PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 241kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


EU:n tekemisestä alueeksi, jolla ei ole vankeudessa eläviä delfiinejä


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EU:n tekemisestä alueeksi, jolla ei ole vankeudessa eläviä delfiinejä  
B8-0176/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan Euroopan unionin strategian,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että useissa tutkimuksissa esitetty tieteellinen näyttö osoittaa, että delfiinien eloonjäämisaste on alhaisempi vankeudessa kuin luonnossa;

B.  toteaa, että vankeudessa elävillä delfiineillä esiintyy yleisesti kielteisiä terveysvaikutuksia, stressiä ja häiritsevää käyttäytymistä;

C.  toteaa, että vankeudessa syntyneiden delfiinien määrä ei täytä delfinaarioiden tarpeita; toteaa, että tämän seurauksena EU:ssa sijaitsevilla delfinaarioilla on yhteyksiä ryhmiin, jotka pyydystävät luonnonvaraisia delfiinejä julmasti ja raa’asti;

D.  toteaa, että useat jäsenvaltiot, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Kroatia ja Slovenia, ovat kieltäneet delfiinien pitämisen kaupallisia tarkoituksia varten;

1.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään kiireellisesti toimiin, jotta EU:sta tehdään alue, jolla ei ole delfinaarioita;

2.  kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita säätämään tiukkaa lainsäädäntöä delfiinien pitämisestä vankeudessa, panemaan täytäntöön suunnitelmia luopua vaiheittain delfinaarioista jäsenvaltioissa ja olemaan myöntämättä lupia uusien delfinaarioiden rakentamiseen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus