PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 268kWORD 47k
7.3.2017
PE598.580v01-00
 
B8-0240/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o pristupačnosti proizvoda i usluga


Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o pristupačnosti proizvoda i usluga  
B8-0240/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir priopćenje za medije koje je Komisija izdala 2. prosinca 2015.(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da pristupačnost proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom treba biti prioritet za države članice;

B.  budući da je prijedlogom revizije direktive u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga predviđeno usklađivanje koje je s obzirom na velike razlike u vezi s tim pitanjem među državama članicama nemoguće postići na razini Unije;

C.  budući da postoji vjerojatnost da će revizija biti zastarjela i prije same primjene;

D.  budući da ta revizija direktive tek u manjoj mjeri obuhvaća veoma važan financijski aspekt koji bi trebao imati potporu dotičnih aktera;

E.  budući da je cilj te revizije, među ostalim, i promicanje jedinstvenog tržišta na štetu nacionalnih gospodarstava;

1.  poziva Europsku komisiju da uređenje područja pristupačnosti proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom prepusti državama članicama jer države članice imaju stvarnu nadležnost za rješavanje potreba onih svojih građana koji su suočeni s invaliditetom, a u suradnji s udruženjima koja ih predstavljaju.

(1)

  Priopćenje za medije koje je Komisija izdala 2. prosinca 2015. naslovljeno: „Komisija podnijela prijedlog o tome kako proizvode i usluge učiniti pristupačnijima za osobe s invaliditetom”.

 

Pravna napomena