;

Б.  като има предвид, че съвсем наскоро Али Бонго, отиващият си президент на Габон, на власт след смъртта на баща си, Омар Бонго, през 2009 г., беше обявен за победител на президентските избори през 2016 г.; като има предвид, че международни наблюдатели, и по-специално мисията на ЕС за наблюдение на изборите, установиха очевидни аномалии в обобщаването на резултатите;

В.  като има предвид, че Жан Пинг, неговият основен съперник, незабавно оспори и осъди този резултат; като има предвид, че в Конституционния съд е внесена жалба, в която се твърди, че са налице изборни нарушения и се призовава за повторно преброяване, като съдът в крайна сметка е потвърдил резултата; като има предвид обаче, че разглеждането на жалбата не е разсеяло всички съмнения, свързани с резултатите от президентските избори;

Г.  като има предвид, че вследствие на резултатите избухнаха улични демонстрации в цялата страна и те бяха потиснати с груба сила; като има предвид, че следизборната криза доведе до значително влошаване на положението с правата на човека в Габон, характеризиращо се с увеличаване на целевите арести от страна на органите на властта и насилие сред цивилното население, в резултат на което има загинали;

Д.  като има предвид, че президентът на Конго Джоузеф Кабила, на власт от 2001 г. насам, забави изборите и остана на власт след края на конституционния си мандат; като има предвид, че това причини безпрецедентно политическо напрежение, вълнения и насилие на територията на цялата страна, което доведе до смъртта на много хора;

Е.  като има предвид, че в резултат на това конгоански служители от службите за сигурност и разузнаване предприеха репресивни мерки спрямо членове на опозицията и на гражданското общество, противопоставящи се на управляващите органи; като има предвид, че групи, борещи се за правата на човека, непрекъснато докладват за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събрания в ДРК, включително за използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, произволни арести и задържания и политически мотивирани съдебни процеси;

Ж.  като има предвид, че през декември 2016 г. насилието ескалира след датата на изтичане на мандата на президента Кабила, причинявайки смъртта на десетки хора по време на сблъсъците между демонстрантите и силите за сигурност;

З.  като има предвид, че положението е влошено от трайния характер и консолидирането на безнаказаността в ДРК;

И.  като има предвид, че в двете държави се наблюдава сериозно влошаване на свободата на медиите, която е ограничена от постоянни заплахи и нападения срещу журналисти; като има предвид, че органите са затворили медии и радио станции и са въведени ограничения върху интернет и социалните мрежи;

Й.  като има предвид, че мирното, прозрачно и своевременно провеждане на президентските избори в тези държави щеше да допринесе в значителна степен за справяне с предизвикателството на демократичния напредък и редуването във властта, пред което са изправени в региона на Централна Африка;

К.  като има предвид, че Националната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г. на 11-ия Европейски фонд за развитие отдава приоритет на укрепването на демокрацията, управлението и принципите на правовата държава; като има предвид, че както ЕС, така и неговите африкански партньори имат силен общ интерес да се продължи развитието на демокрацията и да се установи добре функциониращ конституционализъм;

Габон

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с политическата криза в Габон и разгърналото се насилие между протестиращите и силите за сигурност след обявяването на предварителните резултати от президентските избори през 2016 г.;

2.  строго осъжда всички прояви на насилие, нарушенията на правата на човека, произволните арести и незаконните задържания, политическото сплашване на гражданското общество и на членове на опозицията, както и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване на мнение преди и след президентските избори; призовава за освобождаването на всички политически затворници;

3.  настоятелно призовава органите в Габон да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и принципите на правата на човека, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на печата, в съответствие с международните задължения на Габон;

4.  призовава всички участници в политическия живот и съдебните органи, които понастоящем са страни в следизборната полемика, да демонстрират отговорност и сдържаност и, по-специално, да се въздържат от подбуждане към насилие;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че процедурата на обжалване, довела до обявяването на Али Бонго за победител в изборите, беше проведена по непрозрачен начин и че Конституционният съд не е взел надлежно предвид констатираните нередности в някои провинции, по-специално в О-Огоуе, където Али Бонго има влияние;

6.  счита официалните резултати от президентските избори за непрозрачни и пораждащи силно съмнение, поради което легитимността на президента Бонго е поставена под въпрос; изразява съжаление, че управляващата класа на Габон пропусна възможността, предоставена от изборите за президент, да демонстрира на международната общност, че може да организира открити и честни избори и че поведението й по време на изборния процес може да бъде изключително отговорно;

7.  следователно призовава повторното преброяване на гласовете да бъде отнесено не само до Конституционния съд, но и до Африканския съюз и ООН; призовава за започването на следизборната мисия на Африканския съюз, първоначално предвидено за септември 2016 г.;

8.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че независимо от Меморандума за разбирателство, подписан с правителството на Габон, мисията на ЕС за наблюдение на изборите е получила само ограничен достъп до централизираните протоколи в местните избирателни комисии (МИК) и в централата на Националната избирателна комисия (CENAP) в Либревил и впоследствие до конституционната процедура на обжалване, и че това е попречило на мисията на ЕС за наблюдение на изборите да провери законността на процеса за избор на президент;

9.  осъжда решително сплашването и заплахите срещу членове на мисията на ЕС за наблюдение на изборите, както и поставянето под съмнение на нейната неутралност и прозрачност, и настоятелно призовава органите в Габон изцяло да спазват и прилагат препоръките, съдържащи се в окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на изборите;

10.  изтъква, че свободната опозиция е от основно значение за всяка демократична система и за провеждането на честни избори; призовава органите в Габон да насърчават и улесняват политическа среда, основаваща се на участието и многопартийността;

11.  отбелязва започването на 14 ноември 2016 г. на национален диалог по предложение на Али Бонго; при все това изтъква, че водещата фигура от опозицията, Жан Пинг, отказва да участва и желае да стартира свой собствен национален диалог; изразява следователно резерви по отношение на надеждността и пригодността на тези процеси и подчертава неотложната необходимост от провеждането на открита и прозрачна помирителна процедура, за да се сложи край на кризата след изборите;

12.  настоятелно призовава правителството на Габон да извърши цялостна и бърза реформа на избирателната процедура с цел да я подобри и да я направи напълно прозрачна и надеждна; подчертава, че органите в Габон трябва да гарантират пълното и лоялно сътрудничество с всички имащи отношение национални и международни заинтересовани страни, за да се гарантира, че следващите парламентарни избори са напълно прозрачни и честни и се провеждат в свободна, демократична, приобщаваща и мирна обстановка;

13.  призовава за независимо и обективно разследване на свързаното с изборите насилие и твърденията за тежки нарушения на правата на човека и на основните свободи и подчертава, че е необходимо да се гарантира, че всички отговорни лица ще бъдат подведени под съдебна отговорност; призовава освен това ЕС, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да продължи да наблюдава отблизо цялостното положение в Габон и да докладва за всички случаи на нарушаване на правата на човека и на основните свободи; отбелязва започването, по искане на органите в Габон, на предварително разследване от Международния наказателен съд (МНС) на насилието в периода след изборите;

14.  призовава Съвета да разгледа възможността за налагане на целеви санкции срещу лицата, отговорни за насилието и нарушенията на правата на човека след изборите и за разклащането на основите на демократичния процес в страната;

Демократична република Конго

15.  изразява съжаление във връзка с факта, че правителството на Конго не е провело президентските избори в рамките на конституционния срок; отново призовава за успешно и навременно провеждане на изборите, в пълно съответствие с конгоанската конституция и Африканската харта за демокрация, избори и управление, и подчертава отговорността, която конгоанското правителство носи за гарантиране на благоприятна обстановка за прозрачни, надеждни и приобщаващи избори във възможно най-кратки срокове;

16.  настоятелно призовава всички политически участници да започнат мирен и конструктивен диалог и да предотвратят задълбочаване на настоящата политическа криза или да се въздържат от по-нататъшно насилие и провокации;

17.  приветства усилията на Националната конференция на епископите на Конго (CENCO) да формира по-широк консенсус относно политически преход; отбелязва споразумението, постигнато в края на декември 2016 г., с което се отказва трети мандат на президента Кабила и се призовава за провеждане на изборите преди края на 2017 г.;

18.  отново изразява дълбока загриженост относно влошаващото се положение с правата на човека, увеличаващите се ограничения на политическото пространство в ДРК и заплахите, пред които са изправени защитниците на правата на човека, политическите опоненти и журналистите; осъжда бруталните репресии срещу мирни демонстранти;

19.  набляга на задължението на правителството да зачита, защитава и насърчава правата на човека и основните свободи на гражданите; припомня, че свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания е в основата на един динамичен политически и демократичен живот, и подчертава, че всяко използване на сила срещу мирни демонстрации следва да бъде забранено;

20.  настоятелно призовава за пълно, задълбочено и прозрачно разследване на твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на протестите, с оглед идентифициране на виновниците и потърсване на отговорност;

21.  приветства приемането на целевите санкции на ЕС, в това число забрани за пътуване и замразяване на активи, спрямо отговорните за насилствените действия и за подкопаване на демократичния процес в ДРК; призовава Съвета да разгледа възможността за удължаване на срока на действие на тези ограничителни мерки в случай на по-нататъшно насилие;

22.  призовава делегацията на ЕС да продължи да следи отблизо развитието на положението в ДРК;

°

°  °

23.  подчертава, че положението в Габон и в ДРК представлява сериозна заплаха за стабилността в региона на Централна Африка като цяло; отново изразява подкрепата си за Африканския съюз в решаващата му роля за предотвратяване на политическа криза в региона и всяко по-нататъшно дестабилизиране на региона на Големите езера в Африка;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на ДРК и на Габон, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

Правна информация