Procedură : 2016/2998(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0347/2017

Texte depuse :

B8-0347/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0226

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 402kWORD 45k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 18 ianuarie și din 20 iunie 2016 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere raportul din 1 iulie 2016 al Cvartetului pentru Orientul Mijlociu,

–  având în vedere declarația din 23 septembrie 2016 a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Israelul, UE și Cvartetul susțin o soluție negociată a coexistenței a două state, ca modalitate de a obține o pace de durată care să răspundă necesităților securitare și aspirațiilor israeliene și palestiniene;

B.  întrucât 55 % dintre israelieni, dar numai 44 % dintre palestinieni sunt de acord cu soluția celor două state, conform unui sondaj israelo-palestinian comun din februarie 2017, finanțat de UE;

1.  își reiterează sprijinul ferm pentru negocierea unei soluții bazate pe „două state pentru două popoare”, cu recunoașterea reciprocă a Palestinei și a Israelului ca patrii ale popoarelor lor respective; salută Inițiativa arabă pentru pace și faptul că schimburile de teren echivalente sunt considerate baza unei soluții durabile la conflictul arabo-israelian, vizând instaurarea păcii și a securității; susține revenirea fără întârziere la negocierile de pace bilaterale directe;

2.  invită ambele părți să dezamorseze tensiunile, adoptând o atitudine moderată și evitând acțiunile și retorica provocatoare; subliniază faptul că înarmarea și activitățile militante ilegale, absența cronică a unei unități palestiniene, nerecunoașterea dreptului Israelului de a exista, acțiunile unilaterale și de situația umanitară dezastruoasă din Gaza alimentează instabilitatea și, în ultimă instanță, împiedică eforturile de a se ajunge la o soluție negociată;

3.  este categoric în favoarea cooperării regionale dintre Israel și vecinii săi; își reiterează sprijinul pentru rolul important jucat de Cvartet și de partenerii regionali, cum ar fi Egiptul, Iordania sau Arabia Saudită, în eforturile lor de a contribui la soluționarea conflictului arabo-israelian; solicită tuturor părților să promoveze dialogul și cooperarea practică, în special în materie de securitate, acces la apă, salubrizare și resurse energetice, precum și pentru stimularea economiei palestiniene; salută, în acest context, Proiectul Marea Roșie - Marea Moartă;

4.  condamnă cu fermitate continuarea violențelor palestiniene, a atacurilor teroriste și a incitării la violență, și subliniază că acestea sunt fundamental incompatibile cu o soluționare pașnică a conflictului; subliniază că autoritățile relevante ale UE au responsabilitatea de a se asigura în continuare că nicio finanțare acordată de UE nu este deturnată direct sau indirect către organizații sau activități teroriste care incită la violență sau justifică ori glorifică terorismul;

5.  condamnă categoric atacurile cu rachete de către grupurile teroriste în teritoriul israelian și atrage atenția asupra pericolului escaladării; subliniază că este imperios necesar ca UE să acționeze în parteneriat cu Israelul, Autoritatea Palestiniană, Egiptul și Iordania pentru împiedicarea reînarmării grupurilor teroriste din Fâșia Gaza și Cisiordania, a contrabandei lor cu arme, a fabricării de rachete și a construirii de tuneluri; subliniază încă o dată necesitatea absolută a dezarmării tuturor grupărilor teroriste din Gaza, în conformitate cu concluziile Consiliului Afaceri Externe din iulie 2014;

6.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din Gaza, în special cu privire la actuala criză energetică, ale cărei consecințe sociale, economice și politice nu ar trebui subestimate; condamnă activitățile inacceptabile din partea autorităților de facto din Gaza și, în acest context, subliniază din nou necesitatea ca Autoritatea Palestiniană să preia controlul asupra Fâșiei Gaza;

7.  ia act cu îngrijorare de situația precară a alimentării cu apă din Gaza și invită insistent toate părțile implicate să soluționeze problemele restante legate de furnizarea de energie și pentru desalinizarea și tratarea apei în Gaza; ia act, în acest context, de posibilitatea sprijinului pentru o uzină de desalinizare în Gaza prin fonduri internaționale; reiterează necesitatea stringentă a alocării de fonduri UE pentru proiecte concrete și bine definite în Gaza, în conformitate exclusiv cu mecanismul trilateral de sprijin financiar, precum și de necesitatea de a se asigura că acestea ajung la populația civilă;

8.  salută și susține discuțiile constructive între Israel și Autoritatea Palestiniană privind stabilitatea sectorului financiar, în special recenta decizie a guvernului israelian de a contribui la menținerea relațiilor bancare, precum și continuarea progreselor în direcția aducerii regimului palestinian al Combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului (AML/CFT) în conformitate cu standardele internaționale, cu sprijinul partenerilor internaționali;‑

9.  remarcă faptul că conflictele din Orientul Mijlociu reprezintă un pericol grav pentru regiune și pentru UE; condamnă amenințările grave jihadiste și ale altor organizații teroriste împotriva cetățenilor din Orientul Mijlociu și din Europa; consideră că conflictele și instabilitatea de la granițele Israelului afectează negativ perspectivele de soluționare a conflictului israeliano-palestinian;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Parlamentului și Guvernului Egiptului, Parlamentului și Guvernului Iordaniei, Consiliului de Cooperare al Golfului și statelor membre ale Ligii Arabe.

Notă juridică