FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 241kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att göra EU till ett delfinariefritt område


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Förslag till Europaparlamentets resolution om att göra EU till ett delfinariefritt område  
B8-0176/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s strategi för djurs välbefinnande och djurskydd 2012–2015,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vetenskapliga bevis som förts fram i olika rapporter visar att överlevnadsnivån för delfiner i fångenskap är lägre än för delfiner som lever i vilt tillstånd.

B.  Negativa hälsoeffekter, stress och stört beteende är vanligt bland delfiner i fångenskap.

C.  Antalet djur som föds i fångenskap uppfyller inte delfinariernas behov. Delfinarier i EU har därför kontakter med grupper som fångar vilda delfiner i en grym och brutal jakt.

D.  Flera medlemsstater, däribland Förenade kungariket, Österrike, Kroatien och Slovenien, har infört förbud mot att hålla delfiner i fångenskap.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att snarast vidta åtgärder för att göra EU till ett delfinariefritt område.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att anta strikta regler när det gäller förhållandena för delfiner i fångenskap, att planera ett gradvist avskaffande av nationella delfinarier och att inte bevilja bygglov för nya delfinarier.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande