FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 226kWORD 48k
23.6.2017
PE605.559v01-00
 
B8-0441/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om de överträdelseförfaranden som kommissionen inlett mot Ungern, Tjeckien och Polen avseende deras migrationspolitik


Marie-Christine Arnautu

Förslag till Europaparlamentets resolution om de överträdelseförfaranden som kommissionen inlett mot Ungern, Tjeckien och Polen avseende deras migrationspolitik  
B8‑0441/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det överträdelseförfarande som inleddes av kommissionen den 10 december 2016, och bekräftades den 17 maj 2017, mot Ungern avseende lagstiftning om asyl,

–  med beaktande av det överträdelseförfarande som inleddes av kommissionen den 14 juni 2017 mot Republiken Tjeckien, Ungern och Polen för ländernas underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt rådets beslut om omplacering, vilka antogs 2015,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Trots hot från kommissionens sida har den ungerska regeringen för avsikt att upprätthålla en effektiv kontroll av sina gränser, som samtidigt är unionens yttre gränser.

B.  Till och med Frankrikes president har medgett att det europeiska gränsskyddssystemet inte kommer att kunna stå emot kommande migrationsströmmar(1).

C.  Ledarna för de europeiska nationerna har en skyldighet att skydda sina respektive folks identitet, kultur och välstånd.

1.  Europaparlamentet kräver att kommissionen omedelbart upphör med sina rättsliga åtgärder mot nämnda medlemsstater.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja medlemsländerna i Visegradgruppen att anta en migrationspolitik som är lik deras.

(1)

Intervju med Emmanuel Macron i Le Figaro: ”L'Europe n'est pas un supermarché” (21.6.2017).

Rättsligt meddelande