Postupak : 2017/2651(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0270/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0270/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.69
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0200

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 334kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0270/2017
19.4.2017
PE603.703v01-00
 
B8-0270/2017

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli (2017/2651(RSP))  
B8-0270/2017

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje brojne prethodne rezolucije o stanju u Venezueli, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli(1), onu od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli(2), onu od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli(3) i onu od 8. lipnja 2016. o stanju u Venezueli(4),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čija je potpisnica i Venezuela,

–  uzimajući u obzir Međuameričku demokratsku povelju donesenu 11. rujna 2001.,

–  uzimajući u obzir Ustav Venezuele, a posebno njegove članke 72. i 233.,

–  uzimajući u obzir pismo o Venezueli organizacije Human Rights Watch od 16. svibnja 2016. upućeno glavnom tajniku Organizacije američkih država Louisu Almagru Lemesu(5),

–  uzimajući u obzir izjavu Zeida Raada Al-Husseina, visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 31. ožujka 2017. o odluci Vrhovnog suda Venezuele o preuzimanju zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine,

–  uzimajući u obzir upozorenja iznesena u izvješćima Organizacije američkih država od 30. svibnja 2016. i od 14. ožujka 2017. o Venezueli i poziv njezina glavnog tajnika na hitno sazivanje Stalnog vijeća, u skladu s člankom 20. Demokratske povelje, radi rasprave o političkoj krizi u Venezueli;

–  uzimajući u obzir pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 27. ožujka 2017. o sve težoj i opasnoj političkoj, gospodarskoj i humanitarnoj krizi u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izjavu Organizacije američkih država koju je 13. ožujka 2017. potpisalo 14 njezinih država članica zahtijevajući da Venezuela, među ostalim, hitno zakaže izbore, oslobodi političke zatvorenike i prizna podjelu vlasti previđenu Ustavom,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a od 3. travnja 2017. o nedavnim događanjima u Venezueli,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Vrhovni sud Venezuele 27. ožujka 2017. donio odluku prema kojoj sve zakone koje donose Nacionalna skupština proglašava neustavnima te je opisao potporu Međuameričkoj demokratskoj povelji kao čin izdaje usprkos tome što je to pravni dokument čiji je Venezuela potpisnica; budući da je 29. ožujka 2017. Vrhovni sud Venezuele donio odluku kojom je izrazio nepoštovanje Nacionalne skupštine i poništio njezino djelovanje te time preuzeo zakonodavnu vlast;

B.  budući da te odluke nisu donesene na osnovi Ustava, bez obzira na to radi li se o ovlastima dodijeljenima Nacionalnoj skupštini (članak 187. Ustava) ili onima dodijeljenima Ustavnom odjelu Vrhovnog suda (članak 336. Ustava);

C.  budući da je državna odvjetnica Luisa Ortega Díaz, koju je imenovala venezuelska vlada, odbila odluku Vrhovnog suda smatrajući da se njome krši ustavni poredak;

D.  budući da se odlukama Vrhovnog suda Venezuele krši i podjela vlasti zajamčena Ustavom i obveza svih sudaca da poštuju i jamče integritet venezuelskog Ustava (članak 334):

E.  budući da Vrhovni sud već ranije izrazio nepoštovanje Nacionalne skupštine i presudom br. 808 poništio njezine odluke 1. kolovoza 2016. 5. rujna 2016.;

F.  budući da se međunarodnim normama, kao i regionalnim i međunarodnim sporazumima, kojih je Venezuela potpisnica i time obvezna provoditi ih, utvrđuje podjela vlasti kao nužno jamstvo za zaštitu prava građana i obranu demokracije i vladavine prava, osnovnih preduvjeta za postojanje predstavničke demokracije;

G.  budući da je zbog međunarodnog pritiska predsjednik Nicolas Maduro bio prisiljen zatražiti od Vrhovnog suda da preispita odluku o poništenju ovlasti Nacionalnoj skupštini i budući da je Vrhovni sud 1. travnja 2017. donio novu presudu kojom se ponovno utvrđuju ovlasti Nacionalne skupštine;

H.  budući da je venezuelska oporbena Koalicija demokratskog jedinstva osvojila 112 zastupničkih mjesta u jednodomnoj Nacionalnoj skupštini sa 167 mjesta, što predstavlja dvotrećinsku većinu, dok je Ujedinjena socijalistička stranka Venezuele osvojila 55 zastupničkih mjesta; budući da je potom Vrhovni sud spriječio četiri novoizabrana zastupnika u Nacionalnoj skupštini, od toga njih troje iz Koalicije demokratskog jedinstva, da stupe na svoju dužnost, što je oporbi oduzelo dvotrećinsku većinu;

I.  budući da je posljednjim proizvoljnim uhićenjima broj političkih zatvorenika porastao na 111, uključujući najznačajnije političke vođe kao što su Leopoldo López, Antonio Ledezma i Daniel Ceballos;

J.  budući da je 25. siječnja 2017. glavni tajnik Organizacije američkih država, Luis Almagro Lemes u Europskom parlamentu izjavio da dijalog pokrenut 30. listopada 2016., koji je Europska unija podržala posredovanjem trojice bivših predsjednika i katoličke crkve, nije ispunio svoje ciljeve; budući da vlada tijekom tih pregovora nije htjela učiniti nikakav ustupak Koaliciji demokratskog jedinstva;

K.  budući da je vlada obustavila lokalne i regionalne izbore zakazane za prosinac 2016. i spriječila održavanje referenduma o opozivu, što je ustavna odredba kojom se omogućuje da se željom 20 % izbornog tijela svrgne nepopularni predsjednik, usprkos tome što su bili ispunjeni svi ustavni preduvjeti, te je prijetila da će trajno ukinuti izborne postupke;

L.  budući da je utjecaj kubanskog režima u Venezueli, u smislu socijalnih programa i policijskih i sigurnosnih službi doprinio destabilizaciji demokracije i povećanju političke represije oporbe;

1.  izražava veliku zabrinutost zbog kontinuiranog neustavnog kršenja demokratskog poretka u Venezueli, uključujući nedavnu presudu venezuelskog Vrhovnog suda, čiji je cilj bio preuzimanje zakonodavnih ovlasti od Nacionalne skupštine, i zbog nepostojanja diobe vlasti i neovisnosti pojedinih grana vlasti;

2.  osuđuje odluke Vrhovnog suda Venezuele o suspenziji ovlasti Nacionalne skupštine i preuzimanju tih ovlasti na sebe, smatrajući da je to suštinski protivno demokratskim načelima i da predstavlja kršenje ustavnog poretka Venezuele; smatra da je ključno, ne dovodeći u pitanje nedavno preispitivanje nekih elemenata tih odluka, da vlada Venezuele zajamči potpunu obnovu demokratskog poretka;

3.  ozbiljno je zabrinut zbog znatnog pogoršanja političke, gospodarske, društvene i humanitarne situacije u Venezueli te okruženja koje sve više odlikuje politička i društvena nestabilnost;

4.  poziva vladu i Vrhovni sud Venezuele da poštuju Ustav, uključujući ovlasti dodijeljene venezuelskim Ustavom svim propisno izabranim zastupnicima u parlamentu;

5.  poziva vladu Venezuele da štiti diobu i neovisnost vlasti te da povrati puni ustavni autoritet Nacionalne skupštine; podsjeća da dioba između jednako legitimnih vlasti i njihovo međusobno nemiješanje predstavljaju osnovno načelo demokratskih država koje se pridržavaju vladavine zakona;

6.  poziva vladu Venezuele da odmah oslobodi sve političke zatvorenike; podsjeća da je Nacionalna skupština odobrila oslobađanje političkih zatvorenika u sklopu Zakona o nacionalnom pomirenju, na koji je izvršna vlast uložila veto; ističe da je trajno mirno rješenje za Venezuelu nemoguće ako i dalje postoje politički zatvorenici;

7.  poziva vladu Venezuele da poštuje Ustav i da predstavi raspored izbora kojim će se omogućiti provođenje slobodnih i transparentnih izbornih postupaka;

8.  pozdravlja Rezoluciju Stalnog vijeća OAD-a usvojenu 3. travnja 2017. i poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije da je podrži; nadalje, poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije aktivno razmotri druge mjere za konstruktivno promicanje političke stabilizacije u Venezueli, kao i za vraćanje demokratskog poretka djelotvornom provedbom demokracije i vladavine prava unutar venezuelskog ustavnog okvira;

9.  poziva Vijeće da razmotri donošenje ciljanih sankcija i drugih mjera usmjerenih protiv dužnosnika i svih drugih osoba odgovornih za povredu prava prosvjednika i demokratske oporbe;

10.  poziva vladu Venezuele da poštuje i zajamči ustavno pravo na slobodu mirnog okupljanja; poziva vlasti Venezuele da se pobrinu za sigurnost i slobodno ostvarivanje prava svih građana, osobito branitelja ljudskih prava, novinara, političkih aktivista i članova neovisnih nevladinih organizacija, kojima prijeti najveća opasnost od napada ili arbitrarnog oduzimanja slobode;

11.  poziva vlasti Venezuele da hitno dopuste ulazak humanitarne pomoći u zemlju i omoguće pristup međunarodnim organizacijama koje žele pomoći najugroženijem slojevima društva;

12.  ponovno upućuje hitan zahtjev da se u Venezuelu uputi izaslanstvo Europskog parlamenta kako bi se što prije pokrenuo dijalog sa svim suprotstavljenim stranama;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0176.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0106.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0080.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Pravna napomena