Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0400/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0400/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 489kWORD 54k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ΛΔΚ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη ΛΔΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Ιανουαρίου 2017η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με τη μη επίτευξη συμφωνίας στη ΛΔΚ ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 για τη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη ΛΔΚ, και ιδίως την απόφαση ης 2348 (2017) σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε στις 10 Μαρτίου 2017 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ (ΑΕΠ) στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 4 Ιανουαρίου 2017 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το 11ο εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στις 18 Μαΐου 2011 σχετικά με τις προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και τον σεβασμό της συνταγματικής τάξης στις χώρες ΑΚΕ και της ΕΕ, και στις 27 Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τήρηση της αρχής του κράτους δικαίου και τον ρόλο μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές στην Αφρική το 2002,

–  έχοντας υπόψη τον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ πλήττεται από συνεχείς κύκλους συγκρούσεων, διακοινοτική βία και αντιπαλότητες μεταξύ αντίπαλων παραστρατιωτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά αμάχων, θρησκευτικών δομών, πολιτών και μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Joseph Kabila δεν εφάρμοσε τη «συνολική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική συμφωνία» που επιτεύχθηκε στην Κινσάσα στις 31 Δεκεμβρίου 2016, βάσει της οποίας είχε δεσμευθεί για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών και την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας μέχρι το τέλος του 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Καθολικοί Επίσκοποι της χώρας, που μεσολάβησαν για τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2016, δεν συμμετέχουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, επικαλούμενοι την έλλειψη πολιτικής βούλησης να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Kabila ισχυρίζεται η κυβέρνησή του δεν είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά το κόστος των 1.6 εκατομμυρίων ευρώ για τις εκλογές και χρησιμοποίησε αυτό ως πρόσχημα για τη μη διεξαγωγή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν βρεθεί 42 ομαδικοί τάφοι στην περιοχή του Kasai , με τουλάχιστον 30 από αυτούς να ανήκουν σε παιδιά που εκτιμάται πως έχουν φονευθεί από στρατιώτες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στο 2017 τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή του Kasai, εκ των οποίων 85 αστυνομικοί, 39 στρατιώτες και 390 αντάρτες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από το 2013, ενώ οι μισοί από αυτούς τα εγκατέλειψαν μόνο το περασμένο έτος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 400.000 παιδιά βρίσκονται στο όριο του υποσιτισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) χρειάζονται περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη ΛΔΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ αντιμετωπίζει σοβαρές επιδημίες χολέρας και του ιού Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο κατά το τρέχον έτος έχουν καταγραφεί στην ΛΔΚ 10.982 κρούσματα χολέρας και 349 θάνατοι από ασθένειες και περίπου 400 άτομα υποβάλλονται σε θεραπεία κατά της νόσου Έμπολα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Kabila έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και αθέμιτες πωλήσεις των δικαιωμάτων εξόρυξης, ύψους περίπου 85 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόπειρες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανέωσε την εντολή της MONUSCO, ύψους 1 δισ. ευρώ, για ένα ακόμη έτος, εν μέσω κλιμάκωσης της βίας σε όλη τη χώρα, μολονότι έχει πλήρη επίγνωση του ότι η MONUSCO είναι η μεγαλύτερη και επαχθέστερη οικονομικά αποστολή του ΟΗΕ στην οποία συμμετέχουν 22 400 περίπου στρατιώτες και αστυνομικοί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2017 δύο υψηλόβαθμοι ερευνητές του ΟΗΕ απήχθησαν και δολοφονήθηκαν στην κεντρική επαρχία του Kasai·

1.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ότι αποτελεί πρωταρχική ευθύνη του κράτους η προστασία του άμαχου πληθυσμού στο έδαφός του από όλες τις πράξεις βίας, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις βιαιοπραγίες, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και του έργου των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με σκοπό τη χρηματοδότηση των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε παράνομες και απάνθρωπες δραστηριότητες·

3.  παροτρύνει την Κυβέρνηση της ΛΔΚ να εφαρμόσει αμέσως τη «συνολική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική συμφωνία » που επετεύχθη στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και την καλεί να διοργανώσει ειρηνικές και νόμιμες εκλογές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας σύμφωνα με το Σύνταγμα της ΛΔΚ, μέχρι το τέλος του 2017·

4.  αναγνωρίζει ότι η εγγραφή πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη ΛΔΚ και εκφράζει παράλληλα την ικανοποίησή του για την καλή πρόοδο που καταγράφεται στον τομέα αυτό με τη συνδρομή της MONUSCO· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι το ζήτημα της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο ή την κυβέρνησή του ως πρόσχημα για να αναβάλλονται εκλογές·

5.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής ελεύθερων, δίκαιων και καλά οργανωμένων εκλογών και ζητεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ και τους περιφερειακούς της εταίρους να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή τους με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι οι επικείμενες εκλογές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περαιτέρω αστάθειας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, ωθούμενη εν μέρει από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ τροφοδοτείται η συνεχιζόμενη παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων·

7.  επικροτεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2016 και της 29ης Μαΐου 2017 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά 16 κρατικών υπαλλήλων στη ΛΔΚ, οι οποίοι συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες στρεφόμενες κατά της ειρήνης και της ασφάλειας ή στην υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών στη χώρα·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων κατά των ατόμων και/ή φορέων που συμμετέχουν ή υποκινούν την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ΛΔΚ, ή που σχεδιάζουν ή/και μετέρχονται μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με στόχο τη στήριξη της κυβέρνησης του Kabila·

9.  καλεί την Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς να διεξαγάγουν συνομιλίες σχετικά με τη διαδικασία αποχώρησης του Προέδρου Kabila από την εξουσία·

10.  καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπράξει οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔΚ (FARDC), η Ρεπουμπλικανική Φρουρά, η Κρατική Αστυνομία του Κονγκό (PNC) και η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (ANR) κατά ομάδων της αντιπολίτευσης, αμάχων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από κάθε πρόκληση και πράξη βίας·

11.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται παράνομα, όπως δημοσιογράφοι, στελέχη της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

12.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να διενεργηθεί μία άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για τον εντοπισμό των 42 ομαδικών τάφων στην περιοχή του Kasai και ζητεί να διωχθούν οι υπεύθυνοι για τους θανάτους αυτούς σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο·

13.  καταδικάζει την απαγωγή και τη δολοφονία των δύο υψηλόβαθμων ερευνητών του ΟΗΕ στο Kasai τον Μάρτιο του 2017·

14.  χαιρετίζει την παράταση της εντολής της MONSUCO και τονίζει την ύψιστη σημασία της για την προστασία των πολιτών από τη βία που ασκείται από κυβερνητικές δυνάμεις και παραστρατιωτικές ομάδες·

15.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ότι είναι συμβαλλόμενο μέρος στο καταστατικό της Ρώμης και ότι ορισμένες από τις πράξεις που εξακολουθούν να τελούνται στη χώρα και συνιστούν ενδεχομένως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, στον Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο της ΛΔΚ και της Γκαμπόν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου