Postupak : 2017/2593(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0243/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0243/2017

Rasprave :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 7.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 407kWORD 51k
31.3.2017
PE598.584v01-00
 
B8-0243/2017

podnesen nakon rasprave o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))


David Coburn, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))  
B8-0243/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

  uzimajući u obzir članak 3. stavak 5., članak 4. stavak 3. i članak 8. UEU-a,

  uzimajući u obzir članke 217. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

  uzimajući u obzir obavijest koju je premijerka Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a 29. ožujka 2017. predala Europskom vijeću,

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. lipnja 2016. o odluci o napuštanju EU-a na temelju ishoda referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini(1),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 23. lipnja 2016. 51,8 % glasača Ujedinjene Kraljevine (17,4 milijuna ljudi) glasovalo za izlazak iz Europske unije; napominje da je odaziv na tom referendumu bilo veći nego na prethodnim općim izborima;

B.  budući da obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine Europskom vijeću označava početak neopozivog postupka kojim će Ujedinjena Kraljevina prestati biti država članica Europske unije te se na nju više neće primjenjivati Ugovori;

C.  budući da se to povlačenje mora provesti na uredan način;

D.  budući da države članice imaju suvereno pravo da napuste Europsku uniju;

E.  budući da je Ujedinjena Kraljevina u svojoj obavijesti od 29. ožujka 2017. iznijela namjeru da bude izvan nadležnosti Suda Europske unije;

F.  budući da je u istoj obavijesti vlada Ujedinjene Kraljevine navela da njezin budući odnos s Europskom unijom neće obuhvaćati članstvo u unutarnjem tržištu ni članstvo u carinskoj uniji;

G.  budući da je 1985. Europsku ekonomsku zajednicu napustio Grenland, a 1962. Alžir;

H.  budući da je kampanja za izlazak iz Europske unije u velikoj mjeri pobijedila na temelju pitanja kontrole imigracije, povrata ovlasti i kraja proračunskih doprinosa Europskoj uniji;

Vođenje pregovora

1.  poštuje demokratsku volju naroda Ujedinjene Kraljevine koji je glasovao za izlazak iz Europske unije i ponovno preuzimanje kontrole nad svojom zemljom;

2.  pozdravlja obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine Europskom vijeću kojom odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije postaje službena;

3.  poziva da pregovori između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, predviđeni člankom 50. stavkom 2. UEU-a, započnu što prije te u prijateljskom duhu;

4.  napominje da su Europska unija i njezine države članice obvezne:

a) razviti „poseban odnos sa susjednim državama […] koji se temelji na suradnji” u skladu s člankom 8. UEU-a;

b) postupno ukinuti „ograničenja koja se odnose na međunarodnu trgovinu” u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (e) UEU-a;

c) pomoći državama članicama „na temelju načela lojalne suradnje i uz puno uzajamno poštovanje [...] pri obavljanju zadaća koje proizlaze iz Ugovorâ” na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a, što uključuje i proces koji proizlazi iz članka 50.;

d) zabranjuje „sva ograničenja kretanja kapitala [...] između država članica i trećih zemalja”, u skladu s člankom 63. stavkom 1. UFEU-a;

5.  ističe da je u interesu svih stranaka da se pregovori na temelju članka 50. UEU-a provode u skladu s načelima vladavine prava te uz minimalne gospodarske poremećaje, kako tijekom pregovora tako i nakon njih;

6.  smatra da u skladu s gore navedenim institucije EU-a, države članice i Ujedinjena Kraljevina imaju dužnost stupiti u pregovore u dobroj vjeri;

Tematski prioriteti

Sloboda kretanja

7.  napominje da je slobodno kretanje osoba pridonijelo kompresiji plaća, neodrživom pritisku na javne službe i stanovanje, olakšavanju prekograničnog kriminala te pogoršanju sigurnosne situacije u Ujedinjenoj Kraljevini i Europi;

8.  smatra da nikakav budući sporazum između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ne smije uključivati nastavak slobodnog kretanja osoba; smatra da bi nastavak slobodnog kretanja osoba bio izdaja volje naroda Ujedinjene Kraljevine;

Recipročna prava

9.   napominje da se procjenjuje da oko 2,9 milijuna državljana država članica EU-a ima boravište u Ujedinjenoj Kraljevini, a oko 1,2 milijuna državljana Ujedinjene Kraljevine u državama članicama EU-a;

10.  vjeruje stoga da bi se što je prije moguće trebalo ostvariti brzo rješenje o uzajamnom pravu boravišta kako bi se pružila podrška tim državljanima te kako se ne bi uzrokovale nepotrebne smetnje ili zabrinutost; naglašava da to pitanje ne smije postati glavni predmet cjenkanja u pregovorima;

11.  naglašava da državljani Ujedinjene Kraljevine koji zakonito borave u drugim državama članicama EU-a pet ili više godina imaju pravo na ostvarivanje statusa osobe s dugotrajnim boravištem, kao što je navedeno u članku 4. Direktive 2003/109/EZ;

Proračun

12.  ističe da Ujedinjena Kraljevina doprinosi proračunu EU-a više nego što dobiva natrag; napominje da proračun trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira (VFF) iznosi više od bilijun eura; ističe da izvješće Revizorskog suda za 2015. procjenjuje stopu pogreške na 3,8 %;

13.  naglašava da Komisija, u skladu s Uredbom o VFO-u, do kraja 2017. mora objaviti svoje prijedloge za VFO za razdoblje nakon 2020., u kojima će se morati povesti računa o odluci Ujedinjene Kraljevine da napusti EU; naglašava da taj budući prijedlog o VFO-u ne bi trebao obuhvaćati doprinos Ujedinjene Kraljevine ili ikakve pravne obveze Ujedinjene Kraljevine u pogledu njezinih odgovornosti;

14.  naglašava nadalje da, ako se ugovori prestaju primjenjivati kako je navedeno u članku 50. stavku 3., iz toga slijedi da se također moraju prestati primjenjivati i zakoni koji su nastali na temelju tih ugovora, uključujući Uredbu o VFO-u i nadležnost Suda Europske unije; ističe stoga da, jednom kada Ujedinjena Kraljevina izađe iz Unije, ne može postojati pravna obveza za Ujedinjenu Kraljevinu da i dalje doprinosi sadašnjem ili budućem VFO-u;

15.  smatra da različiti prijedlozi za financijske nagodbe, uključujući obavijesti o obvezama za Odbor za proračune, imaju za cilj povećati te iznose kako bi poslužili kao predmet cjenkanja u pregovorima; stoga odbija ideju o bilo kakvom „računu za razvod od EU-a” ili drugoj financijskoj nagodbi o kojima se naširoko raspravljalo u medijima;

16.  naglašava da, ako Ujedinjena Kraljevina bude željela nastaviti sudjelovati u programima EU-a, da je to odluka koju treba donijeti tadašnja vlada te da bi se o svim financijskim doprinosima odluke trebale donositi na pojedinačnoj osnovi i to na isti način kao i u pregovorima s trećim zemljama; napominje, na primjer, da Izrael ima pristup programima EU-a kao treća zemlja, a da pritom ne doprinosi VFO-u;

Trgovina i jedinstveno tržište

17.  naglašava da su u kampanji za referendum u Ujedinjenoj Kraljevini premijer Ujedinjene Kraljevine, ministar financija i istaknuti borci za izlazak iz Europske unije jasno isticali da napuštanje Europske unije podrazumijeva napuštanje jedinstvenog tržišta;

18.  naglašava da se zemlje ne moraju biti članice EU-a niti čak imati trgovinski sporazum s EU-om kako bi imale „pristup” jedinstvenom tržištu EU-a; ističe da su 2015. Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Japan, Indija i Brazil izvezli u EU robu s približnom vrijednošću od 864 milijardi eura; napominje da nijedna od tih zemalja nema sporazum o „slobodi kretanja” niti trgovinski sporazum s Unijom;

19.  ističe da članak 50. stavak 2. UEU-a kaže da „Unija pregovara i sklapa s tom državom sporazum kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja, uzimajući pritom u obzir okvir za njezin budući odnos s Unijom”; stoga smatra da trgovinski sustav, s obzirom na to da će trgovina biti ključan dio budućih odnosa, mora iz praktičnih razloga biti dogovoren u sklopu pregovora;

20.  pozdravlja činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina ponovno pronaći svoj glas i ostvariti puna prava u okviru Svjetske trgovinske organizacije;

21.  pozdravlja činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina ponovno dobiti puna prava da pregovara o trgovinskim sporazumima i provodi svoju trgovinsku i vanjsku politiku;

22.  napominje da Ujedinjena Kraljevina ima trgovinski deficit s Europskom unijom; napominje da je tržište Ujedinjene Kraljevine najveći svjetski uvoznik robe iz EU-a; stoga poziva na brzo sklapanje razboritog sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

23.  smatra da ne postoji prepreka da Ujedinjena Kraljevina započne trgovinske pregovore s trećim zemljama te da u pravnom smislu oni mogu biti zaključeni sporazumom pod uvjetom da je njegov preduvjet izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

Završne odredbe

24.  naglašava da se pregovori moraju zaključiti s krajem nadležnosti Suda Europske unije u Ujedinjenoj Kraljevini;

25.   smatra da će konačni dogovor o ribolovnim pravima biti prihvatljiv samo ako se njime ostvari potpuni povratak nadležnosti nad ribarskom politikom u Ujedinjenu Kraljevinu; naglašava da EU mora omogućiti Ujedinjenoj Kraljevini da ostvari svoja potpuna samostalna prava na upravljanje svojim vodama te isključivi gospodarski pojas, kao što je navedeno u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora;

26.   napominje da postoji stvarna zabrinutost među stanovništvom Sjeverne Irske i Republike Irske u pogledu mogućnosti uspostave čvrste granice; ističe, međutim, da zajednički putni prostor ne ovisi o članstvu u EU-u;

27.   napominje da postoji stvarna zabrinutost stanovništva Gibraltara u pogledu granice između Gibraltara i Španjolske; stoga naglašava da se pregovori o povlačenju ne smiju koristiti kao mandat za dovođenje u pitanje suvereniteta Gibraltara i uvođenje prepreka duž granice između Gibraltara i Španjolske;

28.  smatra da bi izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije mogao potaknuti i druge zemlje da je također napuste; uviđa da napuštanje EU-a ima velik ekonomski i demokratski potencijal;

o

o    o

29.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0294.

Pravna napomena