PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 242kWORD 47k
1.6.2017
PE605.497v01-00
 
B8-0394/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o reviziji odredbi o starosnoj mirovini zastupnika u Europskom parlamentu


Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o reviziji odredbi koje se odnose na starosne mirovine zastupnika Europskog parlamenta  
B8-0394/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da u posljednje vrijeme raste nezadovoljstvo građana Europskom unijom i njezinim institucijama;

B.  budući da su mjere štednje, nametnute u posljednjem desetljeću u mnogim državama članicama, dovele do znatnih rezova javne potrošnje za socijalnu politiku, posebice za mirovine običnih građana;

C.  budući da trenutno postoji ogroman jaz između privilegija onih koji se bave politikom i ogromnih odricanja koja se traže od zajednice;

1.  smatra kako je nužna revizija Odluke 2005/684/EZ o donošenju Statuta članova Europskog parlamenta, s ciljem izmjene članka 14. kako bi se mirovinska prava zastupnika u Europskom parlamentu uskladila sa sustavima socijalnog osiguranja koji su predviđeni za građane pojedinih država članica, bilo u pogledu izračuna iznosa bilo u pogledu ostvarivanja uvjeta starosne mirovine i doprinosa koji jamče pristup mirovinskim pravima;

2.  u skladu s prethodnim stavkom, traži ponovni izračun naknada za socijalno osiguranje koje se isplaćuju iz proračuna EU-a, za bivše zastupnike koji su stekli to pravo prije i nakon stupanja na snagu trenutnog Statuta.

 

Pravna napomena