ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 246kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az európai etnikai kisebbségek öröksége megőrzésének támogatásáról


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az európai etnikai kisebbségek öröksége megőrzésének támogatásáról  
B8-0131/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának a megkülönböztetés tilalmáról szóló 21. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az emberek közötti egyenlőség az Európai Unió alapértéke, amelynek értelmében az Európában élők mindegykét megilletik az egyenlő jogok és a jogok egyenlő gyakorlása;

B.  mivel a nyelvi és kulturális sokféleség az Európai Unió egyik alapvető elve, amelyet az Alapjogi Charta 22. cikke is rögzít: „Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”;

1.  hangsúlyozza, hogy a kulturális sokféleség tiszteletben tartása nélkülözhetetlen része a demokratizálódás, az emberi jogok és a konfliktusmegelőzés előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseknek,

2.  felszólítja az Uniót, hogy egyértelműen jelentse ki, hogy az európai etnikai kisebbségeket, például a zsidókat, a krími karaitákat, a számikat, a romákat és a muszlimokat megilleti a jog, hogy kulturális örökségüket minden tagállamban tiszteletben tartsák;

3.  szorgalmazza, hogy a tagállamok fordítsanak különös figyelmet a kisebbségek kulturális öröksége tekintetében nagy jelentőségű műemlékekre, épületekre, temetőkre és mindennapi eszközökre, valamint hogy fokozzák az együttműködést bevonva a kisebbségeket a kulturális örökségüket érintő valamennyi döntéshozatali folyamatba.

Jogi nyilatkozat