ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 49k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно компрометирането на европейските институции във връзка с радикалния ислям


Мари-Кристин Арнотю

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно компрометирането на европейските институции във връзка с радикалния ислям  
B8-0128/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Федерацията на ислямските организации в Европа (FIOE(1)) е член на Форум на европейската мюсюлманска младеж и студентски организации (FEMYSO(2));

Б.  като има предвид, че FIOE, известна по-рано като Съюз на ислямските организации във Франция (UOIF), основава Европейския съвет за фатва и изследвания (CEFR), ръководен от Юсеф Ал Карадауи(3) , и натоварен със задачата да оказва натиск върху европейските органи с цел да адаптират прилагането на шериата към местните условия;

Г.  като има предвид, че FEMYSO е фракция на Мюсюлманското братство(4);

Г.  като има предвид, че FEMYSO е организация призната и финансирана от Европейския съюз(5), и изслушвана от Европейския парламент;

Д.  като има предвид, че организациите FEMYSO, FIOE и CEFR се явяват говорители на радикалния ислям в сърцето на европейските институции и на националните правителства, като тези организации действат под маската на борба срещу ислямофобията и адаптиране на исляма към западните обичаи;

1.  призовава Европейската комисия да прекрати всякакви отношения с посочените организации.

(1)

FIOE = Федерация на ислямските организации в Европа.

(2)

FEMYSO = Форум на европейската мюсюлманска младеж и студентски организации.

(3)

Богослов от Мюсюлманското братство и известен с връзките си с ислямския тероризъм.

(4)

Организация, чието мото е „Аллах е нашата цел, Пророкът – нашият водач, Коранът – нашият закон, джихадът – нашият път, мъченичеството – нашата най-голяма надежда“ и която е обявена за терористична в редица страни.

(5)

през 2015 г. FEMYSO е получила 28 000 евро от европейските институции за прогнозни годишни разходи, свързани с дейностите, обхванати от регистъра за прозрачност, възлизащи на по-малко от 10 000 евро.

Правна информация