FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 241kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af forbruget af fisk


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af forbruget af fisk  
B8‑0452/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den seneste Eurobarometerundersøgelse om EU's forbrugerbeslutninger afslørede, at forbruget af fisk og skaldyr endnu en gang stiger, idet 42 % af europæerne nu spiser fisk og/eller akvakulturprodukter hjemme mindst en gang om ugen;

B.  der henviser til, at de fleste forbrugere har angivet, at de ønsker at prøve nye produkter og arter, hvilket viser vigtigheden af og potentialet i et diversificeret valg af leverandører;

C.  der henviser til, at fisk i kosten dramatisk mindsker risikoen for at dø af et hjerteanfald, forbedrer hjerneudviklingen hos børn og bremser hjernens aldring;

D.  der henviser til, at over 3 milliarder mennesker indtager knap 20 % af deres animalske protein i form af fisk;

E.  der henviser til, at en portion på 150 g fisk kan dække op til 60 % af en voksens daglige proteinbehov;

1.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at mobilisere tilgængelige midler og til at iværksætte en informationskampagne for EU's borgere, der sigter mod at gøre reklame for merværdien af at spise fisk, og fremhæver potentialet for at styrke EU's indre marked for fiskevarer og akvakulturprodukter;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse