Postup : 2017/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0141/2017

Predkladané texty :

B8-0141/2017

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 253kWORD 42k
8.2.2017
PE598.465v01-00
 
B8-0141/2017

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (2017/2525(RSP))


Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini, Harald Vilimsky v mene Skupiny Európa národov a slobody

Uznesenie Európskeho parlamentu o záveroch zo samitu EÚ – Kanada (2017/2525(RSP))  
B8-0141/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zásadu predbežnej opatrnosti, ktorá je podľa čl. 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) jedným z pilierov spoločnej únijnej ochrany spotrebiteľa a životného prostredia,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci vypracované pre Výbor pre medzinárodný obchod k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane(1),

–  so zreteľom na rôzne protestné iniciatívy európskych a kanadských občanov proti dohode CETA,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 15. februára 2017 o uzavretí dohody CETA medzi EÚ a Kanadou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rokovania o dohode CETA boli od začiatku veľmi netransparentné, čo verejnosti a jej demokraticky zvoleným zástupcom spôsobovalo problémy pri aktívnom sledovaní prebiehajúcich rozhovorov;

B.  keďže nútené uplatňovanie postupov na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) je naďalej vážnym problémom, pretože vytvára systém paralelnej justície, ktorý mocným spoločnostiam umožňuje napádať jeden zo základných pilierov zvrchovanosti členských štátov: právny štát;

C.  keďže v rámci dohody CETA nie je možné zaručiť dodržiavanie zásady predbežnej opatrnosti;

D.  keďže výrobné náklady niekoľkých kanadských poľnohospodárskych odvetví sú výrazne nižšie ako náklady európskych výrobcov, napr. výrobcov pôsobiacich v odvetví chovu hospodárskych zvierat, čo ohrozuje ich samotnú existenciu;

E.  keďže orgány, ktoré by mali byť ustanovené podľa dohody CETA, majú nadnárodný charakter a nepodliehajú demokratickej kontrole občanov EÚ, ako na to poukázal nemecký Spolkový ústavný súd v súvislosti so Spoločným výborom CETA;

1.  zvažuje neudeliť súhlas s dohodou CETA;

 

2.  dôrazne pripomína, že pred začatím akýchkoľvek ďalších obchodných rokovaní je potrebné uskutočniť verejnú diskusiu a jasne stanoviť nespochybniteľné normy, ku ktorým patrí aj zásada predbežnej opatrnosti;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, parlamentom a vládam členských štátov a parlamentu a vláde Kanady.

(1)

EMPL_AD(2016)593983.

Právne oznámenie