Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0400/2017

Внесени текстове :

B8-0400/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 484kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))


Чарлз Танък, Арне Герике, Анна Елжбета Фотига от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в ДРК относно положението с правата на човека в страната,

–  като взе предвид политическите споразумения, постигнати в ДРК на 31 декември 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението от 1 януари 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, относно невъзможността да се постигне споразумение в ДРК,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. относно ДРК,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, по-специално Резолюция 2348 (2017) относно положението в ДРК,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 март 2017 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

–  като взе предвид изявлението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 24 февруари 2017 г. относно положението в ДРК,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисия на ЕС за наблюдение на изборите в ДРК,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 4 януари 2017 г.,

–  като взе предвид Националната индикативна програма в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие за периода 2014 – 2020 г., която дава приоритет на укрепването на демокрацията, управлението и принципите на правовата държава,

–  като взе предвид резолюциите, приети от Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС на 18 май 2011 г. относно предизвикателствата пред бъдещето на демокрацията и зачитането на конституционния ред в държавите от АКТБ и от ЕС и на 27 ноември 2013 г. относно зачитането на принципите на правовата държава и ролята на безпристрастната и независима съдебна система,

–  като взе предвид конституцията на Конго,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид декларацията на Африканския съюз от 2002 г. относно принципите за провеждане на демократични избори в Африка,

–  като взе предвид Международната харта на ООН за правата на човека,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ДРК е засегната от непрекъснати цикли на конфликт, междуобщностното насилие и сблъсъци между съперничещи си милиции, включително нападения над мирни цивилни лица, религиозни институции, членове на гражданското общество и над мироопазващите сили на ООН;

Б.  като има предвид, че президентът Джоузеф Кабила не прилага „всеобхватното и приобщаващо политическо споразумение“, постигнато в Киншаса на 31 декември 2016 г., съгласно което той се ангажира да проведе свободни избори и да осъществи плавно предаване на властта до края на 2017 г.;

В.  като има предвид, че католическите епископи, които посредничиха за постигането на споразумението от декември 2016 г., се оттеглиха от по-нататъшни преговори, като посочиха липсата политическа воля да се даде приоритет на интересите и безопасността на нацията;

Г.  като има предвид, че президентът Кабила твърди, че неговото правителство не може да си позволи разход в размер на 1,6 милиона евро за провеждането на избори и използва това като оправдание да не проведе изборите;

Д.  като има предвид, че са открити 42 масови гроба в региона Касаи, като най-малко в 30 от тях са погребани деца, които се счита, че са убити от войници;

Е.  като има предвид, че досега през 2017 г. най-малко 500 души са били убити в региона Касаи, от които 85 полицейски служители, 39 войници и 390 бунтовници;

Ж.  като има предвид, че повече от 2,2 милиона души са избягали от домовете си от 2013 г. насам, като само през последната година са избягали половината от тях;

З.  като има предвид, че над 400 000 деца са на ръба на гладната смърт и като има предвид, че УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО) се нуждаят от повече финансови средства за справяне с проблемите в Демократична република Конго;

И.  като има предвид, че ДРК е изправена пред тежки епидемии от холера и ебола; като има предвид, че само през тази година в ДРК са регистрирани 10 982 случая на холера и 349 смъртни случая, причинени от болестта, както и че около 400 души са подложени на лечение за ебола;

Й.  като има предвид, че президентът Кабила е обвинен в участие в съмнителни банкови трансфери и подозрителни продажби на права за миннодобивна дейност на стойност около 85 милиона евро, които биха могли да доведат до възможности за изпиране на пари;

К.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН поднови мандата на MONUSCO на стойност 1 милиард евро за още една година на фона на ескалацията на насилието в цялата страна, въпреки че напълно съзнава, че MONUSCO е най-голямата и най-скъпата мисия на ООН, с близо 22 400 войници и полицейски служители;

Л.  като има предвид, че двама високопоставени разследващи от ООН бяха отвлечени и убити през март 2017 г. в централната провинция на Касаи;

1.  припомня на правителството на ДРК, че то носи основна отговорност на държавата да защити цивилното население в рамките на своята територия от всички актове на насилие, включително военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

2.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с жестокостите, нарушенията на правата на човека, набирането на деца войници, създаването на пречки пред хуманитарната помощ и работата на мироопазващите сили на ООН, и използването на природни ресурси за финансиране на лицата, участващи в незаконни и нехуманни дейности;

3.  насърчава правителството на ДРК да приложи незабавно „всеобхватното и приобщаващо политическо споразумение“, постигнато в Киншаса на 31 декември 2016 г., и го призовава да организира мирни и законни избори, като същевременно гарантира плавно предаване на властта в съответствие с Конституцията на Конго, и до края на 2017 г.;

4.  признава, че регистрацията на гласоподавателите представлява значително предизвикателство в ДРК, като същевременно приветства ранните доклади за добър напредък при регистрацията с помощта на MONUSCO; поради това настоява, че въпросът за регистрацията не трябва да се използва от президента или неговото правителство като причина за отлагане на изборите;

5.  подчертава значението на свободни, справедливи и добре организирани избори и призовава правителството на ДРК и нейните регионални партньори да гарантират, че изборите ще се проведат по прозрачен и надежден начин;

6.  изразява загриженост, че предстоящите избори се използват за създаване на допълнителна нестабилност в източната част на ДРК, предизвикана отчасти от външни участници, и подхранват продължаващия незаконен добив на полезни изкопаеми;

7.  приветства решенията на Съвета от 12 декември 2016 г. и 29 май 2017 г. за налагане на ограничителни мерки срещу 16 държавни служители в Демократична република Конго, които пряко или непряко са участвали в създаването на заплахи за мира и сигурността или в подкопаването на демократичните процеси в страната;

8.  призовава ЕС и неговите държави членки да разгледат възможността за предприемане на по-нататъшни мерки от този род срещу лицата и/или организациите, участващи в заговор за или подбуждането на използването на природните ресурси на ДРК, или в планирането и/или осъществяването на механизми за изпиране на пари с оглед на поддържането на правителството на Кабила;

9.  призовава Африканския съюз, ООН и други регионални и международни организации да проведат разговори относно стратегия за „излизане от властта“ на президента Кабила;

10.  осъжда всички нарушения на международното хуманитарно право, извършени от въоръжените сили на ДРК (FARDC), от Републиканската гвардия, от националната полиция на Конго и от Националната разузнавателна агенция (ANR) срещу опозиционни групи, цивилни лица и организации на гражданското общество, и настоятелно призовава всички страни да се въздържат от провокации и прояви на насилие;

11.  призовава за незабавното освобождаване на всички задържани неправомерно, включително журналисти, членове на опозицията и представители на гражданското общество;

12.  настоява за незабавно и независимо разследване на откриването на 42 масови гроба в региона Касаи и призовава за наказателно преследване на лицата, отговорни за смъртта на погребаните в тях, в съответствие с националното и международното право;

13.  осъжда отвличането и убийството на двама високопоставени разследващи от ООН в Касаи през март 2017 г.;

14.  приветства удължаването на мандата на MONSUCO и подчертава нейната първостепенна важност за защитата на цивилното население от насилието, извършвано от правителствени сили и въоръжени групировки;

15.  припомня на правителството на ДРК, че е страна по Римския статут и че някои от действията, които продължават да се извършват в страната, може да представляват военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на ДРК и на Габон, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС.

Правна информация