PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 159kWORD 49k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


unionin toimielinten tekemistä kompromisseista radikaalin islamismin suhteen


Marie-Christine Arnautu

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys unionin toimielinten tekemistä kompromisseista radikaalin islamismin suhteen  
B8-0128/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että FIOE(1) on FEMYSOn(2) jäsen;

B.  ottaa huomioon, että FIOE, joka oli alunperin UOIF (Islamilaisten järjestöjen liitto Ranskassa, Union of Islamic Organisations in France), on perustanut Euroopan fatwaa ja tutkimusta käsittelevän neuvoston (European Council for Fatwa and Research, CEFR), jonka johtajan Youssef Al Qaradawin(3) tehtävänä on yrittää saada unionin viranomaiset mukautumaan šaria-lain soveltamiseen paikallisessa kontekstissa;

C.  ottaa huomioon, että FEMYSO on Muslimiveljeskunnasta irtautunut järjestö(4);

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni tunnustaa FEMYSOn ja rahoittaa sitä(5) ja että sitä on kuultu Euroopan parlamentissa;

E.  ottaa huomioon, että FEMYSO, FIOE ja CEFR toimivat radikaalin islamismin puolestapuhujina unionin toimielimissä ja kansallisissa hallituksissa samalla kun ne esittävät torjuvansa islamofobiaa ja mukauttavansa islamia läntisiin tapoihin;

1.  kehottaa komissiota katkaisemaan kaikki yhteytensä näihin järjestöihin.

(1)

FIOE = Euroopan islamilaisten järjestöjen liitto (Federation of Islamic Organizations in Europe).

(2)

FEMYSO = Eurooppalaisten musliminuorten ja -opiskelijoiden järjestöjen foorumi (Forum of European Muslim Youth and Student Organisations).

(3)

Kyseessä on Muslimiveljeskunnan jäsenenä ollut teologi, joka on tunnettu suhteistaan islamilaiseen terrorismiin.

(4)

Monet maat pitävät järjestöä terroristijärjestönä, jonka mottona on ”Allah on tavoitteemme, profeetta on johtajamme, koraani on lakimme, jihad on tiemme, marttyyriys on suurin toiveemme.”

(5)

Vuonna 2015 FEMYSO sai unionin toimielimiltä 28 000 euroa alle 10 000 euron avoimuusrekisterin kattamien toimintojen vuotuisiin kustannuksiin.

Oikeudellinen huomautus