Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0356/2017

Predkladané texty :

B8-0356/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 43k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE604.994v01-00
 
B8-0356/2017

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0219/2017

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))


Sandra Kalniete, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))  
B8-0356/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) prijaté 24. júna 2013,

–  so zreteľom na akčný plán pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 19. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ o ďalších správach o zatýkaní a vraždách gejov zo strany čečenskej vlády vydané na zasadnutí Stálej rady OBSE 27. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané 7. apríla 2017 hovorcom ministerstva zahraničných vecí USA,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané 13. apríla 2017 nezávislým odborníkom OSN v oblasti ochrany pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, hlavným spravodajcom pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie, osobitným spravodajcom OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy, osobitným spravodajcom OSN pre otázky mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a osobitným spravodajcom OSN pre presadzovanie a ochranu práva na slobodu názoru a prejavu,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané 13. apríla 2017 riaditeľom Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže v apríli 2017 informoval ruský denník Novaja Gazeta, že v Čečenskej republike v Ruskej federácii bolo údajne unesených a zadržaných viac ako sto mužov považovaných za gejov bezpečnostnými službami v rámci koordinovanej kampane;

B.  keďže noviny Novaja Gazeta uviedli, že zadržaní muži boli vystavení zlému zaobchádzaniu a mučeniu a boli nútení oznamovať totožnosť ďalších LGBTI osôb; keďže sa tiež objavili informácie o tom, že najmenej traja muži boli zabití; keďže k väčšine prípadov týrania údajne došlo v neoficiálnom väzenskom zariadení v blízkosti mesta Argun;

C.  keďže čečenské orgány tieto obvinenia údajne odmietli a neprejavili ochotu je prešetriť a stíhať prípadných vinníkov;

D.  keďže väčšina obetí týchto aktov neusiluje o spravodlivosť, pretože sa obáva odvetných opatrení miestnych orgánov;

E.  keďže novinárom denníka Novaja Gazeta sa pre ich články vyhrážali smrťou;

F.  keďže Ruská federácia je signatárom niekoľkých medzinárodných dohôd o ľudských právach a má povinnosť zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, ktoré môžu byť ohrozené;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o svojvoľnom zadržiavaní a mučení mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, v Čečenskej republike Ruskej federácie; vyzýva príslušné orgány, aby ukončili túto kampaň prenasledovania; požaduje okamžité prepustenie osôb, ktoré sú stále nezákonne zadržiavané;

2.  odsudzuje vyhlásenie čečenských orgánov, ktoré schvaľujú a podnecujú násilie proti LGBTI osobám; odsudzuje neochotu miestnych orgánov vyšetriť toto závažné porušovanie práv zamerané konkrétne na určité osoby na základe ich sexuálnej orientácie a postaviť vinníkov pred súd;

3.  berie na vedomie, že prezident Putin poveril ruské ministerstvo vnútra a federálneho prokurátora, aby udalosti v Čečensku vyšetrili; požaduje, aby bolo bezodkladne vykonané dôkladné a dôveryhodné vyšetrovanie; žiada EÚ a Radu Európy, aby ruským orgánom pri tomto vyšetrovaní poskytli plnú podporu;

4.  pripomína Ruskej federácii jej medzinárodné záväzky v oblasti dodržiavania základných slobôd a boja proti diskriminácii, ako sa stanovuje v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; žiada, aby boli okamžite prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných osôb, ktoré by sa mohli stať obeťami, a aby došlo k úplnej rehabilitácii všetkých obetí mučenia;

5.  zdôrazňuje, že EÚ opätovne potvrdila svoje jasné odhodlanie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na celom svete vrátane diskriminácie na základe sexuálnej orientácie;

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad atmosférou beztrestnosti, ktorá umožňuje, aby k takýmto činom došlo akýchkoľvek následkov; požaduje nájdenie páchateľov, ich postavenie pred súd a potrestanie;

7.  odsudzuje hrozby voči obhajcom ľudských práv, novinárom a iným osobám, ktoré sa snažia odhaľovať prípady diskriminácie a násilia voči LGBTI osobám;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, vláde a parlamentu Ruskej federácie a vláde a parlamentu Čečenskej republiky.

Právne oznámenie