NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 48k
23.6.2017
PE605.559v01-00
 
B8-0441/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o konaniach o nesplnení povinnosti, ktoré Komisia začala voči Maďarsku, Českej republike a Poľsku v súvislosti s ich migračnými politikami


Marie-Christine Arnautu

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o konaniach o nesplnení povinnosti, ktoré Komisia začala voči Maďarsku, Českej republike a Poľsku v súvislosti s ich migračnými politikami  
B8‑0441/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konanie o nesplnení povinnosti, ktoré Komisia začala 10. decembra 2016 voči Maďarsku v súvislosti s jeho právnymi predpismi týkajúcimi sa azylu a ktoré bolo potvrdené 17. mája 2017,

–  so zreteľom na konanie o nesplnení povinnosti, ktoré Komisia začala 14. júna 2017 voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku pre nesplnenie povinností, ktoré im vyplývajú z rozhodnutí Rady o premiestnení prijatých v roku 2015,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže maďarská vláda mieni napriek hrozbám Komisie zachovať účinnú kontrolu svojich hraníc, ktoré sú zároveň vonkajšími hranicami Únie;

B.  keďže aj prezident Francúzskej republiky pripustil, že európsky systém ochrany hraníc neodolá budúcim migračným vlnám(1);

C.  keďže vedúci predstavitelia európskych štátov majú povinnosť chrániť identitu, kultúru a prosperitu svojich národov;

1.  žiada Komisiu, aby ihneď ukončila konania voči uvedeným členským štátom;

2.  vyzýva členské štáty, aby podporili členské krajiny Vyšehradskej skupiny a prijali migračné politiky podobné politikám týchto krajín.

(1)

Rozhovor s Emmanuelom Macronom v denníku Le Figaro: L'Europe n'est pas un supermarché (vydanie z 21. 6. 2017).

Právne oznámenie