PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 46k
20.6.2017
PE605.546v01-00
 
B8-0433/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie instrumentów mających na celu zapewnienie dzieciom syryjskim powrotu do zdrowia psychicznego


Stefano Maullu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentów mających na celu zapewnienie dzieciom syryjskim powrotu do zdrowia psychicznego  
B8-0433/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w konflikcie syryjskim wiele tysięcy dzieci zostało wcielonych do uzbrojonych ugrupowań ekstremistycznych, często przy użyciu przymusu i szantażu;

B.  mając na uwadze, że dzisiaj około 2,3 mln dzieci będących uchodźcami z Syrii wysłano do Libanu, Jordanii, Iraku i Egiptu, oraz że wiele z nich całymi latami żyło pod jarzmem ugrupowań ekstremistycznych, co odbiło się na nich piętnem bardzo poważnych zaburzeń psychicznych i fizycznych;

C.  przypominając, że zapewnienie dzieciom syryjskim powrotu do zdrowia psychicznego jest naszym obowiązkiem wynikającym z podstawowych wartości, na których opiera się Unia;

1.  wzywa Komisję do opracowania specjalnego programu mającego na celu pomoc psychologiczną dzieciom syryjskim, które doświadczyły traumatycznych przeżyć i zostały poddane indoktrynacji ideologicznej przez Daisz i inne ugrupowania ekstremistyczne.

Informacja prawna