RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 160kWORD 48k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Liidu institutsioonide kompromiteerimise kohta seoses radikaalse islamiga


Marie-Christine Arnautu

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu institutsioonide kompromiteerimise kohta seoses radikaalse islamiga  
B8-0128/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa islamiorganisatsioonide föderatsioon (FIOE(1)) on Euroopa moslemite noorte- ja tudengiorganisatsioonide foorumi (FEMYSO(2)) liige;

B  arvestades, et FIOE, mille raames on moodustatud ka Prantsusmaa islamiorganisatsioonide liit (UIOF), lõi Euroopa fatwade ja uuringute nõukogu (CEFR), mida juhib Youssef Al Qaradawi(3) ja mille ülesanne on avaldada Euroopa ametivõimudele survet, mille mõjul kohandataks šariaadi kohaldamist kohalike tingimustega;

C.  arvestades, et FEMYSO on Moslemi Vennaskonnast(4) tekkinud organisatsioon;

D.  arvestades, et FEMYSO on Euroopa Liidu poolt tunnustatud ja rahastatud organisatsioon(5), keda on ära kuulatud Euroopa Parlamendis;

E.  arvestades, et FEMYSO, FIOE ja CEFR tegutsevad Euroopa Liidu institutsioonide ja riigi valitsuste keskel radikaalse islami esindajana, peitudes seejuures islamifoobia vastu võitlemise ja islami lääne kommetega kohandamise ettekäände taha;

1.  palub, et Euroopa Komisjon katkestaks kõik sidemed nimetatud organisatsioonidega.

(1)

FIOE = Federation of Islamic Organizations in Europe.

(2)

FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations.

(3)

Moslemi Vennaskonnast pärit teoloog, kes on tuntud oma sidemete poolest islamiterrorismiga.

(4)

Organisatsioon, mida mitmed riigid peavad terroristlikuks ning mille moto on „Allah on meie eesmärk, prohvet on meie juht, koraan on meie seadus, jihad on meie tee, surm märtrina on meie suurim lootus“.

(5)

FEMYSO sai 2015. aastal Euroopa Liidu institutsioonidelt 28 000 eurot läbipaistvusregistriga hõlmatud tegevuste hinnangulisteks aastakuludeks, mis olid alla 10 000 euro.

Õigusalane teave