Eljárás : 2017/2525(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0141/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0141/2017

Viták :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Szavazatok :

PV 15/02/2017 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 255kWORD 48k
8.2.2017
PE598.465v01-00
 
B8-0141/2017

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás megkötéséről  (2017/2525(RSP))


Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini, Harald Vilimsky az ENF képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás megkötéséről (2017/2525(RSP))  
B8-0141/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az az elővigyázatosság elvére, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikkének (2) bekezdése értelmében a közös uniós fogyasztó- és környezetvédelem egyik alappillére;

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által készített véleményre(1);

–  tekintettel európai és kanadai polgárok több, a megállapodást ellenző kezdeményezésére,

–  tekintettel a Bizottság EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról szóló, 2017. február 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalási fordulókat kezdettől fogva az átláthatóság súlyos hiánya jellemezte, ami a nyilvánosság és annak demokratikusan megválasztott képviselői számára nehézzé tette a folyó tárgyalások aktív nyomon követését;

B.  mivel a befektető és az állam közötti vitarendezési eljárás (ISDS) kikényszerített végrehajtása továbbra is súlyos problémát jelent, mert magával vonja egy párhuzamos igazságszolgáltatási rendszer kialakulását, amellyel élve a nagy erejű vállalatok a tagállami szuverenitás egyik alappillérét, a jogállamiságot veszélyeztethetik;

C.  mivel az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás keretében nem biztosítható az elővigyázatosság elvének érvényesítése;

D.  mivel a kanadai mezőgazdaság több ágazatában az előállítási költség jóval alacsonyabb, mint az európai – például a tenyészállományokkal foglalkozó – termelők esetében, akik ily módon létükben fenyegetettek;

E.  mivel az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás alapján létrehozandó intézmények nemzetek feletti jellegűek és irányukban nem érvényesül az EU polgárai által gyakorolt demokratikus ellenőrzés, amint arra a Német Szövetségi Alkotmánybíróság az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás vegyes bizottsága kapcsán rámutatott;

1.  nem kívánja hozzájárulását adni az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodáshoz;

 

2.  erőteljesen hangsúlyozza, hogy bármely további kereskedelmi tárgyalás megnyitása előtt nyilvános vitára van szükség, a vitathatatlan standardok egyértelmű meghatározásával együtt, amelyek közül az elővigyázatosság elve csak az egyik;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Kanada parlamentjének és kormányának.

 

(1)

EMPL_AD(2016)593983.

Jogi nyilatkozat