NÁVRH USNESENÍ
PDF 249kWORD 47k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ústupcích evropských orgánů vůči radikálnímu islámu


Marie-Christine Arnautu

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ústupcích evropských orgánů vůči radikálnímu islámu  
B8-0128/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Federace islámských organizací v Evropě (FIOE(1)) je členem Fóra muslimské mládeže a studentských organizací (FEMYSO(2));

B  vzhledem k tomu, že federace FIOE, která stála u zrodu Unie islámských organizací ve Francii (UOIF), založila Evropskou radu pro fatwy a výzkum (CEFR), do jejíhož čela byl zvolen Yusuf al-Qaradáwí(3) a jejímž úkolem je přesvědčit evropské orgány, aby přizpůsobily používání práva šaría místnímu kontextu;

C.  vzhledem k tomu, že organizace FEMYSO je odnoží Muslimského bratrstva(4);

D.  vzhledem k tomu, že FEMYSO je organizací, která je uznána a financována Evropskou unií(5) a měla slyšení v Evropském parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že organizace FEMYSO, FIOE a CEFR jednají jako mluvčí radikálního islamismu přímo v srdci evropských orgánů a vnitrostátních vlád pod záminkou boje proti islamofobii a přizpůsobení islámu západním tradicím;

1.  vyzývá Evropskou komisi, aby s těmito organizacemi zpřetrhala veškeré vazby.

(1)

FIOE = Federace islámských organizací v Evropě.

(2)

FEMYSO = Fórum muslimské mládeže a studentských organizací.

(3)

Teolog Muslimského bratrstva známý pro své vztahy s islámským terorismem.

(4)

Organizace, která je několika zeměmi považována za teroristickou a jejíž heslo zní: „Alláh je naším cílem, prorok naším vůdcem, Korán naším zákonem, džihád naším hlasem, mučednictví naší největší nadějí“.

(5)

V roce 2015 organizace FEMYSO obdržela od evropských orgánů 28 000 EUR, aby učinila odhad ročních nákladů spojených s činnostmi, na něž se vztahuje rejstřík transparentnosti ve výši méně než 10 000 EUR.

Právní upozornění