Procedūra : 2017/2651(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0274/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0274/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.69
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0200

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 490kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0270/2017
24.4.2017
PE603.719v01-00
 
B8-0274/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2017/2651(RSP))  
B8-0274/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 2001. gada 11. septembrī pieņemto Amerikas Demokrātijas hartu,

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 72. un 233. pantu,

–  ņemot vērā daudzās iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā, proti, 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(1), 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlu — demokrātiskās opozīcijas vajāšanu(2), 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(3)un 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(4),

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2016. gada 5. janvāra paziņojumu par jaunās Venecuēlas Nacionālās asamblejas inaugurāciju,

–  ņemot vērā 2016. gada 2. decembra Mercosur paziņojumu presei, ar kuru tika izziņota Venecuēlas Mercosur dalībvalsts statusa apturēšana,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2017. gada 30. marta paziņojumu par notikumu attīstību Venecuēlā,

–  ņemot vērā Pilsoniskās sabiedrības organizācijas 2017. gada 10. februāra paziņojumu par neseno Nacionālās vēlēšanu padomes (CNE) rīcību,

–  ņemot vērā Amerikas valstu organizācijas (OAS) ģenerālsekretāra Luis Almagro 2017. gada 14. marta ziņojumu par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā Acceso a la Justicia 2016. gada jūlija ziņojumu “Informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”,

–  ņemot vērā Venecuēlas valdības un opozīcijas kopīgi pieņemto 2016. gada 12. novembra paziņojumu “Convivir en Paz”,

–  ņemot vērā Mercosur dalībvalstu 2017. gada 1. aprīļa deklarāciju par Venecuēlas Bolivāra Republiku,

–  ņemot vērā organizācijas Parlamentārieši globālai rīcībai (PGA) 2017. gada 21. marta paziņojumu par stāvokli Venecuēlā,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra 2017. gada 31. marta deklarāciju “Saglabāt demokrātisko telpu atvērtu ir būtiski svarīgi cilvēktiesību aizsardzības nodrošināšanai”,

–  ņemot vērā Dienvidamerikas valstu savienība (Unasur) locekļu vairākuma 2017. gada 31. marta kopīgo paziņojumu, kurā tie nosoda Venecuēlas Augstākās tiesas lēmumu īstenot likumdošanas pilnvaras,

–  ņemot vērā OAS deklarāciju par Venecuēlu, ko 2017. gada 23. martā pieņēma14 šīs organizācijas dalībvalstis,

–  ņemot vērā OAS Pastāvīgās padomes 2017. gada 3. aprīļa rezolūciju par nesenajiem notikumiem Venecuēlā,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2017. gada 10. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 6. aprīlī Venecuēlas Bolivāra Republikas Valsts ģenerālkontrolieris sodīja Mirandas štata gubernatoru un divkāršu prezidenta kandidātu Henrique Capriles Radonski, aizliedzot viņam ieņemt publisku amatu 15 gadus;

B.  tā kā Augstākā Tiesa ar 2017. gada 29. marta lēmumiem Nr. 155 un 156 atcēla parlamentāro imunitāti trim opozīcijas deputātiem un Nacionālās Asamblejas pilnvaras nodeva Augstākās Tiesas Konstitucionālajai palātai; tā kā valsts ģenerālprokurore pauda bažas par to, ka šie lēmumi ir konstitucionālās kārtības pārkāpums; tā kā 1. aprīlī Augstākā Tiesa pieņēma jaunu lēmumu, ar kuru atjaunoja Nacionālās Asamblejas pilnvaras;

C.  tā kā 2017. gada 3. aprīlī 17 no 21 OAS Pastāvīgās padomes valstīm pieņēma rezolūciju, kurā tās pauda dziļas bažas par “.. Venecuēlas Bolivāra Republikas demokrātiskās kārtības nekonstitucionālu mainīšanu un [pauda] atkārtotu atbalstu dialogam un sarunām, kas varētu novest pie demokrātiskās kārtības atjaunošanas miermīlīgā ceļā”;

D.  tā kā tas, ka līdz 2016. gada 16. decembrim netika sarīkotas reģionālās vēlēšanas un parakstu vākšana referenduma organizēšanai par prezidenta mandāta anulēšanu tika pārtraukta pirms nepieciešamā 20 % sliekšņa sasaukšanas, uzskatāms par ļoti nopietnu Venecuēlas iedzīvotāju politisko tiesību vājināšanu, kas negatīvi ietekmē valsts vēlēšanu norises integritāti;

E.  tā kā 2016. gada pirmajā pusē sākās Unasur rosinātais dialogs starp Venecuēlas valdību un opozīciju, kurā piedalījās trīs iepriekšējie prezidenti; tā kā dialogs turpinās, taču pagaidām tam nav nekādu konkrētu rezultātu; tā kā cerībā uz iespējamu situācijas atrisinājumu pēdējās dienās dažas reģiona valstis ir paudušas vēlmi veicināt mediācijas procesu Venecuēlā;

F.  tā kā valdība ir paziņojusi par nodomu paplašināt civilos aizsardzības spēkus līdz 500 000 un apbruņot tos; tā kā ANO ir nosodījusi šo iniciatīvu un norādījusi, ka tas tikai vēl vairāk palielinās saspīlējumu valstī;

G.  tā kā, lielam skaitam venecuēliešu pametot valsti, ir sākusies masveida migrācija,

1.  atkārtoti pauž dziļas bažas par demokrātijas, cilvēktiesību un sociālekonomiskās situācijas ievērojamo pasliktināšanos Venecuēlā un to, ka politiskā un sociālā nestabilitāte kļūst aizvien lielāka;

2.  atgādina, ka vienlīdz leģitīmu pilnvaru nošķiršana un neiejaukšanās ir tādu demokrātisku valstu pamatprincipi, kuru darbības pamatā ir tiesiskums;

3.  pieņem zināšanai, ka Augstākā Tiesa ir pieņēmusi divus lēmumus — atsaukt savu sākotnējo nolēmumu par Nacionālās Asamblejas pilnvaru piešķiršanu Augstākās Tiesas Konstitucionālajai palātai un atcelt parlamentāro imunitāti deputātiem;

4.  mudina izpildvaru un likumdevēju varu kopīgi un nekavējoties izpildīt savu pienākumu un novērst trūkumus attiecībā uz cilvēktiesību situāciju, piemēram, saistībā ar pārtikas un veselības aprūpes pieejamību; aicina savā rīcībā būt mēreniem un rast politisko gribu atsākt dialogu, kas ir vienīgā iespējamā virzība uz pašreizējās krīzes miermīlīgu atrisinājumu sarunu ceļā;

5.  norāda, ka pašreizējo Venecuēlas institucionālo un politisko problēmu atrisinājumam ir jābalstās uz vienošanos starp valdību un opozīciju; uzsver, ka tā jāpanāk Venecuēlas leģitīmajiem pārstāvjiem;

6.  aicina starptautisko kopienu un jo īpaši Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) sekmēt šādu dialogu un kalpot par vidutāju abām Venecuēlas politiskajām un institucionālajām pusēm, lai tās varētu panākt vienošanos, kurā jāvienojas par:

a.  to politiķu atbrīvošanu, kas ieslodzīti savas politiskās pārliecības dēļ vai tādēļ, ka pēdējos gados valstī radušās problēmas ar likumu ievērošanu un sabiedrisko kārtību;

b.  vietējo pašvaldību un gubernatoru vēlēšanu grafiku, kurām vajadzēja notikt 2016. gadā, un apņemšanos rīkot tādas prezidenta vēlēšanas, kurās nevienam netiktu liegts kandidēt vai brīvi rīkot vēlēšanu kampaņu, un kurās netiktu pārkāpts vienlīdzīgu tiesību princips;

c.  Nacionālās Asamblejas demokrātisko pilnvaru pilnīgu respektēšanu un garantijām, ka tās leģitīmās funkcijas netiek apšaubītas, ierobežotas vai pārkāptas;

7.  aicina Latīņamerikas valstu valdības, īpaši starptautiskās organizācijas, kas darbojas reģionā, veicināt šo starptautisko mediāciju un uzņemties vadošo lomu dialoga atbalstīšanā un Venecuēlas konflikta miermīlīgā un demokrātiskā atrisināšanā; aicina PV/AP sadarbībā ar starptautisko kopienu sekmēt mediāciju;

8.  aicina PV/AP gadījumā, ja mediācija cietīs neveiksmi Venecuēlas valdības politiskās gribas trūkuma dēļ vai tādēļ, ka tā ar savu rīcību apspiež brīvību vai pārkāpj varas nodalīšanas principu, demokrātijas principu vai tiesiskumu, aktīvi meklēt citus veidus, kā ES varētu panākt, ka Venecuēlā tiek atjaunota demokrātiskā stabilitāte un ievērotas konstitucionālās vērtības;

9.  pieprasa iestādēm izbeigt demonstrantu vardarbīgu apspiešanu un atbruņot ikvienas politiskās grupas civilos atbalstītājus, īpaši tos, kas rīkojas valdības vārdā; atgādina lūgumu valdībai respektēt konstitucionālās tiesības uz miermīlīgām demonstrācijām un garantēt, ka tās tiek ievērotas; aicina arī opozīcijas līderus izmantot savu varu ar atbildības sajūtu; aicina Venecuēlas iestādes garantēt drošību un iespējas brīvi īstenot savas Venēcijas Konstitūcijā paredzētās tiesības visiem iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem, politiskajiem aktīvistiem un neatkarīgu nevalstisku organizāciju dalībniekiem;

10.  pauž bažas par saņemto informāciju saistībā ar Venecuēlas valdības nodomu palielināt bruņotu civilo aizsardzības spēku skaitlisko sastāvu; mudina valdību neturpināt šādu rīcību un apņemties nedarīt to arī nākotnē, jo šāda rīcība radīs ārkārtīgu vardarbīgu un bīstamu precedentu;

11.  aicina Eiropas valstu valdības ar dāsnumu un bez kavēšanās izskatīt Venecuēlas pilsoņu pieprasījumus piešķirt uzturēšanās atļaujas ES;

12.  atkārtoti prasa pēc iespējas drīzāk uz Venecuēlu nosūtīt Eiropas Parlamenta delegāciju un veidot dialogu ar visām konfliktā iesaistītajām aprindām;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0176.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0106.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0080.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0269.

Juridisks paziņojums