ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 467kWORD 49k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμβιβαστική στάση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απέναντι στο ριζοσπαστικό ισλάμ


Marie-Christine Arnautu

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβιβαστική στάση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απέναντι στο ριζοσπαστικό ισλάμ  
B8-0128/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδία των ισλαμικών οργανώσεων στην Ευρώπη (FIOE(1)) είναι μέλος του Φόρουμ των ευρωπαϊκών μουσουλμανικών οργανώσεων φοιτητών και νέων (FEMYSO(2)

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η FIOE, που οδήγησε στη δημιουργία της UOIF στη Γαλλία, σύστησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον φετφά και την έρευνα (CEFR), με επικεφαλής τον Youssef Al Qaradawi(3) , που είναι αρμόδιο για την άσκηση πίεσης στις ευρωπαϊκές αρχές με σκοπό την προσαρμογή της εφαρμογής της σαρίας στο τοπικό πλαίσιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το FEMYSO είναι παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας(4)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το FEMYSO είναι μια αναγνωρισμένη οργάνωση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(5), η φωνή της οποίας έχει ακουστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το FEMYSO, η FIOE και το CEFR είναι οι εκπρόσωποι του ριζοσπαστικού ισλάμ στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κυβερνήσεων, με πρόσχημα την καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας και την προσαρμογή του ισλάμ στα δυτικά ήθη και έθιμα·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να διακόψει κάθε σχέση με αυτές τις οργανώσεις.

(1)

FIOE = Federation of Islamic Organizations in Europe.

(2)

FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations.

(3)

Θεολόγος προερχόμενος από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, γνωστός για τις διασυνδέσεις του με την ισλαμική τρομοκρατία.

(4)

Οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική από αρκετά κράτη, το σύνθημα της οποίας είναι «ο Αλλάχ είναι ο σκοπός μας, ο Προφήτης ο αρχηγός μας, το Κοράνι ο νόμος μας, το τζιχάντ ο δρόμος μας, η θυσία για τον Αλλάχ η μεγαλύτερη ελπίδα μας».

(5)

Το 2015 το FEMYSO έλαβε 28.000 ευρώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το Μητρώο Διαφάνειας, ύψους κάτω από 10.000 ευρώ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου