NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře konzumace ryb


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře konzumace ryb  
B8-0452/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že z nejnovějšího průzkumu Eurobarometr o spotřebitelských zvyklostech v EU vyplývá, že konzumace ryb a mořských plodů je opět na vzestupu, o čemž svědčí skutečnost, že 42 % Evropanů v současnosti konzumuje doma ryby nebo produkty akvakultury alespoň jednou týdně;

B.  vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů uvedla, že rádi zkoušejí nové produkty a druhy, což je dokladem významu a potenciálu rozmanitosti zdrojů;

C.  vzhledem k tomu, že konzumace ryb značně snižuje riziko úmrtí na následky infarktu, zlepšuje vývoj dětského mozku a zpomaluje stárnutí mozku;

D.  vzhledem k tomu, že ryby jsou zdrojem téměř 20 % příjmu živočišných bílkovin pro více než 3 miliardy osob;

E.  vzhledem k tomu, že porce ryby o velikosti 150 g může dospělému člověku poskytnout až 60 % denní potřeby bílkovin;

1.  vyzývá Komisi a Radu, aby uvolnily dostupné finanční prostředky a spustily informační kampaň určenou občanům EU, která by propagovala přidanou hodnotu konzumace ryb a zdůrazňovala potenciál této konzumace z hlediska posílení vnitřního trhu EU s produkty rybolovu a akvakultury;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění