Διαδικασία : 2017/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0126/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0126/2017

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 573kWORD 50k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, στις 18 Δεκεμβρίου 2016, τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μη επίτευξη συμφωνίας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 23ης Νοεμβρίου 2016 του εκπροσώπου Τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές προσπάθειες στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016 και της 17ης Οκτωβρίου 2016, για την ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 2ας Αυγούστου 2016 και 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη ΛΔΚ μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμα 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Ιουλίου 2016 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αποστολή σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη ΛΔΚ και την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά ανακοινωθέντα Τύπου της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016 και της 5ης Ιουνίου 2016 για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στη ΛΔΚ και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν παράγοντες του Κονγκό στις προσπάθειές τους για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το συμφωνία πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini, και του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica μετά την ανακοίνωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν των επίσημων αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την Γκαμπόν που εξέδωσε η εκπρόσωπος της ΑΠ/ΎΕ στις 11 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Αφρικανική Ένωση στις 1 Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία καταδικάζεται η βία της μετεκλογικής σύγκρουσης στη Γκαμπόν και ζητείται η ειρηνική επίλυσή της,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Κονγκό και της Γκαμπόν,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι Αφρικανοί πολιτικοί ηγέτες έχουν αποπειραθεί να υπερβούν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής στην εξουσία παρά τα συνταγματικά όρια, τις αμφισβητούμενες εκλογικές διαδικασίες ή τις έντονες λαϊκές διαμαρτυρίες, βυθίζοντας έτσι τις χώρες τους σε μακρά περίοδο κρίσης και αστάθειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιο πρόσφατα, ο Ali Bongo, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Γκαμπόν, που βρίσκεται στην εξουσία μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Omar Bongo, το 2009, ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα η ΑΠΕ της ΕΕ, διαπίστωσαν σαφείς ανωμαλίες σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean Ping, ο βασικός αντίπαλός του, αμφισβήτησε αμέσως και καταδίκασε αυτό το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένσταση, η οποία κατάγγελλε εκλογικές παρατυπίες και ζητούσε νέα καταμέτρηση, υποβλήθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο τελικά επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η εξέταση της ένστασης δεν έχει εξαλείψει όλες τις αμφιβολίες ως προς την έκβαση των προεδρικών εκλογών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια ξέσπασαν διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετεκλογική κρίση οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γκαμπόν, που χαρακτηρίζεται από την αύξηση των στοχευμένων συλλήψεων από τις αρχές και από βία μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, αποτέλεσμα της οποίας ήταν αρκετοί θάνατοι·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Κονγκό Joseph Kabila, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, έχει καθυστερήσει τις εκλογές και παραμένει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πρωτοφανή πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας πολλούς θανάτους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου το προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του Κονγκό επιδίδεται σε καταστολή εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις αρχές που κυβερνούν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, και πολιτικά υποκινούμενων δικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2016 σημειώθηκε κλιμάκωση της βίας ύστερα από την εκπνοή της εντολής του Προέδρου Καμπίλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άτομα σε συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της διατήρησης και της παγίωσης της ατιμωρησίας στη ΛΔΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις δύο χώρες έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά την ελευθεροτυπία, η οποία περιορίζεται από τις συνεχείς απειλές και επιθέσεις κατά δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές έχουν κλείσει μέσα ενημέρωσης και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνική, διαφανής και έγκαιρη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις χώρες αυτές θα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημοκρατικής προόδου και της εναλλαγής στην εξουσία που αντιμετωπίζει η περιοχή της Κεντρικής Αφρικής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι Αφρικανοί εταίροι της έχουν έντονο κοινό συμφέρον για διαρκή ανάπτυξη της δημοκρατίας και εδραίωση μιας εύρυθμης συνταγματικής τάξης·

Γκαμπόν

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πολιτική κρίση στη Γκαμπόν και την εξελισσόμενη βία μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας μετά την ανακοίνωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2016·

2.  καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, τον πολιτικό εκφοβισμό της κοινωνίας των πολιτών και μελών της αντιπολίτευσης, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο πριν όσο και μετά τις προεδρικές εκλογές· ζητεί να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι·

3.  παροτρύνει τις αρχές της Γκαμπόν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Γκαμπόν·

4.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες και τις δικαστικές αρχές που εμπλέκονται επί του παρόντος στη μετεκλογική διαμάχη να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, και, ειδικότερα, να απέχουν από την υποκίνηση βίας·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η εκδίκαση της ένστασης που οδήγησε στο να ανακηρυχθεί ο νικητής των εκλογών ο Ali Bongo πραγματοποιήθηκε με αδιαφανή τρόπο, και ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έλαβε δεόντως υπόψη τις παρατυπίες που σημειώθηκαν σε ορισμένες επαρχίες, ιδίως στην Haut-Ogooué, προπύργιο του Ali Bongo·

6.  θεωρεί ότι τα επίσημα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών είναι αδιαφανή και άκρως αμφίβολα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα του προέδρου Bongo· εκφράζει τη λύπη του διότι η ιθύνουσα τάξη της Γκαμπόν άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία που πρόσφεραν οι προεδρικές εκλογές προκειμένου να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι σε θέση να οργανώσει μια ανοικτή και δίκαιη εκλογή και να συμπεριφερθεί με τη μέγιστη ευθύνη καθ’ όλη την εκλογική διαδικασία·

7.  ζητεί, ως εκ τούτου, η επανακαταμέτρηση να παραπεμφθεί όχι μόνο στο Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά και στην Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη· ζητεί τη δρομολόγηση της μετεκλογικής αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016·

8.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το μνημόνιο συμφωνίας που είχε υπογραφεί με την κυβέρνηση της Γκαμπόν, στην αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ χορηγήθηκε μόνο περιορισμένη πρόσβαση στις συγκεντρωτικές καταμετρήσεις ψήφων στις τοπικές εκλογικές επιτροπές και στην έδρα της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής στη Λιμπρεβίλ και, στη συνέχεια, στη διαδικασία συνταγματικής προσφυγής, και ότι το γεγονός αυτό εμπόδισε την ΑΠΕ της ΕΕ να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών·

9.  καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές εκφοβισμού και τις απειλές εναντίον μελών της ΑΠΕ της ΕΕ καθώς και τις επιθέσεις που αμφισβητούσαν την ουδετερότητα και τη διαφάνειά της και προτρέπει τις αρχές της Γκαμπόν να σεβαστούν και να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση της ΑΠΕ της ΕΕ·

10.  επισημαίνει ότι μια ελεύθερη αντιπολίτευση είναι θεμελιώδες στοιχείο σε κάθε δημοκρατικό σύστημα και για τη διεξαγωγή δίκαιων εκλογών· καλεί τις αρχές της Γκαμπόν να προωθήσουν και να διευκολύνουν ένα συμμετοχικό, πολυμερές πολιτικό περιβάλλον·

11.  σημειώνει τη δρομολόγηση εθνικού διαλόγου, όπως προτάθηκε από τον Ali Bongo στις 14 Νοεμβρίου 2016· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κορυφαία προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ο Jean Ping, αρνείται να συμμετάσχει και επιδιώκει να δρομολογήσει δικό του εθνικό διάλογο· εκφράζει, ως εκ τούτου, επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία και τη βασιμότητα των εν λόγω διαδικασιών, και τονίζει την επείγουσα ανάγκη για μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία συμφιλίωσης για τον τερματισμό της μετεκλογικής κρίσης·

12.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Γκαμπόν να προβεί σε διεξοδική και ταχεία μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας έτσι ώστε να τη βελτιώσει και να την καταστήσει πλήρως διαφανή και αξιόπιστη· τονίζει ότι οι αρχές της Γκαμπόν πρέπει να εγγυηθούν την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα είναι πλήρως διαφανείς και δίκαιες και θα διεξαχθούν σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό περιβάλλον·

13.  ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα σχετικά με τη βία που σχετίζεται με τις εκλογές και τις καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι βρεθούν υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση στην Γκαμπόν και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· σημειώνει το άνοιγμα, ύστερα από αίτηση των αρχών της Γκαμπόν, προκαταρκτικής έρευνας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχετικά με τη μετεκλογική βία·

14.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για τη μετεκλογική βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα·

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

15.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η κυβέρνηση του Κονγκό δεν διεξήγαγε τις προεδρικές εκλογές εντός της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επιτυχή και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών, σε πλήρη συμφωνία με το Σύνταγμα του Κονγκό και τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, και επιμένει ότι η κυβέρνηση του Κονγκό έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για διαφανείς, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές το ταχύτερο δυνατό·

16.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο και να αποτρέψουν κάθε επιδείνωση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, όπως και να απέχουν από περαιτέρω βιαιοπραγίες και προκλήσεις·

17.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Εθνικής Επισκοπικής Διάσκεψης του Κονγκό (CENCO) για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης για μία πολιτική μετάβαση· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 με την οποία απορρίπτεται το ενδεχόμενο τρίτης θητείας του προέδρου Kabila και ζητείται να πραγματοποιηθούν οι εκλογές πριν από το τέλος του 2017·

18.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το γεγονός ότι ο πολιτικός χώρος στην ΛΔΚ περιορίζεται περαιτέρω, και για τους εκφοβισμούς που υφίστανται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι δημοσιογράφοι· καταδικάζει κάθε βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων·

19.  επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει καθήκον να σέβεται, να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών της· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι αποτελεί τη βάση για μια δυναμική πολιτική και δημοκρατική ζωή και τονίζει ότι κάθε χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών πρέπει να απαγορευθεί·

20.  ζητεί επιμόνως την πλήρη, ενδελεχή και διαφανή έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έτσι ώστε να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

21.  επιδοκιμάζει την έγκριση εκ μέρους της ΕΕ στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος εκείνων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή και την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη ΛΔΚ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση αυτών των περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας·

22.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

°

°  °

23.  τονίζει ότι η κατάσταση στην Γκαμπόν και το Κονγκό αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής στο σύνολό της· επαναλαμβάνει την υποστήριξή της προς την Αφρικανική Ένωση στο πλαίσιο του καίριου ρόλου της στην πρόληψη μιας πολιτικής κρίσης στην περιοχή, καθώς και τυχόν περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ και της Γκαμπόν, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου