PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 391kWORD 48k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kompromiso, kurį ES institucijos daro radikaliajam islamui


Marie-Christine Arnautu

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kompromiso, kurį ES institucijos daro radikaliajam islamui  
B8-0128/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos islamo organizacijų federacija (angl. FIOE(1)) yra Europos musulmoniško jaunimo ir studentų organizacijų forumo (angl. FEMYSO(2)) narė;

B.  kadangi FIOE, davusi pradžią Prancūzijoje veikiančiai Prancūzijos islamo organizacijų sąjungai (pranc. Union des organisations islamiques de France, UOIF), įsteigė Europos fatvos ir mokslinių tyrimų tarybą (pranc. Conseil européen pour la fatwa et la recherche, CEFR), kuriai vadovauja Youssef Al Qaradawi(3) ir kuri įpareigota daryti įtaką ES institucijoms, kad šariato taikymas būtų suderintas pagal vietos sąlygas;

C.  kadangi FEMYSO atsirado iš Musulmonų brolijos(4);

D.  kadangi FEMYSO yra pripažinta organizacija, kurią finansuoja Europos Sąjunga(5) ir kuri išklausoma Europos Parlamente;

E.  kadangi FEMYSO, FIOE ir CEFR yra radikaliojo islamo ruporai ES institucijose ir nacionalinėse vyriausybėse, prisidengę kova su islamofobija ir islamo pritaikymu prie Vakarų papročių;

1.  prašo Europos Komisijos nutraukti visus ryšius su šiomis organizacijomis.

(1)

FIOE – Federation of Islamic Organizations in Europe.

(2)

FEMYSO – Forum of European Muslim Youth and Student Organisations.

(3)

Teologas, anksčiau priklausęs Musulmonų brolijai ir žinomas dėl savo ryšių su islamo terorizmu.

(4)

Organizacija, kurią nemažai šalių laiko teroristine ir kurios devizas – „Mūsų tikslas – Alachas, pranašas yra mūsų lyderis, Koranas – mūsų įstatymas, džihadas – mūsų kelias, mirtis už Alachą – mūsų didžiausia viltis“.

(5)

2015 m. FEMYSO iš ES institucijų gavo 28 000 EUR, skirtų su skaidrumo veikla susijusioms metinėms išlaidoms, įvertintoms mažesne negu 10 000 EUR suma.

Teisinis pranešimas