Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0398/2017

Pateikti tekstai :

B8-0398/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))  
B8-0398/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 18 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. KDR pasiektus politinius susitarimus;

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2293 (2016) dėl KDR taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016) dėl JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimų atnaujinimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 15 d., 2016 m. rugsėjo 21 d. ir 2017 m. vasario 24 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pranešimus spaudai dėl padėties KDR ir į 2017 m. kovo 29 d. pranešimą spaudai dėl dviejų ekspertų grupės KDR klausimais narių mirties,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 6 d. Tarybos išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje, kurią 2016 m. birželio 20 d. priėmė Europos Sąjungos Taryba,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 16 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrą pareiškimą dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 27 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. Afrikos Sąjungos priimtą Deklaraciją dėl demokratinių rinkimų Afrikoje principų,

–  atsižvelgdamas į JT Tarptautinę žmogaus teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi laikotarpiu iki 2016 m. gruodžio 19 d. (prezidento Josepho Kabilos Konstitucijoje nustatyto dviejų kadencijų laikotarpio paskutinės dienos) Kongo Demokratinė Respublika išgyveno didžiulį kraujo praliejimą ir brutalias politines represijas;

B.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. tarpininkaujant bažnyčiai tarp vyriausybės ir opozicijos buvo pasiektas taikaus politinio perėjimo susitarimas; kadangi pagal šį susitarimą politinis perėjimo laikotarpis turi būti užbaigtas prezidento rinkimais, kuriuos 2017 m. pabaigoje turėtų įvykdyti pereinamojo laikotarpio vyriausybė; kadangi susitarimu padėtas pagrindas Nacionalinei pereinamajai tarybai, kuri įpareigota įgyvendinti susitarimą;

C.  kadangi opozicijos lyderio Etienno Tshisekedi (jis turėjo vadovauti Nacionalinei pereinamajai tarybai) mirtis 2017 m. vasario 1 d. sukėlė nesantaiką tarp kitų opozicijos lyderių ir ginčą su vyriausybe, kas turėtų perimti E. Tshisekedi, kaip opozicijos koalicijos „Sambūris“ lyderio, pareigas; kadangi E. Tshisekedi kūnas tebėra morge Briuselyje dėl užsitęsusio jo šeimos, partijos ir Kongo valdžios institucijų ginčo, kur jis turėtų būti palaidotas;

D.  kadangi susitarimo įgyvendinimas sustojo, o nereikšmingų rietenų padaugėjo; kadangi dėl šios priežasties ir dėl to, kad nėra nuoširdžios politinės valios pasiekti susitarimą, katalikų vyskupai, siekiantys rasti vyriausybės ir opozicijos galių pasidalijimo suderinimo galimybę, 2017 m. kovo 27 d. baigė savo misiją; kadangi prezidentas Joseph Kabila pasinaudojo galimybe sužaisti sau naudingą partiją ir 2017 m. balandžio 16 d. pertvarkė savo vyriausybę – tai galėtų būti vertinama kaip pastangos nuraminti opoziciją;

E.  kadangi pagal 2017 m. gruodžio 31 d. susitarimą prezidentas Joseph Kabila turėjo pareigas eiti tol, kol 2017 m. pabaigoje bus surengti rinkimai; kadangi prieš rinkimus reikėjo atnaujinti ir patikrinti rinkėjų sąrašą; kadangi Tarptautinės frankofonijos organizacijos septynių ekspertų komanda Kongo rinkimų komisijos prašymu surengė vizitą, kad įvertintų rinkėjų registravimo procesą Kinšasoje, Gomoje ir kitose penkiose centrinės Kongo dalies rinkimų apylinkėse; kadangi Tarptautinės frankofonijos organizacijos komanda nustatė, kad registravimo procesas prasidėjo gerai, bet kad jį reikia skubiai išplėsti į visą Kongo teritoriją, nepaisant saugumo iššūkių, ir kad turi būti paskelbtas rinkimų kalendorius;

F.  kadangi politinė aklavietė padidino ir taip didelį nerimą visoje šalyje – provincijų lygmeniu Itūryje ir Šiaurės bei Pietų Kivu įvyko ginkluoti konfliktai; kadangi pranešta apie susirėmimus Tanganikoje, prie sienos su Pietų Sudanu ir Centriniame Konge; kadangi visos ilgai trunkančio konflikto šalys naudoja prievartavimus ir kitas seksualinio smurto formas kaip karo ginklą, ypač rytinėje Kivu provincijoje;

G.  kadangi Kasajaus regione nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. šimtai žmonių žuvo per susirėmimus su karinėmis ir vyriausybės pajėgomis; krizė pasiekė ypatingą nerimą keliantį mastą, kai buvo nužudytas paprotinis vadas Kamwina Nsapu; kadangi, JT duomenimis, mirtį sėjantis smurtas Kasajuje per pastaruosius aštuonis mėnesius privertė daugiau kaip milijoną žmonių palikti namus, o dėl to apie 400 000 vaikų rizikuoja mirti iš bado (nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 400 žmonių jau mirė); kadangi Jungtinės Tautos nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Kasajuje užregistravo 40 masinių kapaviečių; kadangi 165 Kongo pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių organizacijos prašė atlikti nepriklausomą tarptautinį masinių žmogaus teisių pažeidimų Kasajaus ir Lomamio provincijose tyrimą, nurodydamos, kad į šiuos nusikaltimus įsitraukusios ir vyriausybės, ir karinės pajėgos;

H.  kadangi prievartavimus, žudynes ir gamtos išteklių eksploatavimą tiriantys Jungtinių Tautų ekspertai Zaida Catalan ir Michael Sharp buvo 2017 m. kovo mėn. vyrų grupės nušauti neramumų apimtame Kasajaus regione; kadangi Kongo valdžios institucijos 2017 m. gegužės 21 d. pareiškė, kad jos baigė šių dviejų ekspertų nužudymo tyrimą ir kad du įtariamieji šioje byloje tuoj bus teisiami; kadangi 2017 m. gegužės 23 d. buvo sušauktas posėdis, kuriame Jungtinių Tautų Saugumo Taryba buvo informuota apie šių nužudymų tyrimą; kadangi Z. Catalan kompiuteryje viename kataloge buvo rasta daugiau kaip 100 failų, tarp jų ir failų, įrodančių, kad mažiausiai vienas vyriausybės pareigūnas gali būti susijęs su karinių pajėgų vykdomu smurtu;

I.  kadangi 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjunga įvedė sankcijas – draudimus keliauti ir turto įšaldymą septyniems Kongo piliečiams, o 2017 m. gegužės 29 d., norėdama atkreipti dėmesį į blogėjančią padėtį šalyje, išplėtė šias sankcijas dar devyniems aukštiems saugumo pareigūnams;

J.  kadangi, kaip nurodoma Viduje perkeltų asmenų padėties stebėsenos centro (IDMC) visuotinėje ataskaitoje, kurią 2017 m. gegužės 22 d. citavo Norvegijos pabėgėlių taryba, KDR yra didžiausias skaičius nuo konflikto bėgančių viduje perkeltų asmenų (2016 m. 922 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus); kadangi 2,2 mln. žmonių yra perkelti šalies viduje, o 550 000 pabėgo iš šalies, ir kadangi manoma, kad apie 7,3 mln. žmonių reikalinga humanitarinė pagalba;

K.  kadangi 2017 m. gegužės 30 d. UNICEF pranešė, kad daugiau kaip 9 000 vaikų, atvykusių į laikiną priėmimo centrą Dande (mieste Angolos šiaurėje) ir pabėgusių iš KDR, skubiai reikalinga pagalba; be to, daugiau kaip 25 000 pabėgėlių atvyko į Angolą, pabėgę nuo smurto KDR Kasajaus provincijose; kadangi maisto tiekimas tokiuose miestuose, kaip Kananga, Čikapa, Luebas, Mbuži Majis, Muene, Ditis ir Luiza, tapo itin sudėtingas, žmonės badauja, o socialinė tvarka suardyta;

L.  kadangi be to, kad vyrauja politinis nestabilumas, Kongo ekonomika smarkiai pablogėjo dėl greito valiutos nuvertėjimo ir sumažėjusių užsienio valiutos atsargų kritus mineralų kainoms, taip pat nepaprastai aukštos infliacijos (nuo 2 proc. 2015 m. ji padidėjo iki daugiau kaip 25 proc. 2016 m.); kadangi, Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) duomenimis, KDR užima vietą paskutiniame dešimtuke tarp mažiausiai išsivysčiusių valstybių pasaulyje, o pagal žmogaus socialinės raidos indeksą šalis užima 176-ą vietą iš 188;

1.  kuo griežčiausiai smerkia paprotinio vado Kamwinos Nsapu, kuris pradėjo liaudies sukilimą didžiajame Kasajaus regione, nužudymą; pažymi, kad Kamwinos Nsapu palaikai buvo perduoti, kad jį būtų galima palaidoti kaip paprotinį vadą, laikantis tradicinių ritualų ir papročių; reikalauja, kad KDR vyriausybė leistų grąžinti į tėvynę mirusio Etienno Tshisekedi kūną, kad jį būtų galima palaidoti gimtojoje šalyje;

2.  reiškia gilų susirūpinimą dėl masinių didžiajame Kasajaus regione atrastų kapaviečių ir dėl naujos smurto bangos šiaurinėse ir rytinėse KDR dalyse; griežtai smerkia visus smurtinius veiksmus ir žmogaus teisių pažeidimus šalyje, nesvarbu, kas juos vykdo; atsižvelgiant į tai, kad šiuose veiksmuose dalyvauja vyriausybės pajėgos, ragina Kongo valdžios institucijas nedelsiant suteikti galimybes atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą; pabrėžia, kad seksualinis smurtas nesibaigs tol, kol kaltininkai, įskaitant vadovus, kuriems tenka vadovaujamoji atsakomybė, nebus nuteisti;

3.  dar kartą pabrėžia savo tvirtą paramą 2016 m. gruodžio 31 d. politiniam susitarimui, kuriame išreiškiamas siekis iki 2017 gruodžio mėn. surengti taikius, patikimus, laisvus ir įtraukius rinkimus, po kurių įvyktų demokratinis valdžios perdavimas; ragina visas Kongo partijas laikytis pozityvesnio ir konstruktyvesnio požiūrio ir išlaikyti politinę valią, kuri suteikė galimybę pasirašyti susitarimą ir kartu išvengti dar didesnio nestabilumo KDR;

4.  reikalauja, kad KDR vyriausybė visiškai įgyvendintų pasitikėjimo stiprinimo priemones; primena, kad saugumo problemos neturėtų sutrukdyti gera valia aktyviai rengtis rinkimams, nes tai vienintelis ir geriausias būdas užtikrinti ilgalaikę taiką ir saugumą KDR;

5.  pakartoja savo įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga ir regioniniais mechanizmais remti susitarimo įgyvendinimą ir ryžtą ir toliau atidžiai stebėti padėtį KDR, visų pirma kaip ji užtikrina žmogaus teises, kokios saugumo sąlygos vietoje ir kiek pastangų ji deda siekdama sėkmingai užbaigti patikimą rinkimų procesą;

6.  ragina imtis kitų skubių priemonių ir parengti rinkimų kalendorių bei suteikti realiai įgyvendinamą ir priimtiną biudžetą, kad 2017 m. pabaigoje būtų galima surengti rinkimus; atsižvelgdamas į tai pabrėžia atsakomybę ir lemiamą vaidmenį, kuris turi tekti Nepriklausomai nacionalinei rinkimų komisijai įgyvendinant patikimą ir demokratišką rinkimų procesą;

7.  reiškia rimtą susirūpinimą dėl vietinių karinių pajėgų įvykdytų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, įskaitant neteisėtą vaikų kaip kareivių verbavimą ir naudojimą, taip pat KDR saugumo pajėgų vykdytus civilių asmenų žudymus – visa tai tarptautinėje teisėje laikoma karo nusikaltimais;

8.  kuo griežčiausiai smerkia tai, kad nužudyti du JT ekspertai, dirbę taikos ir saugumo šalyje labui; reiškia nuoširdžią užuojautą jų šeimoms; reikalauja, kad šis sunkus nusikaltimas būtų deramai ištirtas, ir ragina Kongo valdžios institucijas vykdant tolesnius tyrimus glaudžiai bendradarbiauti su JT; visapusiškai remia JT ekspertų grupę, kurios nariai dirba labai svarbų darbą KDR;

9.  palankiai vertina 2016 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos įvestas sankcijas septyniems Kongo piliečiams ir 2017 m. gegužės 29 d. išplėstas sankcijas dar devyniems Kongo pareigūnams – draudimus keliauti ir turto įšaldymą; sveikina JAV sprendimą įrašyti generolą François Olengą, prezidento J. Kabilos kariuomenės vadovą, į juodąjį sąrašą (specialiai paskirtųjų piliečių sąrašą), įšaldyti visas jo JAV turimas lėšas ir uždrausti JAV piliečiams vykdyti su juo finansines operacijas; ragina toliau vykdyti tyrimus dėl aukščiausio vyriausybinio lygmens asmenų (ir išplėsti sankcijas prieš juos), kurie atsakingi už KDR vykdytą smurtą ir nusikaltimus, taip pat už gamtos išteklių grobstymą, remiantis tyrimais, kuriuos vykdė JT ekspertų grupė; pabrėžia, kad sankcijos turi apimti turto įšaldymą ir draudimą atvykti į ES;

10.  pakartoja, kad visapusiškai remia MONUSCO ir JT Generalinio Sekretoriaus specialųjį atstovą Kongo Demokratinėje Respublikoje; apgailestauja dėl MONUSCO, svarbiausios JT misijos pajėgų ir biudžeto požiūriu, turinčios 17 000 karių pajėgas, pasyvių veiksmų, kuri (išskyrus 3 000 asmenų intervencijos komandą) nesuteikia efektyvios apsaugos gyventojams; palankiai vertina JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2348(2017), kuria MONUSCO įgaliojimai pratęsiami iki 2018 m. kovo 31 d.; pabrėžia, kad pirminiai ir dabartiniai įgaliojimai, kurie suteikti visoms JT pajėgoms šalyje, yra „neutralizuoti ginkluotas grupuotes“; reikalauja, kad visos MONUSCO pajėgos įsikištų ir apsaugotų gyventojus nuo ginkluotų grupuočių, moteris – nuo prievartavimų ir kitokio seksualinio smurto, ir kad neleistų taikyti jokių apribojimų remiantis nacionalinėmis struktūromis;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika