PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 309kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o prizadevanjih, da bi EU postala območje brez delfinov v ujetništvu


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prizadevanjih, da bi EU postala območje brez delfinov v ujetništvu  
B8-0176/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju strategije EU za zaščito in dobro počutje živali,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je iz znanstvenih dokazov v različnih poročilih razvidno, da imajo delfini v ujetništvu nižjo stopnjo preživetja kot v divjini;

B.  ker so med delfini v ujetništvu pogoste negativne posledice za zdravje, stres in vedenjske motnje;

C.  ker se v ujetništvu skoti premalo delfinov, da bi bilo mogoče zadostiti potrebam delfinarijev; ker so zato delfinariji v EU povezani s skupinami, ki na okruten in surov način lovijo prostoživeče delfine;

D.  ker je več držav članic, med njimi Združeno kraljestvo, Avstrija, Hrvaška in Slovenija, prepovedalo rejo delfinov v komercialne namene;

1.  poziva Svet in Komisijo, naj sprejmeta nujne ukrepe, s katerimi bi EU postala območje brez delfinarijev;

2.  poziva Komisijo, naj spodbuja države članice k strogi zakonski ureditvi reje delfinov v ujetništvu, k pripravi načrtov za postopno odpravo obstoječih nacionalnih delfinarijev ter k zavrnitvi dovoljenj za gradnjo novih;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo