ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 48k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de twijfelachtige banden van de Europese instellingen met de radicale islam


Marie-Christine Arnautu

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de twijfelachtige banden van de Europese instellingen met de radicale islam  
B8-0128/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Federatie van islamitische organisaties in Europa (FIOE(1)) deel uitmaakt van het Forum van Europese islamitische jongeren- en studentenorganisaties (FEMYSO(2));

B.  overwegende dat de FIOE, dat ten grondslag lag aan de UOIF in Frankrijk, de Europese Raad voor fatwa en onderzoek (CEFR) heeft opgericht, die wordt geleid door Yusuf al-Qaradawi(3) en de opdracht heeft druk uit te oefenen op de Europese autoriteiten om de toepassing van de sharia aan de lokale context aan te passen;

C.  overwegende dat het FEMYSO voortkomt uit de Moslimbroederschap(4),

D.  overwegende dat het FEMYSO een organisatie is die wordt erkend en gefinancierd door de Europese Unie(5) en die in het Europees Parlement is gehoord;

E.  overwegende dat het FEMYSO, de FIOE en de CEFR de spreekbuis zijn van de radicale islam binnen de Europese instellingen en de nationale regeringen, onder het mom van de strijd tegen islamofobie en de aanpassing van de islam aan de westerse gebruiken;

1.  verzoekt de Commissie alle banden met deze organisaties te verbreken.

(1)

FIOE = Federation of Islamic Organisations in Europe.

(2)

FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations.

(3)

Theoloog die lid was van de Moslimbroederschap en bekend staat voor zijn banden met het islamitisch terrorisme.

(4)

een organisatie die door verschillende landen als terroristisch wordt beschouwd en waarvan het motto luidt: "Allah is ons doel, de Profeet onze leider, de koran onze wet, de jihad onze weg, het martelaarschap onze grootste hoop".

(5)

In 2015 heeft het FEMYSO een bedrag van 28 000 euro van de Europese instellingen ontvangen voor jaarlijkse kosten in verband met door het transparantieregister gedekte activiteiten waarvan de waarde op minder dan 10 000 euro wordt geraamd.

Juridische mededeling