PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 239kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o podršci očuvanju kulturne baštine etničkih manjina u Europi


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o podršci očuvanju kulturne baštine etničkih manjina u Europi  
B8-0131/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kojem je riječ o načelu nediskriminacije;

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je jednakost svih osoba temeljna vrijednost Europske unije koja teži tome da osigura jednaka prava i njihovo jednako uživanje za sve osobe koje žive u Europi;

B.  budući da je kulturna raznolikost jedno od temeljnih načela Europske unije, kao što je utvrđeno u članku 22. Povelje o temeljnim pravima, u kojem se navodi da „Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost”;

1.  ističe da je poštovanje kulturne raznolikosti ključan element nastojanjâ za poticanje demokratizacije, poštovanja ljudskih prava i sprječavanja sukobâ;

2.  poziva Europsku uniju da na jasan način dade do znanja da etničke manjine u Europi, kao što su Židovi, Karaimi, Sami, Romi i Muslimani imaju pravo da se u svakoj državi članici poštuje i štiti njihovo kulturno nasljeđe;

3.  snažno potiče države članice da posebno posvete pažnju spomenicima, zgradama, grobljima i svakodnevnim predmetima koji su od velike važnosti za kulturnu baštinu manjinskih naroda te da poboljšaju suradnju tako što će ih uključiti u sve postupke donošenja odluka koje se tiču njihove kulturne baštine.

Pravna napomena