FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 161kWORD 48k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om de europæiske institutioners kompromiser med radikal islam


Marie-Christine Arnautu

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om de europæiske institutioners kompromiser med radikal islam  
B8-0128/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE(1)) er medlem af Forum for European Muslim Youth and Students Organisations (FEMYSO(2));

B  der henviser til, at FIOE, som dannede grundlaget for UOIF i Frankrig, oprettede det europæiske råd for fatwa og forskning (CEFR), som ledes af Youssef Al Qaradawi(3), og som har ansvaret for at overtale de europæiske myndigheder til tilpasse anvendelsen af sharialovgivningen til de lokale forhold;

C.  der henviser til, at FEMYSO er en enhed under Det Muslimske Broderskab(4);

D.  der henviser til, at FEMYSO er en organisation, som er anerkendt og finansieret af Den Europæiske Union(5), og er blevet hørt af Europa-Parlamentet;

E.  der henviser til, at FEMYSO, FIOE og CEFR er talerør for radikal islamisme i hjertet af EU-institutionerne og de nationale regeringer under dække af bekæmpelse af islamofobi og tilpasning af islam til vestlige traditioner;

1.  opfordrer Kommissionen til at bryde alle forbindelser med disse organisationer.

(1)

FIOE = Federation of Islamic Organizations in Europe.

(2)

FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations.

(3)

Teolog som var medlem af Det Muslimske Broderskab og kendt for sine forbindelser med islamisk terrorisme.

(4)

En organisation, der af flere lande betragtes som en terrororganisation, og hvis motto er "Allah er vores mål, profeten vores leder, Koranen vores lov, Jihad vores vej, martyriet vores største håb".

(5)

I 2015 modtog FEMYSO 28 000 EUR fra de europæiske institutioner for et overslag over de årlige udgifter til de aktiviteter, der er omfattet af åbenhedsregistret på mindre end 10 000 EUR.

Juridisk meddelelse