Förfarande : 2017/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0400/2017

Ingivna texter :

B8-0400/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0264

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 258kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena från EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet,

–  med beaktande av de politiska överenskommelser som nåddes i Demokratiska republiken Kongo den 31 december 2016,

–  med beaktande av uttalandet av den 1 januari 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om misslyckandet att nå en överenskommelse i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2348 (2017) om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 10 mars 2017 från FN:s generalsekreterare om FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelanden av den 24 februari 2017 om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av slutrapporten från EU:s valobservatörsuppdrag (EOM) i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 4 januari 2017 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av den elfte Europeiska utvecklingsfondens nationella vägledande program (2014–2020), som prioriterar en förstärkning av demokrati, samhällsstyrning och rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av de resolutioner som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen den 18 maj 2011, om utmaningar för demokratin i framtiden och respekten för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna, och den 27 november 2013 om respekten för rättsstatsprincipen och rollen för ett opartiskt och oberoende rättsväsen,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Afrikanska unionens förklaring om principerna för demokratiska val i Afrika från 2002,

–  med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Demokratiska republiken Kongo har drabbats av ihållande cykler av konflikter, våld mellan olika befolkningsgrupper och sammandrabbningar mellan rivaliserande milisgrupper, vilket även har inkluderat attacker mot fredliga civilpersoner, religiösa institutioner, medlemmar av det civila samhället och FN:s fredsbevarande styrkor.

B.  President Joseph Kabila har inte genomfört den omfattande och inkluderande politiska överenskommelse som nåddes i Kinshasa den 31 december 2016, enligt vilken han hade förpliktigat sig till att hålla fria val och säkra ett friktionsfritt maktskifte före utgången av 2017.

C.  Landets katolska biskopar, som fungerade som medlare i samband med överenskommelsen från december 2016, har dragit sig tillbaka från ytterligare förhandlingar på grund av den bristande politiska viljan att prioritera nationens intressen och säkerhet.

D.  President Kabila hävdar att hans regering inte kan bära kostnaden på 1,6 miljoner euro för valet och har använt detta som skäl för att inte hålla det.

E.  42 massgravar har upptäckts i Kasaï. I minst 30 av dem finns barn som tros ha dödats av soldater.

F.  Minst 500 personer har dödats hittills i Kasaï under 2017, varav 85 poliser, 39 soldater och 390 rebeller.

G.  Mer än 2,2 miljoner människor har flytt sina hem sedan 2013, varav hälften enbart under förra året.

H.  Mer än 400 000 barn är på gränsen till svält, och Unicef och Världshälsoorganisationen (WHO) behöver mer medel för att kunna hantera problemen i Demokratiska republiken Kongo.

I.  Demokratiska republiken Kongo står inför allvarliga kolera- och ebola-epidemier. Enbart i år har 10 982 fall av kolera och 349 dödsfall till följd av sjukdomen registrerats i landet, och omkring 400 personer behandlas för ebola.

J.  President Kabila har anklagats för delaktighet i misstänkta banköverföringar och tvivelaktig försäljning av gruvdriftsrättigheter till ett värde av cirka 85 miljoner euro, som kan ge möjligheter till penningtvätt.

K.  FN:s säkerhetsråd har förlängt Monuscos mandat på en miljard euro i Demokratiska republiken Kongo med ytterligare ett år på grund av det upptrappade våldet i hela landet, även om det är fullt medvetet om att Monusco är det största och dyraste FN-uppdraget med cirka 22 400 soldater och poliser.

L.  I mars 2017 kidnappades och mördades två högt uppsatta FN-utredare i centrala Kasaï.

1.  Europaparlamentet påminner Demokratiska republiken Kongos regering om att det är staten som har det primära ansvaret för att skydda civila på sitt territorium mot alla våldshandlingar, däribland krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över grymheterna, människorättskränkningarna, rekryteringen av barnsoldater, hindren för det humanitära biståndet och FN:s fredsbevarande styrkors arbete samt exploateringen av naturresurser för att finansiera personer som är inblandade i olaglig och inhuman verksamhet.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar Demokratiska republiken Kongos regering att omedelbart genomföra den omfattande och inkluderande politiska överenskommelse som nåddes i Kinshasa den 31 december 2016, och uppmanar den att hålla fredliga och legitima val och samtidigt garantera ett friktionsfritt maktskifte i enlighet med landets konstitution, senast i slutet av 2017.

4.  Europaparlamentet konstaterar att registreringen av väljare är ett stort problem i Demokratiska republiken Kongo, men gläder sig över de första rapporterna om positiva framsteg när det gäller registreringen med stöd från Monusco. Parlamentet insisterar därför på att frågan om registrering inte får utnyttjas av presidenten eller hans regering som skäl för att försena valet.

5.  Europaparlamentet understryker betydelsen av fria, rättvisa och välorganiserade val, och uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering och dess partner i regionen att se till att de genomförs på ett transparent och trovärdigt sätt.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över att det kommande valet utnyttjas för att skapa ytterligare instabilitet i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo, vilket delvis beror på externa aktörer, och att det främjar fortsatt olaglig utvinning av mineraler.

7.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 12 december 2016 och den 29 maj 2017 om att införa restriktiva åtgärder mot 16 statliga tjänstemän i Demokratiska republiken Kongo, som direkt eller indirekt har varit delaktiga i att skapa hot mot freden och säkerheten eller i att undergräva den demokratiska processen i landet.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att överväga att vidta andra likartade åtgärder mot enskilda personer och/eller organisationer som deltar i eller uppmuntrar till exploatering av naturresurser i Demokratiska republiken Kongo, eller i planeringen och/eller genomförandet av penningtvätt i syfte att stödja Kabilas regering.

9.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen, FN och andra regionala och internationella organisationer att hålla diskussioner om en avgångsstrategi för president Kabila.

10.  Europaparlamentet fördömer alla kränkningar av internationell humanitär rätt som begåtts av Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor, det republikanska gardet, den nationella polisen och den nationella underrättelsetjänsten mot oppositionsgrupper, civila och organisationer i det civila samhället, och uppmanar alla parter att avhålla sig från provokationer och våld.

11.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla personer som olagligen har frihetsberövats, däribland journalister, medlemmar av oppositionen och företrädare för det civila samhället.

12.  Europaparlamentet kräver en omedelbar och oberoende utredning av de 42 massgravar som upptäckts i Kasaï, och kräver att de ansvariga för dödsfallen lagförs i enlighet med nationell och internationell rätt.

13.  Europaparlamentet fördömer kidnappningen och morden på två högt uppsatta FN‑utredare i Kasaï i mars 2017.

14.  Europaparlamentet välkomnar förlängningen av Monuscos mandat och betonar dess avgörande betydelse för att skydda civila mot våld som begås av regerings- och milisstyrkor.

15.  Europaparlamentet påminner Demokratiska republiken Kongos regering om att den är part i Romstadgan och att vissa av de verksamheter som fortfarande pågår i landet kan utgöra krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, presidenterna, premiärministrarna och parlamenten i Demokratiska republiken Kongo och Gabon, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

Rättsligt meddelande