Postup : 2017/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0398/2017

Předložené texty :

B8-0398/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH USNESENÍ
PDF 187kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))  
B8‑0398/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na politické dohody dosažené v Demokratické republice Kongo dne 18. října 2016 a 31. prosince 2016,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo, zejména na rezoluci č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči Demokratické republice Kongo a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016) o obnovení mandátu Stabilizační mise OSN v této zemi (MONUSCO),

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. července 2016, 21. září 2016 a 24. února 2017 o situaci v Demokratické republice Kongo a na tiskové prohlášení ze dne 29. března 2017 o úmrtí dvou členů skupiny odborníků pro Demokratickou republiku Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady EU ze dne 6. března 2017 o demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015, kterou přijala Rada Evropské unie dne 20. června 2016,

–  s ohledem na společné prohlášení Africké unie, Organizace spojených národů, Evropské unie a Mezinárodní organizace pro frankofonii o Demokratické republice Kongo ze dne 16. února 2017,

–  s ohledem na společné prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 27. ledna 2017,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Deklaraci Africké unie o zásadách, jimiž se řídí demokratické volby v Africe (2002),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Demokratické republice Kongo došlo v souvislosti s ukončením ústavního mandátu druhého funkčního období prezidenta Josepha Kabily ke dni 19. prosince 2016 ke značnému krveprolití a mnoha násilným politickým represím;

B.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016 bylo dosaženo dohody zprostředkované církví o pokojném předání politické moci mezi vládou a opozicí; vzhledem k tomu, že tato dohoda předpokládala, že za účelem předání politické moci povede zemi do prezidentských voleb, které se měly konat na konci roku 2017, dočasná vláda; vzhledem k tomu, že dohoda položila základy pro vytvoření Národní rady pro předání politické moci pověřené prováděním dohody;

C.  vzhledem k tomu, že smrt vůdce opozice Etienna Tshisekediho, jenž se měl stát předsedou Národní rady pro předání politické moci, k níž došlo 1. února 2017, vedla mezi opozičními vůdci k boji o následnictví a vyvolala spor s vládou ohledně toho, kdo by měl pana Tshisekediho vystřídat v čele opoziční koalice známé jako „Rassemblement“; vzhledem k tomu, že tělo pana Tshisekediho je stále v márnici v Bruselu kvůli probíhajícímu sporu mezi jeho rodinou, jeho stranou a konžskými orgány ohledně místa jeho pohřbu;

D.  vzhledem k tomu, že došlo k zastavení provádění této dohody a množí se malicherné spory; vzhledem k tomu, že v důsledku této skutečnosti a kvůli nedostatku upřímné politické vůle k uzavření dohody ukončili katoličtí biskupové, kteří se snažili dosáhnout dohody mezi vládou a opozicí o sdílení moci, 27. března 2017 svou účast na jednáních; vzhledem k tomu, že prezident Joseph Kabila takticky využil této příležitosti ve svůj prospěch a dne 16. dubna 2017 změnil složení své vlády způsobem, který by mohl být považován za pokus o uklidnění opozice;

E.  vzhledem k tomu, že podle dohody ze dne 31. prosince 2016 měl prezident Joseph Kabila zůstat ve funkci až do voleb na konci roku 2017; vzhledem k tomu, že před volbami bylo zapotřebí aktualizovat a ověřit seznam voličů; vzhledem k tomu, že skupina sedmi odborníků jmenovaných Mezinárodní organizací pro frankofonii požádala konžskou volební komisi, aby vyslala misi s úkolem zhodnotit registraci voličů v Kinshasae, Gomě a pěti dalších volebních obvodech v provincii Kongo-Central; vzhledem k tomu, že skupina Mezinárodní organizace pro frankofonii uvedla, že proces registrace začal dobře, je však naléhavě třeba jej rozšířit tak, aby pokrýval celé území Konga bez ohledu na bezpečnostní výzvy, a zveřejnit volební kalendář;

F.  vzhledem k tomu, že bezvýchodná politické situace přiživuje už tak rostoucí nepokoje v zemi, kde probíhají násilné konflikty na úrovni provincií v Ituri a v Severním a Jižním Kivu; vzhledem k tomu, že další násilné střety byly hlášeny v provincii Tanganika, na hranici s Jižním Súdánem a v provincii Kongo-Central; vzhledem k tomu, že všechny strany zapojené do toho dlouhotrvajícího konfliktu používají znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jako válečné zbraně, zejména ve východním regionu Kivu;

G.  vzhledem k tomu, že od srpna 2016 byly při násilných střetech mezi milicemi a vládními silami v regionu Kasaï zabity stovky lidí, přičemž krize dosáhla velmi znepokojivé úrovně, když došlo k zabití náčelníka Kamwina Nsapu; vzhledem k tomu, že podle OSN donutilo vražedné násilí v regionu Kasaï za uplynulých osm měsíců více než milion lidí k opuštění domova, v důsledku čehož až 400 000 dětí hrozí smrt hladem a od září 2016 umřelo 400 lidí; vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů od srpna 2016 zdokumentovala 40 masových hrobů v regionu Kasaï; vzhledem k tomu, že konžská občanská společnost a organizace na ochranu lidských práv vyzvaly k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování rozsáhlého porušování lidských práv v regionu Kasaï a provincii Lomania, kdy uvádějí, že na těchto zločinech se podílejí jak vládní síly, tak příslušníci milicí;

H.  vzhledem k tomu, že v nepokojném regionu Kasaï v březnu 2017 zastřelila skupina mužů dva odborníky Organizace spojených národů vyšetřující znásilnění, masakry a těžbu nerostných surovin, paní Zaidu Catalanovou a pana Michaela Sharpa; vzhledem k tomu, že konžské orgány uvedly, že dne 21. května 2017 ukončily vyšetřování zabití těchto dvou odborníků a že dva podezřelí v tomto případě budou brzy postaveni před soud; vzhledem k tomu, že dne 23. května 2017 byla svolána schůzka za účelem informování Rady bezpečnosti OSN o postupu vyšetřování těchto smrtí; vzhledem k tomu, že paní Catalanová zanechala ve svém počítači v jedné složce více než 100 souborů, včetně souborů s důkazy, že alespoň jeden vládní úředník může být zapojen do násilí páchaného milicemi;

I.  vzhledem k tomu, že dne 12. prosince 2016 přijala Evropská unie sankce omezující opatření, kterými se stanoví zákaz cestování a zmrazení majetku sedmi občanům Konga a 29. května 2017 tyto sankce rozšířila na 9 dalších vysokých bezpečnostních úředníků s cílem řešit zhoršující se situací v zemi;

J.  vzhledem k tomu, že podle globální zprávy monitorovacího střediska pro vnitřní vysídlení (Internal Displacement Monitoring Centre – IDMC), kterou dne 22. května 2017 citovala Norská rada pro uprchlíky, se v Demokratické republice Kongo nachází nejvyšší počet vnitřně vysídlených osob prchajících před konflikty, kdy v roce 2016 bylo nuceno opustit své domovy více než 922 000 lidí; vzhledem k tomu, že 2,2 milionu lidí je vnitřně vysídlených a více než 550 000 jich uprchlo ze země a vzhledem k tomu, že 7,3 milionu lidí potřebuje podle odhadů humanitární pomoc;

K.  vzhledem k tomu, že UNICEF dne 30. května 2017 uvedl, že více než 9 000 dětí, které utekly z Demokratické republiky Kongo a které byly přijaty ve dvou dočasných přijímacích střediscích v Dundo (město v severní Angole), potřebuje naléhavou pomoc, a dodal, že dosud přišlo do Angoly více než 25 000 uprchlíků, kteří uprchli z Demokratické republiky Kongo před násilím v regionu Kasaï; vzhledem k tomu, že zajištění dodávek potravin do měst jako je Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu a Luiza se stalo zvláště obtížné, v důsledku čehož obyvatelé trpí hlady a dochází zde k narušování sociální struktury;

L.  vzhledem k tomu, že kromě politické nestability se konžské hospodářství potýká s rychlou devalvací měny a nízkými devizovými rezervami v důsledků nízkých cen nerostných surovin spojenou s obrovským nárůstem inflace z 2 % v roce 2015 na více než 25 % v roce 2016; vzhledem k tomu, že Demokratická republika Kongo se nachází v nejnižším, desátém percentilu nejméně rozvinutých zemí a ve světovém Indexu lidského rozvoje se umístila na 176. místě ze 188 zemí, jak vyplývá ze zprávy Rozvojového programu OSN;

1.  odsuzuje co nejrozhodněji úkladnou vraždu náčelníka Kamwina Nsapua, původního vůdce lidového povstání v regionu Grand Kasaï; bere na vědomí vydání ostatků Kamwina Nsapua, které umožní, aby byl pohřben jako náčelník podle obřadů a zvyků předků; požaduje, aby vláda Demokratické republiky Kongo umožnila navrácení těla zesnulého Etienna Tshisekediho do vlasti, aby mohl být pohřben ve své rodné zemi;

2.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad masovými hroby objevenými v regionu Grand Kasaï a nad obnovením násilí v severní a východní části Demokratické republiky Kongo; rozhodně odsuzuje veškeré projevy násilí a porušování lidských práv v zemi, bez ohledu na to, kdo je páchá; vyzývá konžské orgány, aby s ohledem na podíl vládních sil na těchto událostech bez odkladu usnadnily zahájení nezávislého mezinárodního vyšetřování; zdůrazňuje, že sexuální násilí neskončí, dokud nebudou pachatelé, včetně vůdců ve velitelskými pravomocemi, postaveni před soud;

3.  znovu potvrzuje jednoznačnou podporu politické dohodě ze dne 31. prosince 2016 a svou výzvu k uspořádání pokojných, důvěryhodných, svobodných, spravedlivých a inkluzivních voleb do prosince 2017, které povedou k demokratickému předání moci; vyzývá všechny konžské strany, aby se vrátily k pozitivnímu a plodnému myšlení a zachovaly si politickou vůli, která vedla k podpisu dohody, a zabránily tak pokračování nejistoty v Demokratické republice Kongo;

4.  požaduje, aby vláda Demokratické republiky Kongo plně provedla opatření k budování důvěry; připomíná, že obavy o bezpečnost by neměly oddálit aktivní přípravy v dobré víře na volby, jež představují jedinečnou a nejlepší příležitost k zajištění dlouhodobého míru a bezpečnosti v Demokratické republice Kongo;

5.  znovu opakuje svůj závazek podporovat provádění této dohody v úzké spolupráci s Africkou unií a regionálními mechanismy a své odhodlání nadále pozorně sledovat situaci v Demokratické republice Kongo, zejména pokud jde o dodržování lidských práv, bezpečnostní situaci v regionech a úsilí dovést věrohodný volební proces do úspěšného konce;

6.  požaduje, aby byla přijata další ochranná opatření ke změně volebního kalendáře a zajištění realistického a konsensuálního rozpočtu tak, aby bylo možné uspořádat volby do konce roku 2017; v této souvislosti poukazuje na odpovědnost a klíčovou úlohu, kterou musí hrát nezávislá národní volební komise při uskutečňování demokratického a důvěryhodného volebního procesu;

7.  vyjadřuje vážné znepokojení nad nedávnými závažnými případy porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně nezákonného náboru a používání dětských vojáků, stejně jako zabíjení civilistů členy bezpečnostních sil Demokratické republiky Kongo, které všechny mohou představovat válečné zločiny podle mezinárodního práva;

8.  co nejrozhodněji odsuzuje zabití dvou odborníků OSN, kteří usilovali o podporu míru a bezpečnosti v zemi; vyjadřuje upřímnou soustrast jejich rodinám; požaduje, aby byly tyto závažné trestné činy objasněny, a vyzývá konžské orgány, aby na dalším vyšetřování spolupracovaly s OSN; plně podporuje skupinu odborníků OSN, jejichž členové vykonávají v Demokratické republice Kongo činnost zásadního významu;

9.  vítá sankce, které přijala Evropská unie dne 12. prosince 2016 vůči sedmi konžským občanům a dne 29. května 2017 vůči dalším devíti konžským úředníkům, jimiž se stanoví zákaz cestování a zmrazení majetku; vítá rozhodnutí USA o zařazení generála Françoise Olengy, předsedy vojenské rady prezidenta Kabily, na seznam „zvlášť určených osob“, zmrazení jeho majetku v USA a vydání zákazu účasti na finančních transakcích s ním pro všechny občany USA; požaduje, aby bylo vyšetřování rozšířeno i na další odpovědné osoby na nejvyšší vládní úrovni a aby vůči nim byly přijaty sankce pro násilí a trestné činy spáchané v Demokratické republice Kongo a pro drancování přírodních zdrojů země v souladu s šetřeními provedenými skupinou odborníků OSN; zdůrazňuje, že sankce musí zahrnovat zmrazení majetku a zákaz vstupu do EU;

10.  znovu opakuje svou plnou podporu stabilizační misi MONUSCO a zvláštnímu zástupci generálního tajemníka pro Demokratickou republiku Kongo; lituje pasivního působení sil MONUSCO v počtu 17 000 vojáků, nejdůležitější mise OSN z hlediska síly i rozpočtu, která – kromě zásahové brigády o síle 3 000 vojáků – nenabízí žádnou účinnou ochranu obyvatelstva; vítá usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 2348 (2017) o prodloužení mandátu stabilizační mise MONUSCO do 31. března 2018; zdůrazňuje, že původní i stávající mandát, který platí pro všechny jednotky OSN v zemi, je „zneškodňovat ozbrojené skupiny“; požaduje, aby veškeré síly stabilizační mise MONUSCO v plném rozsahu zasahovaly a chránily obyvatelstvo před ozbrojenými skupinami, aby chránily ženy před znásilněním a jiným sexuálním násilím a nedovolovaly jakékoli omezení ze strany konžského velení;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, ministerskému předsedovi a parlamentu Demokratické republiky Kongo, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

Právní upozornění