FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 160kWORD 48k
24.1.2017
PE598.439v01-00
 
B8-0128/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om EU-institutionernas kompromisser med radikal islam


Marie-Christine Arnautu

Förslag till Europaparlamentets resolution om EU-institutionernas kompromisser med radikal islam   
B8-0128/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE(1)) är medlem av Forum for European Muslim Youth and Students Organisations (FEMYSO(2)).

B  FIOE, som ligger till grund för UOIF i Frankrike (Union of Islamic Organisations of France), har inrättat Europeiska fatwarådet (ECFR), som leds av Yusuf al-Qaradawi(3) och som ska övertala de europeiska myndigheterna att anpassa tillämpningen av sharia till lokala förhållanden.

C.  FEMYSO har sitt ursprung i Muslimska brödraskapet(4).

D.  FEMYSO är en organisation som har erkänts och finansieras av EU(5), och som har hörts av Europaparlamentet.

E.  FEMYSO, FIOE och ECFR är språkrör för radikal islam i hjärtat av EU-institutionerna och de nationella regeringarna, under förevändning att bekämpa islamofobi och anpassa islam till västerländska traditioner.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bryta alla förbindelser med dessa organisationer.

(1)

FIOE = Federation of Islamic Organizations in Europe.

(2)

FEMYSO = Forum of European Muslim Youth and Student Organisations.

(3)

Teolog med ursprung i Muslimska brödraskapet och känd för sina band till islamisk terrorism.

(4)

En organisation som av många länder betraktas som en terroristorganisation och vars motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

(5)

År 2015 erhöll FEMYSO 28 000 euro från EU-institutionerna för de årliga kostnaderna för verksamhet som omfattas av öppenhetsregistret, beräknade till mindre än 10 000 euro.

Rättsligt meddelande