PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la susținerea conservării patrimoniului minorităților etnice din Europa


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la susținerea conservării patrimoniului minorităților etnice din Europa  
B8-0131/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, privind principiul nediscriminării,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât egalitatea dintre oameni este o valoare fundamentală a Uniunii Europene, care își propune să confere drepturi egale și egalitatea de exercitare a drepturilor pentru toate persoanele care trăiesc în Europa;

B.  întrucât diversitatea culturală constituie unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, conform articolului 22 din Carta drepturilor fundamentale, care prevede că: „Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică”,

1.  subliniază că respectul pentru diversitatea culturală reprezintă un element esențial al eforturilor care promovează democratizarea, drepturile omului și prevenirea conflictelor;

2.  invită Uniunea să declare în mod clar că minoritățile etnice din Europa, cum ar fi evreii, karaiții din Crimeea, saami, romii și musulmanii, au dreptul ca patrimoniul lor cultural să fie respectat și protejat în toate statele membre;

3.  îndeamnă statele membre să acorde o atenție deosebită monumentelor, clădirilor, cimitirelor și bunurilor de uz cotidian care sunt foarte importante pentru patrimoniul cultural al minorităților și să coopereze mai bine prin includerea acestora în orice proces decizional care are impact asupra patrimoniului lor cultural.

Notă juridică