PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la transformarea UE într-o zonă fără delfini în captivitate


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la transformarea UE într-o zonă fără delfini în captivitate  
B8-0176/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dovezile științifice furnizate în diverse rapoarte arată că ratele de supraviețuire ale delfinilor aflați în captivitate sunt inferioare ratelor de supraviețuire ale delfinilor care trăiesc în libertate;

B.  întrucât efectele negative asupra sănătății, stresul și perturbările de comportament sunt frecvente în rândul delfinilor din captivitate;

C.  întrucât numărul de animale născute în captivitate nu satisface nevoile delfinariilor; întrucât, în consecință, delfinariile din UE au legături cu grupuri implicate în capturarea delfinilor în mediul natural în condiții crude și brutale;

D.  întrucât mai multe state membre, printre care Regatul Unit, Austria, Croația și Slovenia, au interzis ținerea delfinilor în scopuri comerciale,

1.  invită Consiliul și Comisia să ia măsuri urgente pentru eliminarea delfinariilor din UE;

2.  invită Comisia să încurajeze statele membre să adopte o legislație strictă privind ținerea delfinilor în captivitate și planuri de eliminare a delfinariilor naționale și să nu acorde autorizații pentru construirea de noi delfinarii;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Notă juridică