Eljárás : 2017/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0349/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0349/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0231

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 180kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.774v01-00
 
B8-0349/2017

a B8-0219/2017. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (2017/2688(RSP))


Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (2017/2688(RSP))  
B8-0349/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

–  tekintettel az Oroszországi Föderáció alkotmányára, különösen az emberek és polgárok jogairól és szabadságairól szóló 2. fejezetre,

–  tekintettel a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítését és védelmét szolgáló 2013. június 24-i európai tanácsi iránymutatásokra,

–  tekintettel az LMBTI-személyek egyenlőségéről szóló, 2016. június 16-i európai tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről, a kínzásról és a bántalmazás szóló európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi szakértőinek 2017. április 13-i nyilatkozatára a homoszexuális férfiak bántalmazásáról és fogva tartásáról Csecsenföldön,

–  tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2015–2019 közötti időszakra szóló uniós cselekvési tervre,

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2015. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2016. december 14-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének 2017. április 6-i nyilatkozatára a homoszexuális férfiakkal szemben Csecsenföldön elkövetett emberi jogi visszaélésekről,

–  tekintettel a Bizottsághoz (alelnök/főképviselő) intézett kérdésre az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Novaja Gazeta című független orosz napilapban 2017. április 1-jén megjelentek az első beszámolók arról, hogy az Oroszországi Föderációhoz tartozó Csecsen Autonóm Köztársaságban a csecsen elnök, Ramzan Kadirov közvetlen utasítására állítólag a köztársaság hatóságai és biztonsági erői által végrehajtott összehangolt kampány részeként több, mint száz homoszexuális vagy homoszexuálisnak vélt férfit raboltak el és vettek őrizetbe;

B.  mivel a Novaja Gazeta beszámolói szerint az elrabolt áldozatokat bántalmazták, megkínozták, és arra kényszerítették, hogy feltárják más LMBTI-személyek személyazonosságát; mivel még arról is beszámoltak, hogy hárman életüket vesztették, két személy a fogság során elszenvedett bánásmód eredményeként, egyet pedig úgynevezett „becsületbeli gyilkosság” révén saját családja ölt meg;

C.  mivel az eredeti beszámolókat a Human Rights Watch és a Nemzetközi Válság Csoport egymástól függetlenül megerősítette, és mindkét szervezet helyszíni forrásokat idéz, amelyek megerősítik, hogy a rendőrség és a biztonsági erők homoszexuálisnak vélt férfiakat vettek őrizetbe;

D.  mivel az áldozatok nagyrészt nem fordulnak az igazságszolgáltatáshoz, mert félnek a helyi hatóságok bosszújától; mivel a társasalomban jelen lévő erős homofóbia és a hozzátartozók által elkövetett becsületbeli gyilkosságok kockázata miatt a a homoszexuálisnak vélt személyek különösen kiszolgáltatottak;

E.  mivel az évek óta tartó fenyegetések és elnyomás miatt szinte egyetlen független újságíró vagy emberi jogi aktivista sem tud dolgozni a térségben; mivel csecsen tisztviselők és hivatalnokok megfenyegették a brutális melegellenes kampányról elsőként beszámoló napilapot;

F.  mivel az Oroszországi Föderáció számos nemzetközi emberi jogi megállapodás és – az Európa Tanács tagjaként – az emberi jogok európai egyezménye aláíró fele, ennélfogva köteles garantálni minden olyan személy biztonságát, aki – többek között szexuális irányultsága folytán – veszélynek van kitéve; mivel Oroszország köteles kivizsgálni a csecsen hatóságok által elkövetett bűncselekményeket, és erre megvannak az eszközei; mivel az Oroszországi Föderáció 1993-ban törölte a homoszexualitást a bűncselekmények köréből;

G.  mivel az LMBTI-személyek az emberi jogok hatályos nemzetközi joga és Oroszország nemzeti jogszabályai értelmében védelmet élveznek; mivel azonban gyakran külön fellépés szükséges ahhoz, hogy az LMBTI-személyek maradéktalanul élvezhessék emberi jogaikat, miután a szexuális irányultság és a nemi identitás a megkülönböztetés, a zaklatás és az üldözés további kockázatait eredményezheti az iskolákban, a munkahelyeken és a társadalom egészében, továbbá a családokon belül is; mivel a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a hatóságok feladata és kötelessége, hogy küzdjenek a megkülönböztetés ezen formái ellen, és fellépjenek a negatív társadalmi megítéléssel szemben;

H.  mivel 2017. március 7-én az Oroszországi Föderáció jogszabályt fogadott el, amely megszüntette a családon belüli erőszak büntethetőségét, és a családon belüli bántalmazást bűncselekmény helyett közigazgatási vétséggé változtatta, amely kevesebb szankciót ró ki az elkövetőkre; mivel a Parlament a 2017. március 13–16-i strasbourgi plenáris ülésén megvitatta a kérdést;

1.  mélységes aggodalmának ad hangot a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiaknak az Oroszországi Föderációhoz tartozó Csecsen Autonóm Köztársaságban történő önkényes fogva tartásáról és kínzásáról szóló beszámolók kapcsán; felszólítja a hatóságokat, hogy vessenek véget e meghurcoló kampánynak, és engedélyezzék a nemzetközi emberi jogi szervezetek számára az állítólagos bűncselekmények megbízható kivizsgálásának lefolytatását;

2.  elítéli a csecsen kormány szóvívőjének nyilatkozatát, amelyben tagadja, hogy homoszexuális személyek élnének Csecsenföldön, és kétségbe vonja a jelentést, egyszerűen hazugságnak és abszolút félretájékoztatásnak minősítve azt; emlékezteti a hatóságokat, hogy a gyülekezési, egyesülési és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogok egyetemes jogok, és mindenkire vonatkoznak; felszólít az illegálisan fogva tartott személyek azonnali szabadon bocsátására; sürgeti az orosz hatóságokat az áldozatok, valamint az ezen ügyön dolgozó emberijog-védők és újságírók jogi és fizikai védelmének biztosítására;

3.  megjegyzi, hogy Putyin elnök utasította az orosz belügyminisztert és a szövetségi ügyészt a csecsen események kivizsgálására, és felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és az Európa Tanácsot, hogy nyújtsanak anyagi támogatást és tanácsadást az orosz hatóságoknak ehhez a vizsgálathoz;

4.  felhívja a csecsen és az orosz hatóságokat, hogy tartsák be a nemzeti jogszabályokat és a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, továbbá tartsák fenn a jogállamiságot az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az univerzális – többek között az LMBTI-személyekre vonatkozó – emberi jogi normák előmozdítása érdekében, valamint támogassák e fellépéseket olyan intézkedésekkel, mint a figyelemfelkeltő kampányok, illetve az egyenlőségen és a megkülönböztetésmentességen alapuló tolerancia és befogadás kultúrájának előmozdítása;

5.  komoly aggodalmának ad hangot a büntetlenség légköre miatt, amely lehetővé teszi e cselekedetek megvalósulását, és felszólít jogi és egyéb intézkedéseknek a civil társadalommal együttműködésben történő kidolgozására az ilyen erőszakos cselekmények megakadályozása, figyelemmel kísérése és az elkövetők bíróság elé állítása érdekében; hangsúlyozza, hogy Oroszországot és kormányát terheli a végső felelősség e cselekmények kivizsgálása, az elkövetők bíróság elé állítása és valamennyi orosz állampolgár törvénytelen visszaélésektől való védelme vonatkozásában;

6.  sürgősséggel azonnali, független, objektív és alapos nyomozás lefolytatására szólít fel a bebörtönzések, a kínzás és a gyilkosságok ügyében annak érdekében, hogy értelmi szerzőiket és kivitelezőiket bíróság elé állítsák, és véget vessenek a büntetlenségnek; üdvözli e tekintetben az ügyet kivizsgáló orosz emberi jogi ombudsman vezetése alatti munkacsoport felállítását; felhívja az Oroszországban lévő uniós képviseleteket és a tagállamok nagykövetségeit és konzulátusait, hogy aktívan kövessék nyomon a vizsgálatot, továbbá fokozzák erőfeszítéseiket a jelenleg veszélyben lévő áldozatokkal, LMBTI-személyekkel, újságírókkal és emberijog-védőkkel való kapcsolattartás érdekében;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel és az orosz civil társadalommal, támogassa azokat, akik elmenekültek Csecsenföldről és hozza nyilvánosságra ezt a visszaélési kampányt;

8.  határozottan hangsúlyozza, hogy az iránymutatások végrehajtását egyértelmű referenciaértékek segítségével folyamatosan értékelni kell; sürgeti a Bizottságot, hogy végezzen és tegyen közzé alapos értékelést az iránymutatásoknak az összes harmadik országban működő uniós képviseletek és tagállami diplomáciai képviseletek általi végrehajtásáról, hogy kimutassa és orvosolja a végrehajtással kapcsolatos eltéréseket és hiányosságokat;

9.  aggodalommal állapítja meg és visszalépésnek tekinti, hogy Oroszország új jogszabályokat fogadott el a családon belüli, többek között a gyermekek elleni erőszakról; hangsúlyozza, hogy a családon belüli erőszakot toleráló jogszabályok súlyos következményekkel járhatnak mind az áldozatokra, mind a társadalom egészére nézve; felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy továbbra is mozdítsák elő a családon belüli erőszak felszámolását, a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmezését és az áldozatok támogatását Európán belül és kívül egyaránt;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak és a Bizottságnak, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az Orosz Föderáció és a Csecsen Köztársaság kormányának.

(1)

HL C 93., 2017.3.24., 21. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0502.

Jogi nyilatkozat