Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0398/2017

Predkladané texty :

B8-0398/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH UZNESENIA
PDF 275kWORD 54k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))  
B8‑0398/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na politické dohody dosiahnuté v KDR 18. októbra 2016 a 31. decembra 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016) o obnove mandátu stabilizačnej misie OSN v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 15. júla 2016, 21. septembra 2016 a 24. februára 2017 o situácii v KDR a tlačové vyhlásenie z 29. marca 2017 o vražde dvoch členov skupiny expertov pre KDR,

–  so zreteľom na závery Rady EÚ zo 6. marca 2017 o KDR,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015, ktorú prijala Rada Európskej únie 20. júna 2016,

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie Organizácie Spojených národov, Africkej únie, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2017,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie spolupredsedov Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ z 27. januára 2017,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb v Afrike (z roku 2002),

–  so zreteľom na medzinárodnú chartu OSN o ľudských právach,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Konžská demokratická republika bola v rámci príprav na termín 19. decembra 2016, ktorým sa skončil dvojročný ústavný mandát prezidenta Josepha Kabilu, vystavená veľkému krviprelievaniu a brutálnym politickým represiám;

B.  keďže 31. decembra 2016 bola pod záštitou cirkvi dosiahnutá dohoda medzi vládou a opozíciou o mierovom procese politickej transformácie; keďže dohoda predpokladá koniec politickej transformácie po prezidentských voľbách, ktoré má koncom roka 2017 usporiadať prechodná vláda; keďže dohoda položila základy národnej prechodnej rady, poverenej vykonávaním dohody;

C.  keďže v dôsledku úmrtia opozičného lídra Etienna Tshisekediho, ktorý stál na čele národnej prechodnej rady, ku ktorému došlo 1. februára 2017, vznikli rozpory medzi opozičnými lídrami a nezhody s vládou o tom, kto by mal nahradiť pána Tshisekediho na pozícii lídra opozičnej koalície známej ako „Rassemblement“; keďže telo pána Tshisekediho sa ešte stále nachádza v márnici v Bruseli z dôvodu zdĺhavého sporu medzi jeho rodinou, jeho politickou stranou a konžskými úradmi týkajúceho sa miesta, kde by mal byť pochovaný;

D.  keďže pokrok pri vykonávaní dohody sa zastavil a znásobili sa drobné spory; keďže z tohto dôvodu a v dôsledku nedostatku úprimnej politickej vôle dosiahnuť dohodu katolícki biskupi, ktorí sa snažili nájsť vhodné usporiadanie deľby moci medzi vládou a opozíciou, ukončili 27. marca 2017 svoju misiu; keďže prezident Joseph Kabila sa chopil tejto príležitosti a situáciu využil vo svoj prospech, pričom 16. apríla reštrukturalizoval svoju vládu tak, že to mohlo byť považované za pokus o upokojenie opozície;

E.  keďže podľa dohody z 31. decembra 2016 mal prezident Joseph Kabila zotrvať v úrade do volieb koncom roka 2017; keďže pred voľbami bolo potrebné aktualizovať a overiť zoznam voličov; keďže na žiadosť konžských volebnej komisie vykonal tím siedmich expertov menovaných Medzinárodnou organizáciou frankofónie (MOF) misiu s cieľom zhodnotiť registráciu voličov v Kinshase, Gome a ďalších piatich volebných obvodoch v centrálnom Kongu; keďže tím MOF uviedol, že registračný proces začal dobre, ale že vzniká naliehavá potreba rozšíriť ho na celé konžské územie, a to bez ohľadu na bezpečnostné riziká, ako aj potreba uverejniť volebný kalendár;

F.  keďže politická paralýza prispieva k nárastu nepokojov, ktoré vládnu už v celej krajine, pričom v provinciách Ituri a Severné a Južné Kivu došlo k násilným konfliktom; keďže v Tanganike, na hranici s Južným Sudánom a v centrálnom Kongu boli nahlásené ďalšie zrážky; keďže všetky strany zapojené do dlhodobého konfliktu používajú znásilňovanie a iné formy sexuálneho násilia ako vojnové zbrane, najmä vo východnej provincii Kivu;

G.  keďže v zrážkach medzi milíciami a vládnymi silami v regióne Kasai prišli od augusta 2016 o život stovky ľudí, pričom kríza dosiahla znepokojujúcu úroveň zabitím kmeňového náčelníka Kamwinu Nsapua; keďže podľa OSN smrtiace násilie v regióne Kasai prinútilo za uplynulých osem mesiacov opustiť svoje domovy už milión ľudí, v dôsledku čoho 400 000 detí hrozí smrť od hladu a od septembra 2016 prišlo o život 400 ľudí; keďže OSN zdokumentovalo od augusta 2016 v provincii Kasai 40 masových hrobov; keďže 165 konžských organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv žiada nezávislé medzinárodné vyšetrovanie rozsiahleho porušovania ľudských práv v provinciách Kasai a Lomami, pričom uvádzajú, že do týchto zločinov sú zapojené vládne sily, ako aj príslušníci milícií;

H.  keďže v marci 2017 boli v nepokojnom regióne Kasai zastrelení skupinou mužov dvaja experti Organizácie Spojených národov, ktorí vyšetrovali znásilnenia, masakry a čerpanie prírodných zdrojov, pani Zaida Catalan a pán Michael Sharp; keďže konžské orgány 21. mája 2017 vyhlásili, že uzavreli vyšetrovanie vraždy týchto dvoch expertov a že čoskoro prebehne súdny proces s dvomi osobami podozrivými z tohto činu; keďže 23. mája 2017 bola zvolaná schôdza s cieľom oboznámiť Bezpečnostnú radu OSN o vyšetrovaní týchto úmrtí; keďže pani Catalan zanechala vo svojom počítači vyše sto súborov vrátane súborov obsahujúcich dôkazy o tom, že do násilia páchaného milíciou je zapojený minimálne jeden vládny úradník;

I.  keďže Európska únia prijala 12. decembra 2016 sankčné opatrenia, na základe ktorých uložila siedmim konžským štátnym príslušníkom zákaz cestovať a zmrazila ich majetok, a 29. mája 2017 v úmysle riešiť zhoršujúcu sa situáciu v krajine rozšírila svoje sankcie na ďalších deviatich vyšších bezpečnostných úradníkov;

J.  keďže podľa svetovej správy strediska na monitorovanie vnútorného vysídlenia (IDMC), ktorú citovala Nórska rada pre utečencov 22. mája 2017, má KDR najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb utekajúcich pred konfliktom, keďže v roku 2016 bolo svoje domovy nútených opustiť vyše 922 000 ľudí; keďže vnútorne vysídlených je 2,2 miliónov osôb a vyše 550 000 osôb utieklo z krajiny a keďže podľa odhadov potrebuje humanitárnu pomoc 7,3 miliónov ľudí;

K.  keďže podľa správy UNICEF z 30. mája 2017 vyše 9 000 detí, ktoré boli po svojom úteku z KDR prijaté v dvoch dočasných prijímacích centrách v meste Dundo (v severnej Angole), potrebuje naliehavú pomoc, pričom do Angoly doposiaľ prišlo vyše 25 000 utečencov, ktorí unikli pred násilnosťami v provincii Kasai v KDR; keďže dodávky potravín v mestách Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu a Luiza sa stávajú mimoriadne zložité, pričom obyvateľstvo hladuje a došlo k narušeniu sociálneho poriadku;

L.  keďže popri politickej nestabilite sa konžská ekonomika potáca pod vplyvom rýchlej devalvácie meny a nízkych devízových rezerv v dôsledku nízkych cien za nerastné suroviny, pričom inflácia prudko vzrástla z menej než 2 % v roku 2015 na vyše 25 % v roku 2016; keďže ako uvádza Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP), KDR sa nachádza v najnižšom desiatom percentile najmenej rozvinutých krajín na svete a umiestnila sa na 176. mieste zo 188 krajín na zozname svetového indexu ľudského rozvoja;

1.  čo najrozhodnejšie odsudzuje zavraždenie náčelníka Kamwinu Nsapua, pôvodného vodcu ľudového povstania v Grand Kasai; berie na vedomie uvoľnenie pozostatkov Kamwinu Nsapua, v dôsledku čoho bude môcť byť pochovaný ako kmeňový náčelník, ktorým bol, v súlade s pôvodnými rituálmi a zvyklosťami; žiada, aby vláda KDR povolila repatriáciu tela zosnulého Etienna Tshisekediho, aby mohol byť pochovaný vo svojej rodnej krajine;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad masovými hrobmi, ktoré boli objavené v regióne Grand Kasai, a nad obnovou násilia v severných a východných častiach KDR; zásadne odsudzuje všetky akty násilia a porušovania ľudských práv v krajine bez ohľadu na to, kto ich pácha; žiada konžské orgány, aby vzhľadom na zapojenie vládnych síl do týchto udalostí, bezodkladne umožnili otvorenie nezávislého medzinárodného vyšetrovania; zdôrazňuje, že sexuálne násilie sa neskončí, kým páchatelia, medzi nimi vedúci predstavitelia poverení velením, nebudú postavení pred súd;

3.  opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu politickej dohode z 31. decembra 2016 a svoju výzvu, aby boli do decembra 2017 vyhlásené mierové, dôveryhodné, slobodné, spravodlivé a inkluzívne voľby, ktoré budú viesť k demokratickému odovzdaniu moci; vyzýva všetky konžské zúčastnené strany, aby sa vrátili k pozitívnejšiemu a plodnejšiemu postoju a aby zachovali politickú vôľu, ktorá viedla k podpísaniu dohody, čím by sa zabránilo ďalšej neistote v KDR;

4.  vyžaduje, aby vláda KDR v plnej miere vykonávala opatrenia na budovanie dôvery; pripomína, že obavy o bezpečnosť by nemali spôsobiť odklad aktívnych a dobromyseľných príprav volieb, ktoré skutočne predstavujú jedinečný a najlepší spôsob, ako zabezpečiť trvalý mier a bezpečnosť v KDR;

5.  potvrdzuje svoj záväzok podporiť vykonávanie dohody v úzkej spolupráci s Africkou úniou a regionálnymi mechanizmami a svoje odhodlanie naďalej úzko sledovať situáciu v KDR, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, bezpečnostných podmienok v teréne a úsilia zameraného na úspešné dokončenie dôveryhodného volebného procesu;

6.  žiada, aby boli prijaté ďalšie naliehavé opatrenia na stanovenie volebného kalendára a aby sa poskytol realistický a konsenzuálny rozpočet, aby sa voľby mohli usporiadať do konca roka 2017; v tejto súvislosti zdôrazňuje zodpovednosť a kľúčovú úlohu, ktorú musí zohrávať nezávislá národná volebná komisia pri vykonávaní demokratického a dôveryhodného volebného procesu;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnym porušovaním medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopúšťa miestna milícia, vrátane nezákonného verbovania a využívania detských vojakov, ako aj zabíjania civilného obyvateľstva členmi bezpečnostných síl KDR, pretože toto všetko možno podľa medzinárodného práva klasifikovať ako vojnové zločiny;

8.  čo najráznejšie odsudzuje zabitie dvoch expertov OSN, ktorí pracovali na presadzovaní mieru a bezpečnosti v krajine; vyjadruje úprimnú sústrasť ich rodinám; žiada, aby sa tento vážny zločin objasnil, a vyzýva konžské orgány, aby úzko spolupracovali s OSN v ďalšom vyšetrovaní; plne podporuje skupinu expertov OSN, ktorej členovia vykonávajú v KDR nevyhnutnú prácu;

9.  víta sankcie, ktoré prijala Európska únia 12. decembra 2016 voči siedmim konžským štátnym príslušníkom a 29. mája 2017 voči ďalším deviatim konžským úradníkom, ktorým uložila zákaz cestovania a zmrazila ich majetok; víta rozhodnutie USA zaradiť generála Françoisa Olengu, veliteľa vojenskej rady prezidenta Kabilu, na zoznam „špeciálne určených štátnych príslušníkov“, a zároveň zmraziť všetok majetok, ktorý má v USA, a zakázať občanom USA, aby sa s ním púšťali do finančných transakcií; žiada ďalšie prešetrenie osôb v najvyšších vládnych kruhoch, ktoré sú zodpovedné za násilie a zločiny páchané v KDR a za plienenie jej prírodných zdrojov, ako aj rozšírenie sankcií voči týmto osobám v súlade s vyšetrovaním, ktoré vykonala skupina expertov OSN; zdôrazňuje, že sankcie musia zahŕňať zmrazenie majetku a zákaz vstupu do EÚ;

10.  opakuje svoju plnú podporu misii MONUSCO a osobitnému zástupcovi generálneho tajomníka pre Konžskú demokratickú republiku; vyjadruje poľutovanie nad pasívnym postojom síl misie MOLUSCO, v ktorej pôsobí 17 000 príslušníkov, pokiaľ ide o sily a rozpočet, a ktorá – s výnimkou zásahovej brigády s 3000 príslušníkmi – neponúka obyvateľstvu žiadnu účinnú ochranu; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2348(2017), ktorou predlžuje mandát misie MONUSCO do 31. marca 2018; zdôrazňuje, že pôvodným a súčasným mandátom, ktorý sa vzťahuje na všetky vojská OSN v krajine, je „zneškodnenie ozbrojených skupín“; žiada všetky zložky misie MOLUSCO, aby v plnej miere zasahovali a chránili obyvateľstvo pred ozbrojenými skupinami, aby chránili ženy pred znásilnením a iným sexuálnym násilím a aby nedovolili žiadne obmedzenia na základe národného velenia;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentom, premiérovi a parlamentu Konžskej demokratickej republiky, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

Právne oznámenie