Процедура : 2017/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0340/2017

Внесени текстове :

B8-0340/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0230

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 506kWORD 50k
15.5.2017
PE603.765v01-00
 
B8-0340/2017

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно задействането на преместването (2017/2685(RSP))


Естебан Гонсалес Понс, Елисавет Воземберг-Вриониди, Роберта Мецола, Йерун Ленарс, Карлуш Куелю, Франк Енгел, Елизабета Гардини, Алесандра Мусолини, Салваторе Доменико Полиезе, Барбара Матера, Михал Бони от името на групата PPE
Сесил Кашету Киенге, Биргит Зипел, Петер Нидермюлер, Йозеф Вайденхолцер, Таня Файон, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Ели Шлайн, Силви Гийом, Катерина Киничи, Милтиадис Киркос, Ейдер Гардиасабал Рубиал от името на групата S&D
Ангелика Млинар, Сесилия Викстрьом, Хилде Вотманс, Илхан Кючюк от името на групата ALDE
Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Малин Бьорк, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Хосу Хуаристи Абаунс, Сабине Льозинг, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Щефан Ек, Костадинка Кунева, Денис де Йонг от името на групата GUE/NGL
Ска Келер, Юдит Саргентини, Джийн Ламбърт, Улрике Луначек, Бодил Валеро, Хейди Хаутала, Жозеп-Мария Терикабрас, Ева Жоли, Барбара Лохбилер, Барт Стас, Ернест Уртасун, Бронис Ропе, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE
Лаура Ферара, Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо

Резолюция на Европейския парламент относно задействането на преместването (2017/2685(RSP))  
B8‑0340/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция(1),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция(2),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция(3),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 9 септември 2015 г. относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция(4),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 17 септември 2015 г. относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария(5),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 септември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция(6),

–  като взе предвид единадесетте доклада на Комисията относно преместването и презаселването,

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 16 май 2017 г. относно задействането на преместването,

–  като взе предвид проучването, направено за парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, озаглавено „Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and of Greece“ („Изпълнение на решенията на Съвета от 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция“), публикувано през март 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че следвайки процедурата за консултации, предвидена в член 78, параграф 3 от ДФЕС, Парламентът прие своята позиция в подкрепа на решенията за преместване с голямо мнозинство;

Б.  като има предвид, че решенията за преместване са били приети като спешна мярка за солидарност поради отсъствието на европейска система за убежище, основана на споделяне на отговорността, каквато все още липсва;

В.  като има предвид, че държавите членки са поели ангажимент за преместване на 160 000 търсещи убежище лица от Италия и Гърция; като има предвид, че по силата на Решение 2016/1754 на Съвета, 54 000 от тези места може да се използват за приемане на сирийски бежанци от Турция;

Г.  като има предвид, че Обединеното кралство избра да не участва в този механизъм, докато Ирландия реши да участва; като има предвид, че Дания реши да не участва на доброволен принцип, докато три асоциирани държави избраха да участват;

Д.  като има предвид, че към 27 април 2017 г. само 17 903 търсещи убежище лица са били преместени, от които 12 490 от Гърция и 5 413 от Италия; като има предвид, че това представлява едва 11% от цялото поето задължение;

Е.  като има предвид, че броят на хората, отговарящи на условията за преместване, в Италия и Гърция в момента е под предвиденото в решенията на Съвета; като има предвид, че досега в Гърция са регистрирани 26 997 отговарящи на условията кандидати, докато държавите членки официално са поели ангажимент да осигурят 19 603 места за преместване; като има предвид, че досега в Италия са регистрирани 8 000 отговарящи на условията кандидати, докато държавите членки официално са поели ангажимент да осигурят 10 659 места за преместване; като има предвид, че поетите ангажименти обикновено са за значително по-голям брой лица от действително преместените лица;

Ж.  като има предвид, че всъщност само търсещите убежище лица, които преди 20 март 2016 г. вече са били в Гърция, се считат за отговарящи на условията за преместване; като има предвид, че решенията за преместване не предвиждат такива ограничаващи правото на преместване дати, и не са били изменяни с тази цел;

З.  като има предвид, че само търсещите убежище лица, принадлежащи към националност, за която средният процент на признаване е 75% или повече според последните налични тримесечни данни на Евростат, отговарят на условията за преместване; като има предвид, че иракчаните вече не отговарят на условията за преместване, тъй като при тях средният процент на признаване е спаднал под 75%; като има предвид, че Европейският парламент в своята законодателна резолюция от 15 септември 2016 г. относно предложението на Комисията за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета настоява афганистанските граждани също да имат право на преместване; като има предвид, че през 2016 г. афганистанците бяха втората най-голяма група на търсещи убежище лица в Съюза; като има предвид, че 56,7% от тях са получили убежище; като има предвид, че най-голям брой афганистанци пристигат в Гърция; като има предвид, че много от тях са непълнолетни без придружител;

И.  като има предвид, че в Гърция все още има 62 300 търсещи убежище лица и мигранти;

Й.  като има предвид, че през 2016 г. в Италия пристигнаха безпрецедентно голям брой търсещи убежище лица и мигранти – 181 436 (с 18% повече в сравнение с 2015 г.), 14% от които са непридружени ненавършили пълнолетие лица; като има предвид, че 20 700 еритрейци, отговарящи на условията за преместване, са пристигнали през 2016 г., но че досега Италия е регистрирала само около една четвърт от тях за преместване;

К.  като има предвид, че през 2016 г. ограниченият брой кандидати за убежище, преместени от Италия в други държави членки, е значително по-малък от броя на търсещите убежище лица, прехвърлени от държавите членки на Италия в съответствие с Регламента от Дъблин;

Л.  като има предвид, че в своя осми доклад относно преместването и презаселването Комисията поставя за цел, повторена в последващите доклади, всеки месец да се преместват 3 000 търсещи убежище лица от Гърция и 1 500 от Италия (считано от 1 април 2017 г.), за да се улесни и ускори преместването по ефективен и безпроблемен начин във времевата рамка, поставена с решенията на Съвета;

М.  като има предвид, че Европейският съвет, на своето заседание на 15 декември 2016 г., одобри съвместния план за действие за изпълнението на изявлението на ЕС и Турция, което включва целта относно преместването от Гърция; като има предвид, че Европейският съвет също повтори своя призив за по-нататъшно ускоряване на преместването, по-специално на непридружените ненавършили пълнолетие лица;

Н.  като има предвид, че предварителните условия и оперативната инфраструктура за задействане на преместването са изцяло налице;

О.  като има предвид, че въпреки постигнатия известен напредък само две държави членки – Финландия и Малта, са на път да изпълнят изцяло задълженията си по отношение на преместването; като има предвид, че повечето държави членки все още изостават значително; като има предвид, че четири държави членки осъществяват преместване на изключително ниско равнище; като има предвид, че две държави членки продължават да не участват;

П.  като има предвид, че единствено Финландия систематично поема непридружените ненавършили пълнолетие лица; като има предвид, че в Италия са необходими около 5 000 места за преместването им и че досега е било преместено само едно ненавършило пълнолетие лице; като има предвид, че в Гърция към 12 април 2017 г. са били необходими още 163 допълнителни места;

Р.  като има предвид, че някои държави членки прилагат силно ограничаващи и дискриминационни преференции, като например предоставят право на преместване само на самотни майки или изключват кандидати от определени националности, като например граждани на Еритрея, и прилагат много продължителни и подробни проверки за сигурност; като има предвид, че към 7 май 2017 г. на 961 души в Гърция е било отказано преместване от държави членки;

С.  като има предвид, че в Решение 2015/1523 на Съвета ясно се посочва, че мерките за преместване не освобождават държавите членки от пълното прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 604/2013 (от Дъблин), включително разпоредбите за събиране на семейства, специална защита на непридружените малолетни и непълнолетни лица, както и дискреционната клауза по хуманитарни причини;

1.  признава, че е постигнат известен напредък, но изразява разочарованието си във връзка с неизпълнените ангажименти от държавите членки по отношение на солидарността и споделянето на отговорността;

2.  приветства създаването от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището на автоматизирана система за отчитане на предпочитанията; призовава държавите членки да не подхождат произволно към исканията за преместване; настоятелно призовава държавите членки да основават отказите си само на конкретните основания, посочени в решенията на Съвета относно преместването;

3.  настоятелно призовава държавите членки да изпълнят своите задължения съгласно решенията на Съвета и систематично да преместват търсещите убежище от Гърция и Италия, в т.ч. тези, които са пристигнали след 20 март 2016 г., докато не бъдат преместени всички отговарящи на условията лица по ефективен и безпроблемен начин във времевата рамка, установена с решенията на Съвета; призовава държавите членки да поемат ангажимент и да осъществяват прехвърлянето на стабилна месечна основа;

4.  призовава държавите членки да дадат приоритет на преместването на непридружените ненавършили пълнолетие лица и други уязвими лица;

5.  приветства заявяването от страна на Комисията в нейния десети доклад относно преместването и презаселването от 2 март 2017 г., че няма да се поколебае да използва своите правомощия съгласно Договорите, ако държавите членки не увеличат преместванията скоро; разбира, че това ще включва процедури за нарушение;

6.  настоява, че правните задължения на държавите членки не свършват след 26 септември 2017 г. и че след тази дата те пак ще трябва да преместват всички отговарящи на условията кандидати, които са пристигнали до тази дата;

7.  подчертава факта, че Съветът се е ангажирал с целта да бъдат преместени 160 000 души; отбелязва, че броят на лицата, които отговарят на условията за преместване, се различава от този брой; призовава Комисията да предложи удължаване на срока на мерките за преместване до приемането на преработения Регламент от Дъблин, в съответствие с критериите, посочени в нейното предложение от 4 май 2016 г. (COM(2016)0270);

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 239, 15.9.2015 г., стp. 146.

(2)

OВ L 248, 24.9.2015 г, стр. 80.

(3)

OВ L 268, 1.10.2016 г, стр. 82.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0306.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0324.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0354.

Правна информация