Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0400/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0400/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 474kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))  
B8-0400

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā ES delegācijas KDR paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī,

–  ņemot vērā 2016. gada 31. decembrī KDR panāktās politiskās vienošanās,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini 2017. gada 1. janvāra paziņojumu par nespēju panākt vienošanos KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 17. oktobra secinājumus par KDR,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2348(2017) par stāvokli KDR,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 10. marta ziņojumu par ANO stabilizācijas misiju KDR (MONUSCO),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2017. gada 24. februāra paziņojumus presei par stāvokli KDR,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas KDR galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2017. gada 4. janvāra paziņojumu,

–  ņemot vērā 11. Eiropas Attīstības fonda laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam valsts indikatīvo programmu, kuras prioritāte ir stiprināt demokrātiju, pārvaldību un tiesiskumu,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2011. gada 18. maija rezolūciju par nākotnes izaicinājumiem attiecībā uz demokrātiju un konstitucionālās kārtības ievērošanu ĀKK un ES valstīs un 2013. gada 27. novembra rezolūciju par tiesiskuma ievērošanu un objektīvas un neatkarīgas tiesu varas nozīmi,

–  ņemot vērā Kongo konstitūciju,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2002. gada Deklarāciju par demokrātisku vēlēšanu pārvaldības principiem Āfrikā,

–  ņemot vērā ANO Starptautisko cilvēktiesību hartu,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā KDR ir cietusi nemitīgus konfliktus, kopienu savstarpēju vardarbību un konkurējošu bruņotu grupējumu sadursmes, tostarp uzbrukumus mierīgiem civiliedzīvotājiem, reliģiskām institūcijām, pilsoniskās sabiedrības locekļiem un ANO miera uzturētājiem;

B.  tā kā prezidents Joseph Kabila nav īstenojis visaptverošo un iekļaujošo politisko vienošanos, kura tika panākta Kinšasā 2016. gada 31. decembrī un saskaņā ar kuru viņš bija apņēmies noturēt brīvas vēlēšanas un līdz 2017. gada beigām nodrošināt netraucētu varas nodošanu;

C.  tā kā valsts katoļu bīskapi, kas 2016. gada decembra vienošanās panākšanā piedalījās kā starpnieki, ir atteikušies no turpmākām sarunām, norādot uz to, ka trūkst politiskās gribas par prioritāti noteikt valsts intereses un drošību;

D.  tā kā prezidents J. Kabila apgalvo, ka viņa valdība nevar atļauties segt EUR 1,6 miljonus lielās vēlēšanu rīkošanas izmaksas, un ir izmantojis to kā aizbildinājumu vēlēšanu nerīkošanai;

E.  tā kā Kansai reģionā ir atrastas 42 masu apbedījuma vietas, no kurām vismaz 30 vietās ir atrastas bērnu mirstīgās atliekas (tiek uzskatīts, ka šos bērnus nogalinājuši karavīri);

F.  tā kā līdz šim 2017. gadā Kasai reģionā ir nogalināti 500 cilvēki, no kuriem 85 bija policisti, 39 — karavīri un 390 — nemiernieki;

G.  tā kā kopš 2013. gada savas mājas ir pametuši vairāk nekā 2,2 miljoni cilvēku un puse no viņiem bēgļu gaitās ir devusies tikai pagājušā gadā vien;

H.  tā kā vairāk nekā 400 000 bērnu draud bads un tā kā UNICEF un Pasaules Veselības organizācijai ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai risinātu jautājumus KDR;

I.  tā kā KDR cīnās ar smagu holēras un Ebolas vīrusslimības epidēmiju; tā kā šogad vien KDR ir reģistrētas 10 982 saslimšanas ar holēru un no šīs slimības gājuši bojā 349 cilvēki, un aptuveni 400 cilvēkiem tiek ārstēta Ebolas vīrusslimība;

J.  tā kā prezidents J. Kabila tiek apsūdzēts par to, ka viņš ir iesaistījies aizdomīgos naudas pārvedumos un apšaubāmā derīgo izrakteņu ieguves tiesību pārdošanā par aptuveni EUR 85 miljoniem un tas varētu radīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas;

K.  tā kā, visā valstī palielinoties vardarbībai, ANO Drošības padome ir uz vēl vienu gadu atjaunojusi MONUSCO mandātu EUR 1 miljarda apmērā, lai gan tā pilnībā apzinās, ka MONUSCO ir lielākā un dārgākā ANO misija, kurā ir iesaistīti aptuveni 22 400 karavīri un policisti;

L.  tā kā 2017. gada martā Kasai centrālajā provincē tika nolaupīti un nogalināti divi ANO augsta līmeņa izmeklētāji,

1.  atgādina KDR valdībai par to, ka valsts galvenā atbildība ir savā teritorijā aizsargāt civiliedzīvotājus no jebkāda veida vardarbības, tostarp kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci;

2.  pauž visdziļākās bažas par nežēlīgajiem noziegumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem, bērnu kareivju vervēšanu, traucēkļiem humanitārās palīdzības sniegšanā un ANO miera uzturētāju darbā un dabas resursu izmantošanu, lai finansētu personas, kas iesaistītas nelikumīgās un necilvēcīgās darbībās;

3.  mudina KDR valdību nekavējoties īstenot visaptverošo un iekļaujošo politisko vienošanos, kura tika panākta Kinšasā 2016. gada 31. decembrī, un aicina sarīkot mierīgas un likumīgas vēlēšanas, līdz 2017. gada beigām nodrošinot netraucētu varas pāreju saskaņā ar Kongo konstitūciju;

4.  atzīst, ka ievērojamu problēmu KDR sagādā vēlētāju reģistrācija, bet atzinīgi vērtē agrīnus ziņojumus par labiem rezultātiem reģistrācijas procesā, kas tiek īstenots ar MONUSCO palīdzību; tādēļ uzstāj, ka prezidents vai viņa veidotā valdība nedrīkst izmantot vēlētāju reģistrācijas problēmu kā ieganstu vēlēšanu atlikšanai;

5.  uzsver brīvu, taisnīgu un labi organizētu vēlēšanu nozīmi un aicina KDR valdību un tās reģionālos partnerus nodrošināt to, lai vēlēšanas notiktu pārredzamā un paļāvību rosinošā veidā;

6.  pauž bažas, ka gaidāmās vēlēšanas daļēji izmanto ārējas personas, lai izraisītu vēl lielāku nestabilitāti KDR austrumu daļā, un tās rosina turpināt derīgo izrakteņu nelikumīgu ieguvi;

7.  atzinīgi vērtē Padomes 2016. gada 12. decembra un 2017. gada 29. maija lēmumus piemērot ierobežojošus pasākumus 16 KDR ierēdņiem, kas bija tieši vai netieši iesaistīti miera un drošības apdraudēšanā vai valstī notiekošo demokrātisko procesu kavēšanā;

8.  aicina ES un tās dalībvalstis apsvērt iespēju piemērot turpmākus šāda veida pasākumus personām un/vai organizācijām, kas slepeni sadarbojas, lai izmantotu KDR dabas resursus, vai plānotu un/vai īstenotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nolūkā saglabāt pie varas J. Kabila veidoto valdību, vai arī kūda uz minēto darbību veikšanu;

9.  aicina Āfrikas Savienību, ANO un citas reģionālās un starptautiskās organizācijas sākt sarunas par prezidenta J. Kabila varas atdošanas stratēģiju;

10.  pauž nosodījumu par visiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, ko attiecībā uz opozīcijas grupējumiem, civiliedzīvotājiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām izdarījuši KDR bruņotie spēki (FARDC), Republikas gvarde, Kongo valsts policijas spēki (PNC) un Nacionālā izlūkošanas aģentūra (ANR), un mudina visas puses atturēties no provokācijām un vardarbības;

11.  prasa nekavējoties atbrīvot visas nelikumīgi aizturētās personas, tostarp žurnālistus un opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus;

12.  prasa nekavējoties veikt neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar 42 Kasai reģionā atklātajām masu apbedījuma vietām un prasa saukt pie atbildības tos, kuri ir vainojami šajās slepkavībās, saskaņā ar valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem;

13.  pauž nosodījumu par divu ANO augsta līmeņa izmeklētāju nolaupīšanu un nogalināšanu 2017. gada martā;

14.  atzinīgi vērtē to, ka ir pagarināts MONUSCO mandāts un uzsver, ka vissvarīgākais uzdevums ir aizsargāt civiliedzīvotājus no valdības un bruņoto grupējumu vardarbības;

15.  atgādina KDR valdībai, ka tā ir pievienojusies Romas statūtiem un ka dažas valstī joprojām notiekošās darbības var tikt klasificētas kā kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un genocīds;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, KDR prezidentam, premjerministram un parlamentam, Gabonas prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

Juridisks paziņojums