PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 49k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie narażenia na szwank instytucji europejskich w związku z radykalnym islamem


Marie-Christine Arnautu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie narażenia na szwank instytucji europejskich w związku z radykalnym islamem  
B8-0128/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Federacja Organizacji Islamskich w Europie (FIOE(1)) jest członkiem Forum Europejskich Muzułmańskich Organizacji Studenckich i Młodzieżowych (FEMYSO(2));

B  mając na uwadze, że FIOE, leżąca u podstaw Unii Islamskich Organizacji Francji, ustanowiła Europejską Radę Fatw i Badań (CEFR), na czele której stoi Yusuf al-Qaradawi(3) i której misją jest wpłynąć na władze europejskie, by dostosowały stosowanie prawa szariatu do kontekstu lokalnego;

C.  mając na uwadze, że FEMYSO jest emanacją Bractwa Muzułmańskiego(4);

D.  mając na uwadze, że FEMYSO jest organizacją uznaną i finansowaną przez Unię Europejską(5) i było wysłuchiwane w Parlamencie Europejskim;

E.  mając na uwadze, że FEMYSO, FIOE i CEFR są rzecznikami radykalnego islamu w instytucjach europejskich i rządach krajowych, działającymi pod pretekstem zwalczania islamofobii i dostosowywania islamu do zwyczajów kultury zachodniej;

1.  wzywa Komisję Europejską do zerwania wszelkich powiązań z tymi organizacjami.

(1)

FIOE = Federacja Organizacji Islamskich w Europie

(2)

FEMYSO = Forum Europejskich Muzułmańskich Organizacji Studenckich i Młodzieżowych

(3)

Teolog wywodzący się z Bractwa Muzułmańskiego, znany ze swoich powiązań z terroryzmem islamskim.

(4)

Organizacja uznana przez wiele państw za organizację terrorystyczną, której dewizą jest „Allah naszym celem. Prorok naszym przywódcą. Koran naszym prawem. Dżihad naszą drogą. Męczeństwo naszą największą nadzieją”.

(5)

W 2015 r. FEMYSO otrzymało 28 000 EUR od instytucji europejskich na oszacowanie rocznej wartości działalności podlegającej wpisowi do rejestru służącego przejrzystości poniżej 10 000 EUR.

Informacja prawna