FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 243kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v03-00
 
B8-0176/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om at gøre EU til et delfinarium-frit område


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om at gøre EU til et delfinarium-frit område  
B8-0176/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU's strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den videnskabelige dokumentation, der er fremlagt i forskellige rapporter, viser, at overlevelsesraten for delfiner i fangenskab er lavere end for vilde delfiner;

B.  der henviser til, at negative sundhedsvirkninger, stress og forstyrrende adfærd er udbredt blandt delfiner i fangenskab;

C.  der henviser til, at antallet af dyr, der fødes i fangenskab, ikke opfylder behovene i delfinarier; der henviser til, delfinarier i EU har forbindelser til grupper, der er involveret i indfangning af vilde delfiner gennem brug af grusomme og brutale metoder;

D.  der henviser til, at flere medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige, Østrig, Kroatien og Slovenien, har forbud mod at holde delfiner i erhvervsøjemed;

1.  opfordrer Rådet og Kommissionen til hurtigst muligt at tage skridt til at gøre EU til et delfinarium-frit område;

2.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at indføre en streng lovgivning vedrørende hold af delfiner i fangenskab og planer om at udfase nationale delfinarier og ikke give tilladelse til opførelse af nye delfinarier;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse