Postupak : 2017/2732(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0440/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0440/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0305

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 269kWORD 47k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.558v01-00
 
B8-0440/2017

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0319/2017

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP))


Massimiliano Salini u ime Kluba zastupnika EPP-a

Rezolucija Europskog parlamenta o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP))  
B8-0440/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegove članke 9., 151. i 152., članak 153. stavke 1. i 2. te članak 173.,

–  uzimajući u obzir Glavu II. „Slobode” i Glavu IV. „Solidarnost” Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno članak 5. stavak 3. UEU-a i Protokol (br. 2) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 23. studenoga 2010. naslovljenu „Program za nove vještine i radna mjesta: europski doprinos punoj zaposlenosti” (COM(2010)0682),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2014. o reindustrijalizaciji Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. siječnja 2014. naslovljenu „Za europsku industrijsku renesansu” (COM(2014)0014),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. listopada 2015. naslovljenu „Trgovina za sve – Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” (COM (2012)0582),

–  uzimajući u obzir političke smjernice predsjednika Junckera „Novi početak za Europu: plan za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. listopada 2016. o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 15. prosinca 2016. godine,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o planu za industrijsku konkurentnost, o digitalnoj transformaciji europske industrije i o paketu pod nazivom „Tehnologije jedinstvenog digitalnog tržišta i osuvremenjivanje javnih usluga”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za konkurentnost o budućoj strategiji industrijske politike EU-a od 29. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 23. lipnja 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2016. o konkurentnosti europske industrije opskrbe željeznica(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. rujna 2015. o obiteljskim poduzećima u Europi(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2016. o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije(7),

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum koji je Europski parlament ratificirao 4. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir svoj mandat za paket o kružnom gospodarstvu odobren 14. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je europska industrija svjetski predvodnik u mnogim industrijskim sektorima; budući da čini više od polovine europskog izvoza te oko 65 % ulaganja u istraživanje i razvoj i da je zaslužna za više od 50 milijuna radnih mjesta (preko izravnog i neizravnog zapošljavanja, odnosno 20 % svih radnih mjesta u Europi); no budući da se tijekom zadnjih 20 godina doprinos europske industrije BDP-u Europske unije smanjio s 19 % na manje od 15,5 %;

B.   budući da 65 % iznosa koji poduzeća ulažu u istraživanje i razvoj dolazi iz proizvodne industrije, ali se taj postotak smanjuje te je stoga jačanje naše industrijske baze ključno za zadržavanje i jačanje stručnosti, znanja i iskustva u EU-u; budući da je za ostvarenje digitalnog razvoja, kao jednog od prioriteta EFSU-a, potrebna snažna industrijska baza;

C.  budući da se mala i srednja poduzeća (MSP), koja čine 99 % svih europskih poduzeća i predstavljaju okosnicu industrija EU-a, suočavaju s velikim izazovima zbog globalnih gospodarskih promjena te financijskih i administrativnih prepreka;

D.  budući da danas obiteljska poduzeća čine više od 60 % svih poduzeća i da pružaju gotovo 50 % svih radnih mjesta u privatnom sektoru u Europskoj uniji;

E.  budući da poduzetnice čine samo 31 % samozaposlenog stanovništva EU-a i 30 % start-up poduzetnika;

F.  budući da je u globalnom kontekstu uloga europske industrije sve slabija i da je u okviru politika EU-a potrebno podupirati europsku industriju kako bi se povećala njezina konkurentnost i sposobnost ulaganja u Europi; budući da se europska industrija, osim toga, suočava sa socijalnim i ekološkim izazovima;

G.  budući da kružno gospodarstvo može imati vrlo pozitivan učinak na reindustrijalizaciju Europe, kao i na smanjenje energetske potrošnje i ovisnosti o sirovinama iz trećih zemalja; budući da je ulaganje u obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost (glavni) pokretač za promicanje industrijskih proizvoda kojima se mogu stvoriti „krugovi vrlina”, ali bi se u okviru politike zaštite okoliša uvijek trebala uzimati u obzir i podupirati konkurentnost europske industrije;

H.  budući da će ambiciozna politika inovacija, uz potporu odgovarajućih financijskih sredstava, koja pogoduje proizvodnji visokokvalitetnih, inovativnih i energetski učinkovitih proizvoda te potiče održive procese, omogućiti Europskoj uniji da samostalno nastupa u globalnom kontekstu u kojem je konkurencija sve jača, te će stoga inovacije i ulaganja u znanost i razvoj, zapošljavanje i obnavljanje vještina postati ključni za održivi razvoj; budući da inovativne industrije u velikoj mjeri ovise o kapacitetu EU-a za istraživanje, napretku istraživanja, a posebno o zajedničkim istraživanjima;

I.  budući da u okviru pravedne trgovine industrijskim proizvodima s pomoću modernih i sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma treba promicati standarde EU-a; budući da su integrirano i funkcionalno unutarnje tržište i otvorena i poštena trgovina s trećim zemljama od ključne važnosti za industriju EU-a;

J.  budući da financijski instrumenti EU-a igraju stratešku ulogu u poticanju konkurentnosti i sprečavanju odljeva ulaganja;

1.  naglašava ključnu ulogu industrije kao pokretača rasta, zapošljavanja i inovacija u Europi; traži od Komisije da se jasno obveže na to da će se do 2020. postići cilj da se najmanje 20 % BDP-a Unije temelji na industriji i da ocijeni mogu li se klimatski i energetski ciljevi za 2030. smatrati osloncem industrijske politike EU-a u sljedećem desetljeću;

2.  naglašava važnost jačanja i modernizacije industrijske baze u Europi; upućuje upit Komisiji razmatra li prilagođavanje cilja od 20 % i njegovo upotpunjavanje s klimatskim i energetskim ciljevima za 2030. u kontekstu upravljanja industrijskom politikom u sljedećem desetljeću;

3.  ističe ulogu malih i srednjih poduzeća kao okosnice industrije EU-a i ponavlja da je potrebno provoditi industrijsku politiku EU-a prilagođenu malim i srednjim poduzećima kojom se rješavaju problemi s kojima se ona suočavaju zbog svoje veličine; podsjeća na ulogu novoosnovanih poduzeća i poduzetništva mladih, posebno u najinovativnijim područjima; traži od Komisije da smanji regulatorna opterećenja za mala i srednja poduzeća, novoosnovana poduzeća i mlade poduzetnike u cilju olakšavanja inovacija, povećanja konkurentnosti industrije EU-a i promicanja klastera, centara digitalne inovacije i poslovnih mreža;

4.  uvjeren je da europsku industriju treba smatrati strateškom prednošću za konkurentnost i održivost EU-a; naglašava da se EU samo uz snažnu, otpornu i dalekosežnu industrijsku politiku može suočiti s različitim izazovima koji su pred njim, uključujući odljev ulaganja, globalnu konkurenciju, brz tehnološki napredak i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta;

5.  ističe da je, radi pružanja potpore industriji Unije da se suoči s izazovima brzih gospodarskih i regulatornih promjena u današnjem globaliziranom svijetu, bitno ojačati privlačnost europskog industrijskog sektora za europska i inozemna izravna ulaganja;

6.  naglašava važnost okružja koje pogoduje ulaganjima, predvidivog i stabilnog pravnog okvira za privlačenje ulaganja i poticanje novih poslovnih modela kako bi se olakšao pristup financiranju;

7.  podsjeća na stratešku ulogu financijskih instrumenata EU-a kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, program Obzor 2020. i Europski fond za strateška ulaganja (EFSU); traži od Komisije da to uzme u obzir pri razmatranju/utvrđivanju proračuna za te instrumente;

8.  poziva Komisiju i države članice da iskoriste puni znanstveni i istraživački potencijal svih država članica i regija EU-a te da stvore daljnje poticaje za bolju suradnju između istraživanja i industrije kako bi se potaknulo zajedničko istraživanje i ubrzala realizacija inovativnih proizvoda, tehnologija i usluga za industriju;

9.  ističe važnost energetske unije, jedinstvenog digitalnog tržišta, digitalnog programa i povezanosti Europe odgovarajućom i učinkovitom infrastrukturom održivom u budućnosti;

10.  poziva Komisiju da utvrdi probleme i prepreke s kojima se žene suočavaju kada odluče postati poduzetnice i da potiče žene na aktivnije sudjelovanje u poduzetništvu;

11.  poziva Komisiju da riješi teškoće s kojima se suočavaju obiteljska poduzeća i da poboljša razvoj poduzetništva mladih;

12.  naglašava da je potrebno u potpunosti iskoristiti potencijal kružnog gospodarstva i osigurati da industrija neprestano razvija i širi najbolje raspoložive tehnike i nove inovacije;

13.  primjećuje da je potrebno uskladiti napore EU-a kako bi se smanjila ovisnost o resursima iz trećih zemalja kombiniranjem a) poštenog međunarodnog tržišnog pristupa resursima, b) održivog domaćeg rudarstva i c) učinkovitih tehnoloških inovacija s doprinosima EU-a multilateralnom upravljanju globalnom politikom resursa;

14.  naglašava da je potrebno smanjiti administrativna opterećenja i troškove usklađivanja za poduzeća jer će se promicanjem bolje izrade zakonodavstva na otvorenom tržištu koje dobro funkcionira podupirati politika reindustrijalizacije EU-a i dodatno poticati gospodarstvo temeljeno na podacima;

15.  poziva na to da se zdravlje uzima u obzir kao pokretač gospodarskog rasta; traži od Komisije i država članica da potiču medicinska istraživanja u EU-u, prate digitalizaciju zdravstva i zadrže konkurentan zdravstveni sektor u Europi; nadalje ustraje u tome da je potrebno organizirati zajedničko promicanje digitalnih zdravstvenih pitanja, s obzirom na to da nove mreže 5G olakšavaju dijeljenje sofisticiranih medicinskih tehnika koje su trenutačno poznate samo u nekim ograničenim područjima;

16.  poziva Komisiju da uspostavi sveobuhvatan, dosljedan i dugoročan okvir industrijske politike za kulturne i kreativne industrije te da u svoje strateške ciljeve i opće prioritete uključi razvoj, učinkovito promicanje i zaštitu te adekvatno financiranje kulturnih i kreativnih industrija kako bi se ojačala njihova konkurentnost i kako bi im se omogućilo da ostvare svoj potencijal u pogledu otvaranja radnih mjesta i stvaranja rasta;

17.  poziva na to da se industrijska politika EU-a temelji na jasnim ciljevima i pokazateljima, uključujući udio industrije u BDP-u od najmanje 20 % do 2020., energetsku učinkovitost, učinkovitu uporabu resursa i ciljeve u području klime, kao i na pristupu koji se temelji na životnom ciklusu i kružnom gospodarstvu;

18.  poziva na to da se u industrijsku strategiju EU-a integriraju učinkoviti i održivi financijski instrumenti i mjere za suzbijanje rizika od istjecanja ugljika, te ističe da je potrebno pomoći industriji da se razvija na održiv način u pogledu ciljeva utvrđenih Pariškim sporazumom;

19.  poziva Komisiju da posveti posebnu pozornost stanju energetski intenzivnih industrija u Europi koje se suočavaju s oštrom globalnom konkurencijom zbog visokih energetskih troškova;

20.  ističe važnost otvorenih tržišta i slobodne i poštene međunarodne trgovine na temelju zajedničkih pravila i jednakih uvjeta za sve;

21.  ističe da se europska industrija suočava s globalnom konkurencijom te stoga traži od Komisije da pomogne omogućiti restrukturiranje najvećih europskih proizvođača kako bi se omogućilo stupanje na scenu dionika koji imaju dovoljnu kritičnu masu da se mogu nositi s međunarodnom konkurencijom, uzimajući pritom u obzir europsko pravo tržišnog natjecanja, položaj radnika, ulogu Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji i stratešku povezanost između velikih industrija i malih i srednjih poduzeća, s obzirom na njihovu ulogu u području inovacija;

22.  poziva Komisiju da nadzire ulaganja iz trećih zemalja u stratešku infrastrukturu EU-a, ključne tehnologije budućnosti ili drugu važnu aktivu;

23.  poziva Komisiju da obrati veću pozornost na ulogu stranih poduzeća u državnom vlasništvu koje podupiru i subvencioniraju njihove vlade i to na načine koji su zabranjeni subjektima EU-a u okviru pravila EU-a o jedinstvenom tržištu;

24.  naglašava potrebu za dosljednom strategijom EU-a koja će biti usklađena sa Svjetskom trgovinskom organizacijom te sadržavati učinkovite antidampinške i antisubvencijske mjere;

25.  poziva Komisiju da u vezi s pravom EU-a o tržišnom natjecanju bolje uzme u obzir novu ulogu velikih nacionalnih igrača u trećim zemljama;

26.  ističe važnost strategije EU-a u pogledu digitalizacije industrije EU-a kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti novih tehnologija i povećala konkurentnost europskih poduzeća;

27.  ističe ulogu automobilske industrije u Europi u odnosu na njezin multiplikacijski učinak na druge sektore i industrije, te skreće pozornost na njezina brojna povezana mala i srednja poduzeća, njezinu ulogu u istraživanju i razvoju te njezinu visokokvalificiranu radnu snagu; podupire kontinuirane napore automobilske industrije u pogledu razvoja suvremenih vozila s niskim emisijama ugljika kao što su vozila na električni pogon ili na vodikove gorivne ćelije te umrežena i autonomna vozila;

28.  naglašava da su potrebni koordinirani napori EU-a za nastavak promicanja novih vještina kao i ponovnog osposobljavanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, kao što predlaže Komisija u svojem Programu za nove vještine i radna mjesta;

29.  podsjeća na važnu ulogu normizacije u EU-u i zalaže se za snažnu usredotočenost na vodeću ulogu u međunarodnim organizacijama za normizaciju;

30.  zagovara sveobuhvatan pristup u području industrijske politike EU-a kojim bi se visoki prioritet dao jačanju vrijednosnih lanaca EU-a te uključivanju svih regija EU-a u mrežu revitalizirane industrije EU-a;

31.  smatra da bi se europskim regulatornim okvirom industrijama trebalo omogućiti da se prilagode tim promjenama i da poduzmu anticipatorne mjere kako bi se doprinijelo otvaranju radnih mjesta, rastu i regionalnoj konvergenciji;

32.  poziva Komisiju da do početka 2018. zajedno s državama članicama donese cjelovitu europsku strategiju industrijske politike i akcijski plan na temelju cilja od 20 %, kojima će se, među ostalim, rješavati pitanja digitalizacije, održivosti, energetske učinkovitosti, odgovarajućih resursa i deregulacije, osobito za mala i srednja poduzeća;

33.  poziva Komisiju da u tu strategiju uvrsti precizne i mjerljive ciljeve industrijske politike, dopunjujući je nizom dodatnih pokazatelja, kao što su razina industrijske proizvodnje, razina industrijskog zapošljavanja i prosječna godišnja ulaganja proizvodnog sektora kao postotak BDP-a;

34.  poziva Komisiju da u strategiju uvrsti procjenu učinka uključivanja industrijske politike u strateške inicijative EU-a, što će pomoći u reviziji tih inicijativa u slučajevima kad štete industriji EU-a te u ostvarenju boljih rezultata;

35.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL C 482, 23.12.2016., str. 89.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0377.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0240.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0280.

(5)

SL C 294, 12.8.2016., str. 11.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0290.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0486.

Pravna napomena