Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0397/2017

Pateikti tekstai :

B8-0397/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 490kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))  
B8-0397/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. spalio 18 d. KDR politinius susitarimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 18 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl iššūkių, susijusių su demokratijos ateitimi, ir atitinkamos konstitucinės tvarkos AKR ir ES valstybėse,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrus pranešimus spaudai,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šalyje, rinkimų proceso ir vadinamojo nacionalinio dialogo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. kovo 6 d. ir spalio 17 d., taip pat 2016 m. gegužės 23 d. išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės pareiškimą dėl rinkimų Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pasiuntinio Didžiųjų ežerų regione 2016 m. lapkričio 2 d. ir rugpjūčio 15 d. pareiškimus dėl padėties regione ir rytinėje Kongo dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 28 d. JT ekspertų grupės laikotarpio vidurio ataskaitą dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų klausimais ir Afrikos Sąjungos specialiojo pranešėjo kalėjimų ir kalinimo sąlygų Afrikoje klausimais 2015 m. vasario 12 d. bendrą pranešimą spaudai dėl žmogaus teisių padėties po įvykių KDR pakeitus rinkimų įstatymą,

–  atsižvelgdamas į JT Jungtinio žmogaus teisių biuro MONUSCO-OHCHR ataskaitą apie žmogaus teisių pažeidimus KDR 2016 m. gruodžio 19 d. įvykių kontekste,

–  atsižvelgdamas į preliminarią JT Jungtinio žmogaus teisių biuro MONUSCO-OHCHR tyrimo ataskaitą apie žmogaus teisių pažeidimus ir smurto atvejus per 2016 m. rugsėjo 19 ir 21 d. Kinšasoje surengtas demonstracijas,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2015 m. liepos 27 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir JT Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į ES Tarybos 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. pasirašytą ir 2005 m. birželio 25 d. bei 2010 m. birželio 22 d. pakeistą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagal Kongo Konstituciją rinkimai turėjo įvykti 2016 m.;

B.  kadangi Konstitucijoje nurodyta, kad prezidentas negali būti renkamas daugiau nei dviem kadencijoms; kadangi tai reiškia, kad dabartinis prezidentas J. Kabila negali būti renkamas trečiai kadencijai;

C.  kadangi prezidentas J. Kabila dėjo visas įmanomas pastangas, kad atidėtų šiuos rinkimus;

D.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. po diskusijų, kurioms vadovavo Kongo nacionalinė vyskupų konferencija ir kuriose buvo priimtas politinis rinkimų krizės sprendimas, valdančioji Kongo partija, Prezidento daugumos aljansas (AMP), ir pagrindinė opozicijos koalicija, Jėgų sambūris už socialinius ir politinius pokyčius (Sambūris), pasirašė lemiamą politinį susitarimą; kadangi susitarimu prezidento J. Kabilos kadencija pratęsta iki 2017 m. pabaigos, kol nebus išrinktas kitas prezidentas;

E.  kadangi nepadaryta jokios pažangos įgyvendinant susitarimą ir kadangi CENCO atsisakė tarpininko vaidmens kovo mėn. pabaigoje dėl aklavietės, kuri buvo prieita įgyvendinant susitarimą;

F.  kadangi, pažeidžiant gruodžio mėn. susitarimą, prezidentas J. Kabila nepaskyrė laikinojo ministro pirmininko iš opozicijos;

G.  kadangi tęsiasi konstitucinė krizė, žiauriai slopinama opozicija, bauginami žmogaus teisių gynėjai, žudomi ir sumušami protestuotojai, žmonės dingsta, kalinami vienutėse, trukdomas žiniasklaidos darbas;

H.  kadangi saviraiškos ir susirinkimų laisvė šalyje gerokai apribota, įskaitant perteklinės jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, politinius lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinasi bandymams leisti prezidentui J. Kabilai išlikti valdžioje ilgiau kaip Konstitucijoje nustatytą dviejų kadencijų laikotarpį;

I.  kadangi Kongo sostinėje Kinšasoje saugumo pajėgos nušovė bent 20 protestuotojų, išėjusių į gatves reikalauti, kad pasibaigus jo konstituciniam mandatui J. Kabila atsistatydintų;

J.  kadangi per 2016 m. rugsėjo mėn. įvykusius protestus prieš valdžioje liekantį prezidentą J. Kabilą buvo žiauriai užpulti protestuotojai ir opozicijos jėgos; kadangi JT pranešė apie 422 aukas, Kinšasoje nukentėjusias nuo žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos padarė valstybės agentai, įskaitant 48 nužudytus ir 143 sužalotus žmones, aštuonis žurnalistus ir dar 288 asmenis, kurie buvo areštuoti ir neteisėtai sulaikyti, taip pat apie suniokotas politinių partijų patalpas;

K.  kadangi JT remiama radijo stoties „Okapi“ ir Prancūzijos bendruomenės Belgijos radijo ir televizijos (RTBF) transliacijos laikinai nutrauktos; kadangi Kinšasoje veikusi radijo stotis „France Internationale“ (RFI) buvo uždaryta;

L.  kadangi JT ir įvairios žmogaus teisių organizacijos pažymėjo, kad daug žmogaus teisių pažeidimų padaro valstybės pareigūnai ir kad traukiant pagrindinius nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn padaryta tik nedidelė pažanga;

M.  kadangi centrinėje Kasajaus regiono dalyje kilo naujas konfliktas; kadangi 2017 m. kovo mėn. du JT ekspertų grupės Kongo klausimais nariai buvo nužudyti, o tą patį mėnesį sukilėliai surengė pasalą ir nužudė 40 policijos pareigūnų; kadangi, remiantis JT, sukilėlių ir vyriausybės pajėgų kovų rezultatas – ne mažiau kaip 500 žuvusių žmonių ir 1 milijonas pabėgėlių; kadangi JT aptiko 40 masinių kapaviečių; kadangi KDR ginkluotosios pajėgos buvo apkaltintos tuo, kad naudoja pernelyg didelę jėgą, o taip pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

N.  kadangi 2017 m. kovo 8 d. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein paragino įsteigti tyrimo komisiją, kuri nagrinėtų smurto atvejus Kasajaus regione;

O.  kadangi saugumo padėtis rytuose tebekelia susirūpinimą;

P.  kadangi neoficialių arba vadinamųjų amatinių kasyklų veikla generuoja iki penktadalio šalies ekonominės veiklos rezultatų ir jose dirba milijonai žmonių rytinėje Kongo dalyje; kadangi šios kasyklos – tai parankus sukilėlių ir korumpuotų vyriausybės kareivių, taip pat kaimyninių šalių prekiautojų, veikiančių tiesiogiai arba per vietos ginkluotus sąjungininkus, pajamų šaltinis;

Q.  kadangi siekdama kovoti su pagrindinėmis smurto rytuose priežastimis KDR vyriausybė kartu su 10 kitų šalių ir keturiomis regioninėmis ir tarptautinėmis institucijomis 2013 m. vasario mėn. patvirtino taikos įtvirtinimo šalyje planą; kadangi, nors Kongo vyriausybė ir jos užsienio partneriai ėmėsi įvairių veiksmų, įskaitant stabilizavimo programą, demobilizacijos pastangas ir saugumo sektoriaus reformą, rezultatų beveik nematyti;

1.  labai apgailestauja dėl vilkinamo kitų prezidento ir parlamento rinkimų organizavimo KDR, nes tai yra rimtas Kongo Konstitucijos pažeidimas;

2.  palankiai vertina Kongo partijų pasiektą politinį susitarimą, kuriame išdėstytas išeities iš dabartinės krizės sprendimas, tačiau vis dar yra labai susirūpinęs dėl aklavietės, kuri buvo prieita įgyvendinant susitarimą;

3.  todėl primygtinai ragina prezidentą J. Kabilą laikytis susitarimo sąlygų ir 2017 m. leisti surengti prezidento rinkimus, kuriuose jis negalės kandidatuoti;

4.  primygtinai ragina Prezidento daugumos aljansą gera valia vesti derybas siekiant susitarimo įgyvendinimo ir nenaudoti vilkinimo taktikos, kuri leistų prezidentui J. Kabilai likti valdžioje dar ilgiau;

5.  primygtinai ragina Kongo vyriausybę nedelsiant spręsti atvirus klausimus, susijusius su rinkimų kalendoriaus įvykių seka, rinkimų biudžetu ir rinkėjų registro atnaujinimu, siekiant, kad per artimiausius mėnesius būtų surengti laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai;

6.  primena, kad Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija turėtų būti nešališka ir įtrauki institucija, turinti pakankamai išteklių išsamiam ir skaidriam procesui įgyvendinti;

7.  ragina Kongo valdžios institucijas kuo greičiau ratifikuoti Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją;

8.  griežtai smerkia visus smurto aktus, žmogaus teisių pažeidimus, savavališko arešto ir neteisėto sulaikymo atvejus, pilietinės visuomenės ir opozicijos narių politinį bauginimą, taip pat spaudos ir saviraiškos laisvės pažeidimus rinkimų krizės KDR kontekste; ragina paleisti visus politinius kalinius; mano, kad jų sulaikymas yra sunkus Kotonu susitarime įtvirtintų pagrindinių vertybių pažeidimas;

9.  primena KDR pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, kurie apima saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir politinių pareigų vykdymo skaidrumą; primygtinai ragina Kongo vyriausybę laikytis šių nuostatų pagal Kotonu susitarimo 11b, 96 ir 97 straipsnius;

10.  primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas atkurti laisvam ir taikiam saviraiškos laisvės, asociacijų ir susirinkimų laisvės ir spaudos laisvės įgyvendinimui palankią aplinką;

11.  mano, kad šis žingsnis yra itin svarbus siekiant, kad numatyti rinkimai, jei jie galiausiai įvyks, būtų laisvi ir sąžiningi;

12.  ragina Kongo vyriausybę nedelsiant panaikinti 2016 m. lapkričio 12 d. ministro įsakymą Nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 dėl užsienio subjektų radijo ir televizijos transliacijų reguliavimo, nes juo nustatomi netinkami teisės į informaciją, kuri įtvirtinta Kongo Konstitucijos 24 straipsnyje, apribojimai;

13.  ragina Kongo valdžios institucijas garantuoti Kongo saugumo tarnybų, įskaitant nacionalinę žvalgybos agentūrą ir policiją, nepriklausomumą ir atsakomybę; šiomis aplinkybėmis ragina ES pasinaudoti savo dabartinėmis KDR vykdomomis teisingumo ir saugumo programomis kaip dialogo su Kongo valdžios institucijomis užmezgimo priemonėmis, kuriame būtų aptariami nuolatinių saugumo pajėgų vykdomų represijų klausimai, taip pat ragina apsvarstyti galimybę nutraukti šias programas, jei nebus daroma jokia pažanga;

14.  ragina Kongo valdžios institucijas atlikti tyrimus, iškelti baudžiamąsias bylas ir tinkamai nubausti saugumo pajėgų ir žvalgybos pareigūnus bei kitus asmenis, atsakingus už smurtines ir neteisėtas represijas prieš aktyvistus, opozicijos lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinosi prezidento J. Kabilos pastangoms pratęsti savo buvimo valdžioje laikotarpį;

15.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus dėl politinių priežasčių įkalintus kalinius ir panaikinti jiems visus kaltinimus; primena, kad politinių kalinių paleidimas – pasitikėjimo skatinimo priemonių, numatytų gruodžio mėn. susitarime, dalis;

16.  yra susirūpinęs dėl pastarojo meto pranešimų apie Kasajaus regione vietos karinių grupuočių įvykdytus rimtus žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant KDR saugumo pajėgų narių vykdomą vaikų karių verbavimą bei neteisėtą išnaudojimą ir civilių žudymą; šie veiksmai pagal tarptautinę teisę laikytini karo nusikaltimais; ragina atlikti nepriklausomą rastų masinių kapaviečių, įvykių ir įvykdytų žmogaus teisių pažeidimų tyrimą;

17.  pažymi, kad Kongo valdžios institucijos vilkino nusiginklavimo, demobilizavimo ir reintegravimo plano įgyvendinimą rytuose; ragina jas sustiprinti savo pastangas, o tarptautinė bendruomenė raginama šį planą paremti aktyviau;

18.  palankiai vertina Kongo valdžios institucijų pastangas įgyvendinti teisės aktus, kuriais draudžiama prekiauti naudingosiomis iškasenomis ir jas apdoroti tose teritorijose, kuriose vykdoma nelegali naudingųjų iškasenų gavyba, pvz., ginkluotų grupuočių kontroliuojamose teritorijose; ragina Kongo valdžios institucijas paspartinti tokių teisės aktų įgyvendinimą, kad būtų sustabdytas neteisėtas naudingųjų iškasenų išteklių naudojimas, ir primygtinai ragina KDR ir toliau stengtis laikytis Gamybos pramonės skaidrumo iniciatyvos;

19.  apgailestauja dėl labai atlaidaus ES požiūrio į krizę KDR ir nesupranta, kodėl ES vis dar nepradėjo konsultacijų pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį, nepaisant nuolatinių KDR valdžios institucijų vykdomų pagrindinių šio susitarimo nuostatų pažeidimų;

20.  tačiau palankiai vertina tai, kad ES galiausiai nustatė tikslines sankcijas asmenims, naudojusiems griežtas priemones prieš opoziciją ir vilkinusiems rinkimus, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų tarybai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Teisinis pranešimas