Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0397/2017

Predkladané texty :

B8-0397/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH UZNESENIA
PDF 276kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))  
B8-0397/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na politické dohody KDR z 31. decembra 2016 a 18. októbra 2016,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 18. mája 2011 o výzvach vzhľadom na budúcnosť demokracie a dodržiavanie ústavného poriadku v krajinách AKT a Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie Organizácie Spojených národov, Africkej únie, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, o volebnom procese a tzv. národnom dialógu,

–  so zreteľom na závery Rady zo 6. marca 2017 a zo 17. októbra a 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia osobitného vyslanca OSN pre oblasť Veľkých jazier z 2. novembra a 15. augusta 2016 o situácii v regióne a vo východnom Kongu,

–  so zreteľom na priebežnú správu skupiny expertov OSN o Konžskej demokratickej republike z 28. decembra 2016,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu osobitného spravodajcu Africkej únie pre obhajcov ľudských práv a osobitného spravodajcu Africkej únie pre otázky súvisiace s väznicami a podmienkami zadržiavania v Afrike z 12. februára 2015 o situácii v oblasti ľudských práv po udalostiach, ktoré sprevádzali zmenu volebného zákona v KDR,

–  so zreteľom na správu Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva MONUSCO-OHCHR o porušovaní ľudských práv v KDR v kontexte udalostí z 19. decembra 2016,

–  so zreteľom na správu o predbežnom vyšetrovaní Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva MONUSCO-OHCHR o porušovaní ľudských práv a násilí spáchanom počas demonštrácií v Kinshase v dňoch 19. až 21. septembra 2016,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región podpísanú v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady EÚ z 12. decembra 2016 a 29. mája 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú 23. júna 2000 a revidovanú 25. júna 2005 a 22. júna 2010,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súlade s konžskou ústavou sa voľby mali konať v roku 2016;

B.  keďže v ústave sa stanovuje, že prezident nemôže byť vo funkcii viac ako dve funkčné obdobia; keďže súčasný prezident Joseph Kabila preto nemôže byť vo funkcii tretie funkčné obdobie;

C.  keďže prezident Kabila sa zo všetkých síl snažil tieto voľby odložiť;

D.  keďže vládnuca konžská strana Aliancia prezidentskej väčšiny (AMP) a hlavná opozičná koalícia Zhromaždenie síl pre sociálnu a politickú zmenu (Rally) 31. decembra 2016 po rozhovoroch sprostredkovaných Národnou konferenciou biskupov Konga (CENCO) podpísali prelomovú politickú dohodu, ktorá obsahuje politické riešenie volebnej krízy; keďže dohoda predlžuje funkčné obdobie prezidenta Kabilu do zvolenia jeho následníka najneskôr do konca roka 2017,

E.  keďže vo vykonávaní dohody nedošlo k pokroku a keďže sa konferencia CENCO vzdala svojej úlohy mediátora koncom marca z dôvodu patovej situácie v oblasti vykonávania dohody;

F.  keďže v rozpore s dohodou z decembra prezident Kabila nevymenoval dočasného premiéra z opozície;

G.  keďže ústavnú krízu naďalej sprevádzajú tvrdé zákroky proti opozícii, obťažovanie obhajcov ľudských práv, bitky a vraždy demonštrantov, miznutia osôb, svojvoľné zadržiavania a obmedzovanie médií;

H.  keďže sloboda prejavu a zhromažďovania v krajine bola výrazne obmedzená, a to aj používaním neprimeranej sily voči pokojným demonštrantom, novinárom, vedúcim politickým predstaviteľom a ďalším osobám, ktoré sa postavili proti pokusom umožniť prezidentovi Kabilovi zotrvať pri moci aj po uplynutí dvoch ústavou stanovených funkčných období;

I.  keďže bezpečnostné sily v konžskom hlavnom meste Kinshasa zastrelili najmenej 20 demonštrantov, ktorí sa valili do ulíc a žiadali, aby Kabila po skončení svojho ústavného mandátu odstúpil,

J.  keďže predošlé protesty v septembri 2016 proti tomu, aby prezident Kabila zostal pri moci, vyústili do tvrdého zásahu proti demonštrantom a opozičným silám; keďže podľa OSN sa v Kinshase stalo 422 ľudí obeťami porušovania ľudských práv zo strany štátnych zamestnancov, 48 ľudí prišlo o život, 143 ľudí utrpelo zranenia, zatknutých a nezákonne zadržiavaných bolo 8 novinárov a 288 ďalších osôb, a navyše došlo k zničeniu priestorov patriacich politických stranám;

K.  keďže prevádzka rozhlasovej stanice Radio Okapi, ktorú podporuje OSN, a belgickej rozhlasovej a televíznej stanice vysielajúcej pre francúzsku komunitu (RTBF) bola dočasne narušená; keďže Radio France Internationale (RFI) v Kinshase bolo zatvorené;

L.  keďže OSN a niektoré organizácie pre ľudské práva uviedli, že veľkého počtu porušení ľudských práv sa dopustili úradníci štátnej správy, pričom pri odovzdaní hlavných páchateľov spravodlivosti sa dosiahol len nepatrný pokrok;

M.  keďže v oblasti Kasai-Central vznikol nový konflikt; keďže v marci 2017 boli zabití dvaja členovia skupiny odborníkov OSN pre Kongo, pričom v tom istom mesiaci povstalci prepadli a zabili 40 policajtov; keďže podľa OSN si boje medzi povstalcami a vládnymi jednotkami vyžiadali najmenej 500 mŕtvych a 1 milión ľudí sa muselo dať na útek; keďže OSN objavilo 40 masových hrobov; keďže ozbrojené sily KDR boli obvinené z toho, že v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom použili neprimeranú silu;

N.  keďže 8. marca 2017 vyzval vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn na vytvorenie vyšetrovacej komisie, aby vyšetrila násilnosti v regióne Kasai;

O.  keďže bezpečnostná situácia na východe je tiež pretrvávajúcim problémom;

P.  keďže neformálna alebo remeselná ťažba predstavuje jednu pätinu hospodárskych výsledkov krajiny a vo východnom Kongu zamestnáva milióny ľudí; keďže ide o okamžitý zdroj príjmov pre rebelov a skorumpovaných vládnych vojakov, ako aj pre obchodníkov zo susedných krajín pôsobiacich priamo alebo prostredníctvom miestnych ozbrojených spojencov;

Q.  keďže v rámci úsilia o riešenie základných príčin násilia na východe vláda KDR spolu s ďalšími desiatimi krajinami a štyrmi regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami vo februári 2013 prijala rámec na konsolidáciu mieru v krajine; keďže rôzne prístupy konžskej vlády a jej zahraničných partnerov vrátane programu stabilizácie, demobilizačného úsilia a reformy obrany priniesli slabé výsledky;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zdržaniami pri organizácii budúcich prezidentských a parlamentných volieb v KDR, čo predstavuje závažné porušenie konžskej ústavy;

2.  víta politickú dohodu dosiahnutú medzi konžskými stranami, v ktorej sa navrhuje riešenie súčasnej krízy, je však naďalej vážne znepokojený nad patovou situáciou v oblasti vykonávania dohody;

3.  naliehavo preto žiada prezidenta Kabilu, aby dodržal podmienky dohody a umožnil uskutočnenie prezidentských volieb v roku 2017, v ktorých nesmie kandidovať;

4.  naliehavo žiada Alianciu prezidentskej väčšiny, aby v dobrej viere rokovala o vykonávaní dohody a aby neuplatňovala taktiku zdržiavania, ktorá by prezidentovi Kabilovi umožnila ostať dlhšie pri moci;

5.  naliehavo vyzýva konžskú vládu, aby okamžite začala riešiť otvorené otázky súvisiace so stanovením etáp v kalendári volieb, s rozpočtom a aktualizáciou voličských zoznamov s cieľom umožniť uskutočnenie slobodných, spravodlivých a transparentných volieb v nadchádzajúcich mesiacoch;

6.  pripomína, že nezávislá štátna volebná komisia by mala byť nestranná a inkluzívna inštitúcia s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

7.  vyzýva konžské orgány, aby pri najbližšej príležitosti ratifikovali Africkú chartu demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných;

8.  dôrazne odsudzuje všetko spáchané násilie, porušenia ľudských práv, svojvoľné zatýkanie a nezákonné zadržiavanie, politické zastrašovanie občianskej spoločnosti a členov opozície, ako aj porušovanie slobody tlače a slobody prejavu v kontexte volebnej krízy v KDR; vyzýva na prepustenie všetkých politických väzňov; domnieva sa, že ich zadržiavanie je vážnym porušením základných hodnôt Dohody z Cotonou;

9.  pripomína, že v rámci Dohody z Cotonou sa KDR zaviazala rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ktoré zahŕňajú slobodu prejavu a slobodu médií, dobrú správu vecí verejných a transparentnosť pri zastávaní politických funkcií; naliehavo vyzýva konžskú vládu, aby v súlade s článkami 11b, 96 a 97 Dohody z Cotonou dodržiavala tieto ustanovenia;

10.  nalieha na konžské orgány, aby obnovili podmienky umožňujúce slobodné a pokojné uplatňovanie slobody prejavu, združovania a zhromažďovania a slobody tlače;

11.  domnieva sa, že tento krok má zásadný význam pre to, aby plánované voľby boli slobodné a spravodlivé, ak sa nakoniec uskutočnia;

12.  vyzýva konžskú vládu, aby okamžite zrušila ministerskú vyhlášku č. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 z 12. novembra 2016 o regulácii rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečovaného zahraničnými subjektmi, keďže neprimerane obmedzuje právo na informácie ustanovené v článku 24 konžskej ústavy;

13.  vyzýva konžské orgány, aby zaručili nezávislosť a vyvodenie zodpovednosti konžských bezpečnostných služieb vrátane národnej spravodajskej agentúry a polície; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby využila svoje jestvujúce programy v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti realizované v KDR ako páku na nadviazanie dialógu s konžskými orgánmi o prebiehajúcich represívnych opatreniach bezpečnostných síl a aby zvážila ukončenie týchto programov, ak sa nedosiahne žiaden pokrok;

14.  vyzýva konžské orgány, aby vyšetrili, stíhali a primerane potrestali dôstojníkov bezpečnostných síl a spravodajských služieb a iné osoby zodpovedné za násilné a nezákonné represívne opatrenia voči aktivistom, vedúcim predstaviteľom opozície a iným osobám, ktoré sa postavili pokusom prezidenta Kabilu ďalej sa udržať pri moci;

15.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých zadržiavaných osôb, ktoré boli uväznené z politických dôvodov, a požaduje odvolanie všetkých obvinení, ktoré boli proti nim vznesené; pripomína, že prepustenie politických väzňov je súčasťou opatrení na budovanie dôvery stanovených v decembrovej dohode;

16.  je znepokojený nedávnymi správami o vážnom porušovaní ľudských práv a humanitárneho práva, ktorých sa dopustili miestne milície v regióne Kasai, vrátane náboru a nelegálneho využívania detských vojakov a zabíjania civilistov členmi bezpečnostných síl Konžskej demokratickej republiky, ktoré by podľa medzinárodného práva mohli byť vojnovými zločinmi; žiada o nezávislé prešetrenie masových hrobov, ktoré boli objavené, ako aj udalostí a porušovania ľudských práv;

17.  poznamenáva, že konžské štátne orgány napredujú veľmi pomaly, pokiaľ ide o uskutočňovanie plánu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie (DDR) na východe; vyzýva ich, aby zintenzívnili svoje úsilie, a medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo podporu tohto plánu;

18.  víta úsilie konžských orgánov o vykonávanie právnych predpisov zakazujúcich obchodovanie s nerastnými surovinami a ich spracovanie v oblastiach, kde dochádza k nezákonnej ťažbe, ako sú oblasti pod kontrolou ozbrojených skupín; vyzýva konžské orgány, aby posilňovali plnenie svojich zákonov na ukončenie nezákonnej ťažby ich nerastného bohatstva a nalieha na KDR, aby vytrvala v úsilí plniť iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle;

19.  vyjadruje poľutovanie nad príliš zhovievavým prístupom EÚ ku kríze v KDR a nevie pochopiť, prečo EÚ ešte stále nezačala konzultácie podľa článku 96 Dohody z Cotonou, hoci orgány KDR neustále porušujú základné ustanovenia tejto dohody;

20.  víta však skutočnosť, že EÚ konečne uložila cielené sankcie voči osobám zodpovedným za zásah voči opozícii a odklady volieb vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Africkej únii, Rade ministrov AKT – EÚ, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a vláde a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.

Právne oznámenie